Data Dosen dengan Jenjang Pendidikan S-2 pada Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta

No. NIDN Nama Dosen
1 0524048701 Rusiana Sri Haryanti
2 0601058601 Nur Hidayah
3 0603077603 SUYANTO
4 0604068701 Tria Puspita Sari
5 0604118403 Sulastri
6 0606038801 Wijayanti
7 0606068704 ARIF NUGRAHA HERNANJAYA
8 0606069601 Setyo Adi Nugroho
9 0606078902 Ika Kusuma Wardani
10 0606127701 Agung Setya Wardana
11 0608128404 EKO NUGROHO
12 0609088102 Heni Purwaningsih
13 0610038404 HARMOKO
14 0610078604 Yuli Widyastuti
15 0611018602 Dewi Pertiwi Dyah Kusudaryati
16 0611088401 SITI SHOFIYATUN
17 0613048802 Dewi Marfuah
18 0613088904 Sri Handayani
19 0614055901 Nabhani
20 0614056302 Muhammad Hafiduddin
21 0614098801 Rizka Fatmawati
22 0614128002 Ipin Prasojo
23 0616087605 ANIS PRABOWO
24 0616099101 FITRI ANINDYAHADI
25 0617068201 TUTI RAHMAWATI
26 0618047704 Weni Hastuti
27 0618058701 Melati Artika Wulansari
28 0618088404 Dodik Luthfianto
29 0618109203 Nurul Istiqomah
30 0620047603 Siti Sarifah
31 0620058507 HERY SISWANTO
32 0620068801 Wiwik Puspita Dewi
33 0622088505 SURYANTO NUGROHO
34 0622118704 Retno Dewi Noviyanti
35 0623047602 Rina Jayanti
36 0623077001 Nanang Sri Mujiono
37 0623087703 Cemy Nur Fitria
38 0623118201 Wijayanti
39 0624028901 INDAH KURNIAWATI
40 0624067303 Sri Mintarsih
41 0626038502 Anik Enikmawati
42 0627117801 Munaaya Fitriyya
43 0628088902 NURUL KHOLISATUL 'ULYA
44 0629037604 Ida Untari
45 0629118403 Nevia Zulfatunnisa
46 0712048702 Septi Aprilia
47 1009078202 YULI SIYAMTO
48 8901500020 KUAT SUPRIYADI
49 8920500020 DWI YUNINGSIH
50 8990500020 LULUK PURNOMO