Data Peralatan Perguruan Tinggi Akademi Pariwisata Mandala Bhakti

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Ruang Kelas 01 001/AC/AMBS/2017 AC 1 1 Pk Baik A 2017
2 Ruang Kelas 01 001/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris 1 Baik A 2017
3 Ruang Kelas 01 001/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila 1 Baik A 2017
4 Ruang Kelas 01 001/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden 1 Baik A 2017
5 Ruang Kelas 01 001/FVMDI/AMBS/2017 Figura Visi Misi D1 1 Baik A 2017
6 Ruang Kelas 01 001/FPVMD3/AMBS/2017 Figura Visi Misi D3 1 Baik A 2017
7 Ruang Kelas 01 001/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
8 Ruang Kelas 01 001/JAMD/AMBS/2017 Jam Dinding Baik A 2017
9 Ruang Kelas 01 001/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
10 Ruang Kelas 01 002/KIPASANGIN/AMS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
11 Ruang Kelas 01 001/KURDOS/AMBS/2017 Kursi Dosen Baik A 2017
12 Ruang Kelas 01 001/LCD/AMBS/2017 LCD Baik A 2017
13 Ruang Kelas 01 001/MJDOS/AMBS/2017 Meja Dosen Baik A 2017
14 Ruang Kelas 01 001/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 1 Baik A 2015
15 Ruang Kelas 01 002/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 2 Baik A 2015
16 Ruang Kelas 01 003/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 3 Baik A 2015
17 Ruang Kelas 01 004/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 4 Baik A 2015
18 Ruang Kelas 01 005/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 5 Baik A 2015
19 Ruang Kelas 01 006/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 6 Baik A 2015
20 Ruang Kelas 01 007/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 7 Baik A 2015
21 Ruang Kelas 01 008/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 8 Baik A 2015
22 Ruang Kelas 01 009/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 9 Baik A 2015
23 Ruang Kelas 01 010/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 10 Baik A 2015
24 Ruang Kelas 01 011/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 11 Baik A 2015
25 Ruang Kelas 01 012/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 12 Baik A 2015
26 Ruang Kelas 01 013/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 13 Baik A 2015
27 Ruang Kelas 01 014/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 14 Baik A 2015
28 Ruang Kelas 01 015/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 15 Baik A 2015
29 Ruang Kelas 01 016/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 16 Baik A 2015
30 Ruang Kelas 01 017/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 17 Baik A 2015
31 Ruang Kelas 01 018/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 18 Baik A 2015
32 Ruang Kelas 01 019/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 19 Baik A 2015
33 Ruang Kelas 01 020/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 20 Baik A 2015
34 Ruang Kelas 01 021/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 21 Baik A 2015
35 Ruang Kelas 01 022/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 22 Baik A 2015
36 Ruang Kelas 01 023/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 23 Baik A 2015
37 Ruang Kelas 01 024/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 24 Baik A 2015
38 Ruang Kelas 01 025/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 25 Baik A 2015
39 Ruang Kelas 01 026/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 26 Baik A 2015
40 Ruang Kelas 01 027/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 27 Baik A 2015
41 Ruang Kelas 01 028/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 28 Baik A 2015
42 Ruang Kelas 01 029/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 29 Baik A 2015
43 Ruang Kelas 01 030/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 30 Baik A 2015
44 Ruang Kelas 01 001/LAYARLCD/AMBS/2017 Papan Layar LCD Baik A 2017
45 Ruang Kelas 01 001/SPEAKER/AMBS/2015 Speaker Baik A 2015
46 Ruang Kelas 01 001/PTULIS/AMBS/2015 Papan Tulis Baik A 2015
47 Ruang Kelas 02 002/AC/AMBS/2017 AC 2 Baik A 2017
48 Ruang Kelas 02 002/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris Baik A 2017
49 Ruang Kelas 02 002/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
50 Ruang direktur 002/LEMARI/AMBS/2015 Lemari Tertutup A
51 Ruang Kelas 02 002/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
52 Ruang direktur 001/LEMARI/AMBS/2015 Lemari Tertutup
53 Ruang Kelas 02 002/FVMD1/AMBS/2017 Figura Visi Misi D1 1 Baik A 2017
54 Ruang Kelas 02 002/FPVMD3/AMBS/2017 Figura Visi Misi D3 Baik A 2017
55 Ruang Kelas 02 002/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
56 Ruang Kelas 02 002/JAMD/AMBS/2017 Jam Dinding Baik A 2017
57 Ruang Kelas 02 003/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
58 Ruang Kelas 02 004/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
59 Ruang Kelas 02 002/KURDOS/AMBS/2017 Kursi Dosen Baik A 2017
60 Ruang direktur 001/TV/AMBS/2017 TV A
61 Ruang Kelas 02 002/LCD/AMBS/2017 LCD Baik A 2017
62 Ruang direktur 002/MJDIR/AMBS/2017 Meja Direktur A
63 Ruang Kelas 02 002/MJDOS/AMBS/2017 Meja Dosen Baik A 2017
64 Ruang direktur 001/MJDIR/AMBS/2017 Meja Direktur A
65 Ruang Kelas 02 031/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 31 Baik A 2015
66 Ruang Kelas 02 032/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 32 Baik A 2015
67 Ruang Kelas 02 033/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 33 Baik A 2015
68 Ruang direktur 001/MJDIR/AMBS/2017 Meja Direktur A
69 Ruang Kelas 02 034/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 34 Baik A 2015
70 Ruang Kelas 02 035/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 35 Baik A 2015
71 Ruang direktur 001/MJDIR/AMBS/2017 Meja Direktur Baik A 2017
72 Ruang Kelas 02 036/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 36 Baik A 2015
73 Ruang direktur 001/KDIR/AMBS/2017 Kursi direktur
74 Ruang Kelas 02 037/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 37 Baik A 2015
75 Ruang Kelas 02 038/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 38 Baik A 2015
76 Ruang Kelas 02 039/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 39 Baik A 2015
77 Ruang Kelas 02 040/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 40 Baik A 2015
78 Ruang Kelas 02 041/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 41 Baik A 2015
79 Ruang Kelas 02 042/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 42 Baik A 2015
80 Ruang direktur 011/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris A
81 Ruang Kelas 02 043/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 43 Baik A 2015
82 Ruang Kelas 02 044/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 44 Baik A 2015
83 Ruang Kelas 02 045/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 45 Baik A 2015
84 Lab Service 001/FMOU/AMBS/2017 Figura MOU A
85 Ruang Kelas 02 046/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 46 Baik A 2015
86 Ruang Kelas 02 047/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 47 Baik A 2015
87 Ruang Kelas 02 048/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 48 Baik A 2015
88 Ruang Kelas 02 049/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 49 Baik A 2015
89 Lab Service 001/FAKPARTA/AMBS/2017 Figura Gambar Gedung Akparta A
90 Ruang Kelas 02 050/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 50 Baik A 2015
91 Lab Service 006/AC/AMBS/2017 ac A
92 Ruang Kelas 02 051/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 51 Baik A 2015
93 Ruang Kelas 02 052/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 52 Baik A 2015
94 Lab Service 017/KSSN/AMBS/2018 A
95 Ruang Kelas 02 053/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 53 Baik A 2015
96 Ruang BAU 016/KSSN/AMBS/2018 Kursi susun A
97 Ruang Kelas 02 054/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 54 Baik A 2015
98 Lab Service 016/KSSN/AMBS/2018 Kurs A
99 Ruang Kelas 02 055/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 55 Baik A 2015
100 Ruang Kelas 02 056/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 56 Baik A 2015
101 Ruang Kelas 02 057/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 57 Baik A 2015
102 Ruang Kelas 02 058/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 58 Baik A 2015
103 Ruang Kelas 02 059/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 59 Baik A 2015
104 Ruang Kelas 02 060/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 60 Baik A 2015
105 Ruang Kelas 02 002/LAYARLCD/AMBS/2017 Papan Layar LCD Baik A 2017
106 Ruang Kelas 02 002/PTULIS/AMBS/2015 Papan Tulis Baik A 2015
107 Ruang Kelas 02 002/SPEAKER/AMBS/2015 Speaker Baik A 2015
108 Ruang Kelas 03 003/AC/AMBS/2017 AC 3 Baik A 2017
109 Ruang Kelas 03 003/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris Baik A 2017
110 Ruang Kelas 03 003/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
111 Ruang Kelas 03 003/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
112 Ruang Kelas 03 003/FVMD1/AMBS/2017 Figura visi misi D1 Baik 2017
113 Ruang Kelas 03 003/FPVMD3/AMBS/2017 Figura visi misi D3 Baik A 2017
114 Ruang Kelas 03 003/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
115 Ruang Kelas 05 001/AC/AMBS/2019 AC 1 Samsung A 2019
116 Ruang Kelas 03 003/JAMD/AMBS/2017 Jam Dinding Baik A 2017
117 Ruang Kelas 03 005/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
118 Ruang Kelas 03 006/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
119 Ruang Kelas 03 003/KURDOS/AMBS/2017 Kursi Dosen Baik A 2017
120 Ruang Kelas 03 003/LCD/AMBS/2017 LCD Baik A 2017
121 Ruang Kelas 03 003/MJDOS/AMBS/2017 Meja Dosen Baik A 2017
122 Ruang Kelas 03 061/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 61 Baik A 2015
123 Ruang Kelas 03 062/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 62 Baik A 2015
124 Lab Service 063/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 63 Baik A 2015
125 Lab Service 064/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 64 Baik A 2015
126 Ruang Kelas 03 065/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 65 Baik A 2015
127 Lab Service 066/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 66 Baik A 2015
128 Lab Service 067/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 67 Baik A 2015
129 Ruang Kelas 03 068/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 68 Baik A 2015
130 Ruang Kelas 03 069/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 69 Baik A 2015
131 Lab Service 070/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 70 Baik A 2015
132 Ruang Kelas 03 071/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 71 Baik A 2015
133 Ruang Kelas 03 072/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 72 Baik A 2015
134 Ruang Kelas 03 073/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 73 Baik A 2015
135 Ruang Kelas 03 074/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 74 Baik A 2015
136 Ruang Kelas 03 075/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 75 Baik A 2015
137 Ruang Kelas 03 076/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 76 Baik A 2015
138 Ruang Kelas 03 077/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 77 b A 2015
139 Ruang Kelas 03 078/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 78 Baik A 2015
140 Ruang Kelas 05 005/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris A 2017
141 Ruang Kelas 03 079/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 79 Baik A 2015
142 Ruang Kelas 05 005/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
143 Lab Service 080/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 80 Baik A 2015
144 Ruang Kelas 03 081/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 81 Baik A 2015
145 Ruang Kelas 05 005/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
146 Ruang Kelas 03 082/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 82 Baik A 2015
147 Ruang Kelas 03 083/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 83 Baik A 2015
148 Ruang Kelas 03 084/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 84 Baik A 2015
149 Ruang Kelas 03 085/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 85 Baik
150 Ruang Kelas 05 005/FVMDI/AMBS/2017 Figura Visi Misi D1 Baik A 2017
151 Ruang Kelas 05 005/FPVMD3/AMBS/2017 Figura Visi Misi D3 Baik A 2017
152 Ruang Kelas 05 005/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
153 Ruang Kelas 05 005/JAMD/AMBS/2017 Jam Dinding Baik A 2017
154 Ruang Kelas 03 086/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 86 Baik A 2015
155 Ruang Kelas 03 087/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 87 Baik A 2015
156 Ruang Kelas 05 009/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
157 Ruang Kelas 05 010/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
158 Ruang Kelas 03 088/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 88 Baik A 2015
159 Ruang Kelas 05 005/KURDOS/AMBS/2017 Kursi Dosen Baik A 2017
160 Ruang Kelas 03 089/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 89 Baik A 2015
161 Ruang Kelas 05 005/LCD/AMBS/2017 LCD Baik A 2017
162 Ruang Kelas 05 005/MJDOS/AMBS/2017 Meja Dosen Baik A 2017
163 Ruang Kelas 05 001/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 1 Baik A 2020
164 Ruang Kelas 05 002/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 2 Baik A 2020
165 Ruang Kelas 05 003/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 3 Baik A 2020
166 Ruang Kelas 05 004/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 4 Baik A 2020
167 Ruang Kelas 05 005/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 5 Baik A 2020
168 Ruang Kelas 05 006/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 6 Baik A 2020
169 Ruang Kelas 05 007/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 7 Baik A 2020
170 Ruang Kelas 05 008/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 8 Baik A 2020
171 Ruang Kelas 05 009/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 9 Baik A 2020
172 Ruang Kelas 05 010/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 10 Baik A 2020
173 Ruang Kelas 03 090/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 90 Baik A 2015
174 Ruang Kelas 03 003/LAYARLCD/AMBS/2017 Papan Layar LCD Baik A 2015
175 Ruang Kelas 05 011/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 11 Baik A 2020
176 Ruang Kelas 03 003/PTULIS/AMBS/2015 Papan Tulis Baik A 2017
177 Ruang Kelas 03 003/SPEAKER/AMBS/2015 Speaker Baik A 2017
178 Ruang Kelas 05 012/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 12 Baik A 2020
179 Ruang Kelas 05 013/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 13 Baik A 2020
180 Ruang Kelas 05 014/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 14 Baik A 2020
181 Ruang Kelas 04 004/AC/AMBS/2017 AC 4 1pk Baik A 2017
182 Ruang Kelas 05 015/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 15 Baik A 2020
183 Ruang Kelas 05 016/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 16 Baik A 2020
184 Ruang Kelas 05 017/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 17 Baik A 2020
185 Ruang Kelas 03 004/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris Baik A 2017
186 Ruang Kelas 04 004/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
187 Ruang Kelas 04 004/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
188 Ruang Kelas 04 004/FVMD1/AMBS/2017 Figura visi misi D1 Baik A 2017
189 Ruang Kelas 04 004/FPVMD3/AMBS/2017 Figura visi misi D3 Baik A 2017
190 Ruang Kelas 04 004/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
191 Ruang Kelas 04 004/JAMD/AMBS/2017 Jam Dinding Baik A 2017
192 Ruang Kelas 05 018/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 18 Baik A 2020
193 Ruang Kelas 05 019/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 19 Baik A 2020
194 Ruang Kelas 05 020/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 20 Baik A 2020
195 Ruang Kelas 04 004/JAMD/AMBS/2017 Jam Dinding Baik A 2017
196 Ruang Kelas 05 021/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 21 Baik A 2020
197 Ruang Kelas 04 007/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
198 Ruang Kelas 04 008/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
199 Ruang Kelas 04 004/KURDOS/AMBS/2017 Kursi Dosen Baik A 2017
200 Ruang Kelas 05 022/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 22 Baik A 2020
201 Ruang Kelas 05 023/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 23 Baik A 2020
202 Ruang Kelas 05 024/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 24 Baik A 2020
203 Ruang Kelas 04 004/LCD/AMBS/2017 LCD Baik A 2017
204 Ruang Kelas 05 025/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 25 Baik A 2020
205 Ruang Kelas 05 026/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 26 Baik A 2020
206 Ruang Kelas 05 027/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 27 Baik A 2020
207 Ruang Kelas 05 028/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 28 Baik A 2020
208 Ruang Kelas 05 029/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 29 Baik A 2020
209 Ruang Kelas 05 030/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 30 Baik A 2020
210 Ruang Kelas 05 001/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 1 Baik A 2020
211 Ruang Kelas 04 004/MJDOS/AMBS/2017 Meja Dosen Baik A 2017
212 Ruang Kelas 04 092/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 92 Baik A 2017
213 Ruang Kelas 05 002/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 2 Baik A 2020
214 Ruang Kelas 05 003/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 3 Baik A 2020
215 Ruang Kelas 05 004/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 4 Baik A 2020
216 Ruang Kelas 05 005/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 5 Baik A 2020
217 Ruang Kelas 05 006/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 6 Baik A 2020
218 Ruang Kelas 05 007/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 7 Baik A 2020
219 Ruang Kelas 05 008/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 8 Baik A 2020
220 Ruang Kelas 05 009/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 9 Baik A 2020
221 Ruang Kelas 05 010/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 10 Baik A 2020
222 Ruang Kelas 05 011/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 11 Baik A 2020
223 Ruang Kelas 05 012/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 12 Baik A 2020
224 Ruang Kelas 05 013/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 13 Baik A 2020
225 Ruang Kelas 05 014/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 14 Baik A 2020
226 Ruang Kelas 05 015/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 15 Baik A 2020
227 Ruang Kelas 05 016/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 16 Baik A 2020
228 Ruang Kelas 05 017/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 17 Baik A 2020
229 Ruang Kelas 05 018/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 18 Baik A 2020
230 Ruang Kelas 05 019/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 19 Baik A 2020
231 Ruang Kelas 05 020/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 20 Baik A 2020
232 Ruang Kelas 05 021/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 21 Baik A 2020
233 Ruang Kelas 05 022/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 22 Baik A 2020
234 Ruang Kelas 05 023/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 24 Baik A 2020
235 Ruang Kelas 05 024/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 24 Baik A 2020
236 Ruang Kelas 03 092/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 92 Baik A 2017
237 Ruang Kelas 05 025/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 25 Baik A 2020
238 Ruang Kelas 05 026/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 26 Baik A 2020
239 Ruang Kelas 05 027/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 27 Baik A 2020
240 Ruang Kelas 04 093/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 93 Baik A 2015
241 Ruang Kelas 05 028/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 28 Baik A 2020
242 Ruang Kelas 05 029/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 29 Baik A 2020
243 Ruang Kelas 05 030/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 30 Baik A 2020
244 Ruang Kelas 05 005/LAYARLCD/AMBS/2017 Papan Layar LCD Baik A 2017
245 Ruang Kelas 05 005/PTULIS/AMBS/2015 Papan Tulis Baik A 2015
246 Ruang Kelas 05 005/SPEAKER/AMBS/2015 Speaker Baik A 2015
247 Ruang Kelas 04 094/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 94 Baik A 2015
248 Ruang Kelas 04 095/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 95 Meja Lipat Mahasiswa 95 Baik A 2015
249 Ruang Kelas 04 096/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 96 Baik A 2015
250 Ruang Kelas 04 097/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 97 Baik A 2015
251 Lab Service 098/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 98 Baik A 2015
252 Ruang Kelas 04 099/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 99 Baik A
253 Ruang Kelas 06 002/AC/AMBS/2019 AC 2 1 PK Baik A 2019
254 Ruang Kelas 06 006/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris Baik A 2017
255 Ruang Kelas 06 006/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
256 Ruang Kelas 06 006/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
257 Ruang Kelas 06 006/FVMDI/AMBS/2017 Figura Visi Misi D1 Baik A 2017
258 Ruang Kelas 06 006/FPVMD3/AMBS/2017 Figura Visi Misi D3 Baik A 2017
259 Ruang Kelas 06 006/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
260 Ruang Kelas 06 006/JAMD/AMBS/2017 Jam Dinding Baik A 2017
261 Ruang Kelas 06 011/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
262 Ruang Kelas 06 012/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
263 Ruang Kelas 06 006/KURDOS/AMBS/2017 Kursi Dosen Baik A 2017
264 Ruang Kelas 06 006/LCD/AMBS/2017 LCD Baik A
265 Ruang Kelas 06 006/MJDOS/AMBS/2017 Meja Dosen Baik A 2017
266 Ruang Kelas 06 031/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 31 Baik A 2020
267 Ruang Kelas 06 032/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 32 Baik A 2020
268 Ruang Kelas 06 033/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 33 Baik A 2020
269 Ruang Kelas 06 034/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 34 Baik A 2020
270 Ruang Kelas 06 035/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 35 Baik A 2020
271 Ruang Kelas 06 036/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 36 Baik A 2020
272 Ruang Kelas 06 037/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 37 Baik A 2020
273 Ruang Kelas 06 038/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 38 Baik A 2020
274 Ruang Kelas 06 039/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 39 Baik A 2020
275 Ruang Kelas 06 040/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 40 Baik A 2020
276 Ruang Kelas 06 041/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 41 Baik A 2020
277 Ruang Kelas 06 042/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 42 Baik A 2020
278 Ruang Kelas 06 043/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 43 Baik A 2020
279 Ruang Kelas 06 044/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 44 Baik A 2020
280 Ruang Kelas 06 045/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 45 Baik A 2020
281 Ruang Kelas 06 046/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 46 Baik A 2020
282 Ruang Kelas 06 047/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 47 Baik A 2020
283 Ruang Kelas 06 048/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 48 Baik A 2020
284 Ruang Kelas 06 049/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 49 Baik A 2020
285 Ruang Kelas 06 050/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 50 Baik A 2020
286 Ruang Kelas 06 051/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 51 Baik A 2020
287 Ruang Kelas 06 052/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 52 Baik A 2020
288 Ruang Kelas 06 053/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 53 Baik A 2020
289 Ruang Kelas 06 054/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 54 Baik A 2020
290 Ruang Kelas 06 055/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 55 Baik A 2020
291 Ruang Kelas 06 056/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 56 Baik A 2020
292 Ruang Kelas 06 057/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 57 Baik A 2020
293 Ruang Kelas 06 058/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 58 Baik A 2020
294 Ruang Kelas 06 059/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 59 Baik A 2020
295 Ruang Kelas 06 060/FURMMHS/AMBS/2020 Meja Mahasiswa 60 Baik A 2020
296 Ruang Kelas 06 031/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 31 Baik A 2020
297 Ruang Kelas 06 032/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 32 Baik A 2020
298 Ruang Kelas 06 033/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 33 Baik A 2020
299 Ruang Kelas 06 034/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 34 Baik A 2020
300 Ruang Kelas 06 035/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 35 Baik A 2020
301 Ruang Kelas 06 036/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 36 Baik A 2020
302 Ruang Kelas 06 037/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 37 Baik A 2020
303 Ruang Kelas 06 038/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 38 Baik A 2020
304 Ruang Kelas 06 039/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 39 Baik A 2020
305 Ruang Kelas 06 040/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 40 Baik A 2020
306 Ruang Kelas 06 041/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 41 Baik A 2020
307 Ruang Kelas 06 042/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 42 Baik A 2020
308 Ruang Kelas 06 043/FURMMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 43 Baik A 2020
309 Ruang Kelas 06 044/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 44 Baik A 2020
310 Ruang Kelas 06 045/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 45 Baik A 2020
311 Ruang Kelas 06 046/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 46 Baik A 2020
312 Ruang Kelas 06 047/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 47 Baik A 2020
313 Ruang Kelas 06 048/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 48 Baik A 2020
314 Ruang Kelas 06 049/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 49 Baik A 2020
315 Ruang Kelas 06 050/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 50 Baik A 2020
316 Ruang Kelas 06 051/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 51 Baik A 2020
317 Ruang Kelas 06 052/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 52 Baik A 2020
318 Ruang Kelas 06 053/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 53 Baik A 2020
319 Ruang Kelas 06 054/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 54 Baik A 2020
320 Ruang Kelas 06 055/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 55 Baik A 2020
321 Ruang Kelas 06 056/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 56 Baik A 2020
322 Ruang Kelas 04 100/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 100 Baik A 2015
323 Ruang Kelas 06 057/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 57 Baik A 2020
324 Ruang Kelas 06 058/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 58 Baik A 2020
325 Ruang Kelas 06 059/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 59 Baik A 2020
326 Ruang Kelas 06 060/FURKMHS/AMBS/2020 Kursi Mahasiswa 60 Baik A 2020
327 Ruang Kelas 06 006/LAYARLCD/AMBS/2017 Papan Layar LCD Baik A 2017
328 Ruang Kelas 06 006/PTULIS/AMBS/2015 Papan Tulis Baik A 2015
329 Ruang Kelas 06 006/SPEAKER/AMBS/2015 Speaker Baik A 2015
330 Ruang Kelas 04 101/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 101 Baik A 2015
331 Ruang Kelas 04 102/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 102 Baik A 2015
332 Ruang Kelas 04 103/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 103 Baik A 2015
333 Ruang Kelas 04 104/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 104 Baik A 2015
334 Ruang Kelas 04 105/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 105 Baik A 2015
335 Lab Komputer 001/AC/AMBS/2018 AC 1 1PK Baik A 2019
336 Lab Komputer 002/AC/AMBS/2018 AC 2 1 Pk Baik A 2019
337 Ruang Kelas 04 106/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 106 Baik A 2015
338 Ruang Kelas 04 107/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 107 Baik A 2015
339 Ruang Kelas 04 108/FUR/AMBS/2015 Meja Lipat Mahasiswa 108 Baik A 2015
340 Lab Housekeeping 001/SBED/LABHK/AMBS/2016 Single Bed Baik A 2016
341 Lab Housekeeping 001/DBED/LABHK/AMBS/2016 Double Bed Baik A 2016
342 Lab Housekeeping 001/KACABESAR/LABHK/AMBS/2016 Kaca Besar/Cermin Baik A 2016
343 Lab Housekeeping 001/KACAKECIL/LABHK/AMBS/2016 Kaca Kecil/Cermin Baik A 2016
344 Lab Housekeeping 001/TATATERTIB/LABHK/AMBS/2016 Papan Tata Tertib Baik A 2016
345 Lab Housekeeping 001/MOTIVASI/LABHK/AMBS/2016 Papan Motivasi Baik A 2016
346 Lab Housekeeping 001/APAR/AMBS/2016 APAR Baik A 2016
347 Lab Housekeeping 001/SOFA/LABHK/AMBS/2016 Kursi Sofa 1 Baik A 2016
348 Lab Housekeeping 002/SOFA/LABHK/AMBS/2016 Kursi Sofa 2 Baik A 2016
349 Lab Housekeeping 003/SOFA/LABHK/AMBS/2016 Kursi Sofa 3 Baik A 2016
350 Lab Housekeeping 001/WASTAFEL/LABHK/2016 Wastafel Baik A 2016
351 Lab Housekeeping 001/TOILET/LABHK/AMBS/2016 Toilet Baik A 2016
352 Lab Housekeeping 001/SHOWER/LABHK/AMBS/2016 Shower Baik A 2016
353 Lab Housekeeping 001/VACUM/LABHK/AMBS/2016 Dry Vacum Cleaner Baik A 2016
354 Lab Housekeeping 001/STANDLAMP/LABHK/AMBS/2016 Standing Lamp Baik A 2016
355 Lab Housekeeping 001/CEILINGBROOM/LABHK/AMBS/2016 Ceiling Broom Baik A 2016
356 Lab Housekeeping 001/FAXMAIL/LABHK/AMBS/2016 Mesin Faxmail Baik A 2016
357 Lab Housekeeping 001/FSQUEZEER/LABHK/AMBS/2016 Floor Squezeer 1 Baik A 2016
358 Lab Housekeeping 002/FSQUEZEER/LABHK/AMBS/2016 Floor Squezeer 2 Baik A 2016
359 Lab Housekeeping 001/CARPETBROOM/LABHK/AMBS/2016 Carpet Broom Baik A 2016
360 Lab Housekeeping 001/ELECTRIKJUG/LABHK/AMBS/2016 Electric Jug 1 Baik A 2016
361 Lab Housekeeping 002/ELECTRIKJUG/LABHK/AMBS/2016 Electric Jug 2 Baik A 2016
362 Lab Housekeeping 003/CEILINGFAN/AMBS/2017 Ceiling Fan Baik A 2017
363 Lab Housekeeping 013/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
364 Lab Housekeeping 002/JAMD/AMBS/2016 Jam 2 Baik A 2016
365 Lab Housekeeping 007/LCD/AMBS/2017 LCD Baik A 2017
366 Lab Front Office 001/HIAS/LABFO/AMBS/2016 Bunga Hias Baik A 2016
367 Lab Front Office 003/JAMD/AMBS/2016 Jam 3 Baik A 2016
368 Lab Front Office 0014/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin 14 Baik A 2017
369 Lab Front Office 001/KURSIFO/LABFO/AMBS/2016 Kursi FO 1 Baik A 2016
370 Lab Front Office 002/KURSIFO/LABFO/AMBS/2016 Kursi FO 2 Baik A 2016
371 Lab Front Office 001/MADING/LABFO/AMBS/2016 Mading Baik A 2016
372 Lab Front Office 001/MEJAFO/LABFO/AMBS/2016 Meja FO Baik A 2016
373 Lab Front Office 001/FIGTUJUAN/AMBS/2017 Figura Tujuan AMBS Baik A 2016
374 Lab Front Office 001/FIGVM/AMBS/2017 Figura Visi dan Misi Baik A 2016
375 Perpustakaan 009/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris Baik A 2017
376 Perpustakaan 009/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
377 Perpustakaan 009/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
378 Perpustakaan 009/FVMD1/AMBS/2017 Figura Visi Misi D1 Baik A 2017
379 Perpustakaan 009/FPVMD3/AMBS/2017 Figura Visi Misi D3 Baik A 2017
380 Perpustakaan 009/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
381 Perpustakaan 009/JAMD/AMBS/2017 Jam Dinding Baik A 2017
382 Perpustakaan 001/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 1 Baik A 2018
383 Perpustakaan 002/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 2 Baik A 2018
384 Perpustakaan 003/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 3 Baik A 2018
385 Perpustakaan 004/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 4 Baik A 2018
386 Perpustakaan 005/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 5 Baik A 2018
387 Perpustakaan 006/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 6 Baik A 2018
388 Perpustakaan 007/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 7 Baik A 2018
389 Perpustakaan 008/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 8 Baik A 2018
390 Perpustakaan 009/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 9 Baik A 2018
391 Perpustakaan 010/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 10 Baik A 2018
392 Perpustakaan 011/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 11 Baik A 2018
393 Perpustakaan 012/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 12 Baik A 2018
394 Perpustakaan 013/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 13 Baik A 2018
395 Perpustakaan 014/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun 14 Baik A 2018
396 Perpustakaan 001/MJBACA/PERPUS/AMBS/2015 Meja Baca 1 Baik A 2015
397 Perpustakaan 002/MJBACA/PERPUS/AMBS/2015 Meja Baca 2 Baik A 2015
398 Perpustakaan 003/MJBACA/PERPUS/AMBS/2015 Meja Baca 3 Baik A 2015
399 Perpustakaan 004/MJBACA/PERPUS/AMBS/2015 Meja Baca 4 Baik A 2015
400 Perpustakaan 005/MJBACA/PERPUS/AMBS/2015 Meja Baca 5 Baik A 2015
401 Perpustakaan 006/MJBACA/PERPUS/AMBS/2015 Meja Baca 6 Baik A 2015
402 Perpustakaan 007/MJBACA/PERPUS/AMBS/2015 Meja Baca 7 Baik A 2015
403 Perpustakaan 008/MJBACA/PERPUS/AMBS/2015 Meja Baca 8 Baik A 2015
404 Perpustakaan 009/MJBACA/PERPUS/AMBS/2015 Meja Baca 9 Baik A 2015
405 Perpustakaan 010/MJBACA/PERPUS/AMBS/2015 Meja Baca 10 Baik A 2015
406 Perpustakaan 001/RAK/PERPUS/AMBS/2019 Rak Buku 1 Baik A 2019
407 Perpustakaan 002/RAK/PERPUS/AMBS/2019 Rak Buku 2 Baik A 2019
408 Perpustakaan 003/RAK/PERPUS/AMBS/2019 Rak Buku 3 Baik A 2019
409 Ruang Dosen 005/AC/AMBS/2017 AC 5 Baik A 2017
410 Ruang Dosen 010/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
411 Ruang Dosen 010/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
412 Ruang Dosen 010/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
413 Ruang Dosen 001/FVMINSTITUSI/AMBS/2017 Figura Visi Misi Institusi Baik A 2017
414 Ruang Dosen 010/FVMD1/AMBS/2017 Figura Visi Misi D1 Baik A 2017
415 Ruang Dosen 010/FPVMD3/AMBS/2017 Figura Visi Misi D3 Baik A 2017
416 Ruang Dosen 001/FKODE/AMBS/2017 Figura Kode Etik Baik A 2017
417 Ruang Dosen 010/JAMD/AMBS/2017 Jam Dinding Baik A 2017
418 Ruang Dosen 001/MJDOS/AMBS/2018 Meja Dosen 1 Baik A 2018
419 Ruang Dosen 002/MJDOS/AMBS/2018 Meja Dosen 2 Baik A 2018
420 Ruang Dosen 003/MJDOS/AMBS/2018 Meja Dosen 3 Baik A 2018
421 Ruang Dosen 004/MJDOS/AMBS/2018 Meja Dosen 4 Baik A 2018
422 Ruang Dosen 001/MONITORKOM/AMBS/2018 Monitor 1 Baik A 2018
423 Ruang Dosen 001/KEYKOM/AMBS/2018 Keyboard 1 Baik A 2018
424 Ruang Dosen 001/MOUSEKOM/AMBS/2018 Mouse 1 Baik A 2018
425 Ruang Dosen 001/CPUKOM/AMBS/2018 CPU User 1 Baik A 2018
426 Ruang Dosen 002/MONITORKOM/AMBS/2018 Monitor 2 Baik A 2018
427 Ruang Dosen 002/KEYKOM/AMBS/2018 Keyboard 2 Baik A 2018
428 Ruang Dosen 002/MOUSEKOM/AMBS/2018 Mouse 2 Baik A 2018
429 Ruang Dosen 002/CPUKOM/AMBS/2018 CPU user 2 Baik A 2018
430 Ruang IKM 011/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
431 Ruang IKM 011/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
432 Ruang IKM 011/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
433 Ruang IKM 018/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
434 Ruang IKM 001/RAKIKM/AMBS/2015 Rak Buku Baik A 2015
435 Lab Food Product 001/MJOPERASIONAL/LABS/AMBS/2016 Meja Operasional 1 Baik A 2016
436 Lab Food Product 002/MJOPERASIONAL/LABS/AMBS/2016 Meja Operasional 2 Baik A 2016
437 Lab Food Product 003/MJOPERASIONAL/LABS/AMBS/2016 Meja Operasional 3 Baik A 2016
438 Lab Food Product 004/MJOPERASIONAL/LABS/AMBS/2016 Meja Operasional 4 Baik A 2016
439 Lab Food Product 005/MJOPERASIONAL/LABS/AMBS/2016 Meja Operasional 5 Baik A 2016
440 Lab Food Product 006/MJOPERASIONAL/LABS/AMBS/2016 Meja Operasional 6 Baik A 2016
441 Lab Food Product 001/KOMPOR/LABS/AMBS/2016 STOVE / KOMPOR 1 Baik A 2016
442 Lab Food Product 002/KOMPOR/LABS/AMBS/2016 STOVE / KOMPOR 2 Baik A 2016
443 Lab Food Product 005/KOMPOR/LABS/AMBS/2016 STOVE/KOMPOR 5 Baik A 2016
444 Lab Food Product 003/KOMPOR/LABS/AMBS/2016 STOVE / KOMPOR 3 Baik A 2016
445 Lab Food Product 004/KOMPOR/LABS/AMBS/2016 STOVE / KOMPOR 4 Baik A 2016
446 Lab Food Product 005/KOMPOR/LABS/AMBS/2016 STOVE / KOMPOR 5 Baik A 2016
447 Lab Food Product 006/KOMPOR/LABS/AMBS/2016 STOVE/KOMPOR 6 Baik A 2016
448 Lab Food Product 001/FREEZER/LABS/AMBS/2016 Freezer Baik A 2016
449 Lab Food Product 001/OVENGAS/LABS/AMBS/2016 Oven Gas 1 A 2016
450 Lab Food Product 002/OVENGAS/LABS/AMBS/2016 Oven Gas 2 Baik A 2016
451 Lab Food Product 001/LEMARIBESI/LABS/AMBS/2016 Lemari Besi 1 Baik A 2016
452 Lab Food Product 002/LEMARIBESI/LABS/AMBS/2016 Lemari Besi 2 Baik A 2016
453 Lab Food Product 003/LEMARIBESI/LABS/AMBS/2016 Lemari Besi 3 Baik A 2016
454 Lab Food Product 001/MJRUANGAN/LABS/AMBS/2016 Meja Ruangan Baik A 2016
455 Lab Food Product 001/TERMOSNASI/LABS/AMBS/2016 Termos Nasi Baik A 2016
456 Lab Food Product 001/RICECOOKER/LABS/AMBS/2016 Rice Cooker 1 Baik A 2016
457 Lab Food Product 002/RICECOOKER/LABS/AMBS/2016 Rice Cooker 2 Baik A 2016
458 Lab Food Product 002/APAR/AMBS/2016 APAR Baik A 2016
459 Lab Food Product 008/JAMD/AMBS/2017 Jam Dinding Baik A 2016
460 Lab Food Product 004/CEILINGFAN/AMBS/2017 Ceiling Fan 4 Baik A 2017
461 Lab Food Product 005/CEILINGFAN/AMBS/2017 Ceiling Fan 5 Baik A 2017
462 Lab Food Product 015/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
463 Lab Food Product 016/KIPASANGIN/AMBS/2017 Baik A 2017
464 Lab Food Product 017/KIPASANGIN/AMBS/2017 Kipas Angin Baik A 2017
465 Lab Service 001/MJBUNDAR/LABFB/AMBS/2016 Meja Bundar 1 Baik A 2016
466 Lab Service 002/MJBUNDAR/LABFB/AMBS/2016 Meja Bundar 2 Baik A 2016
467 Lab Service 003/MJBUNDAR/LABFB/AMBS/2016 Meja Bundar Besar 1 Baik A 2016
468 Lab Service 004/MJBUNDAR/LABFB/AMBS/2016 Meja Bundar Besar 2 Baik A 2016
469 Lab Service 001/MJPERSEGI/LABFB/AMBS/2016 Meja Persegi Baik A 2016
470 Lab Service 001/KBUNDAR/LABFB/AMBS/2016 Kursi Bundar 1 Baik A 2016
471 Lab Service 002/KBUNDAR/LABFB/AMBS/2016 Kursi Bundar 2 Baik A 2016
472 Lab Service 003/KBUNDAR/LABFB/AMBS/2016 Kursi Bundar 3 Baik A 2016
473 Lab Service 004/KBUNDAR/LABFB/AMBS/2016 Kursi Bundar 4 Baik A 2016
474 Lab Service 005/KBUNDAR/LABFB/AMBS/2016 Kursi Bundar 5 Baik A 2016
475 Lab Service 008/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris Baik A 2017
476 Lab Service 008/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
477 Lab Service 008/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
478 Lab Service 008/FVMD1/AMBS/2017 Figura Visi Misi D1 Baik A 2017
479 Lab Service 008/FPVMD3/AMBS/2017 Figura Visi Misi D3 Baik A 2017
480 Lab Service 008/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
481 Lab Service 008/PTULIS/AMBS/2015 Papan Tulis 8 Baik A 2015
482 Ruang direktur 006/AC/AMBS/2017 AC Baik A 2017
483 Ruang direktur 001/FAKPARTA/AMBS/2017 Figura Gambar Gedung Akparta Baik A 2017
484 Ruang direktur 001/FMOU/AMBS/2017 Figura MOU Baik A 2017
485 Ruang direktur 011/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris Baik A 2017
486 Ruang direktur 001/KDIR/AMBS/2017 Kursi Direktur Baik A 2017
487 Ruang BAAK 001/LEMARIBUKA/BAAK/AMBS/2015 Almari Terbuka Baik A 2015
488 Ruang BAAK 002/LEMARIBUKA/BAAK/AMBS/2015 Almari Terbuka Baik A 2015
489 Ruang BAAK 003/LEMARIBUKA/BAAK/AMBS/2015 Almari Terbuka Baik A 2015
490 Ruang BAAK 001/LEMARITUTUP/BAAK/AMBS/2015 Almari Tertutup Baik A 2015
491 Ruang BAAK 002/LEMARITUTUP/BAAK/AMBS/2015 Almari Tertutup Baik A 2015
492 Ruang BAAK 006/CEILINGFAN/AMBS/2017 Ceiling Fan 6 Baik A 2017
493 Ruang BAAK 011/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
494 Ruang BAAK 011/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
495 Ruang BAAK 011/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
496 Ruang BAAK 011/FVMD1/AMBS/2017 Figura Visi Misi D1 Baik A 2017
497 Ruang BAAK 011/FPVMD3/AMBS/2017 Figura Visi Misi D3 Baik A 2017
498 Ruang BAAK 010/FINV/AMBS/2017 Figura Inventaris Baik A 2017
499 Ruang BAAK 001/FKP/AMBS/2017 Figura Manual Prosedur KP Baik A 2017
500 Ruang BAAK 001/FPELTA/AMBS/2017 Figura Manual Prosedur Pelaksanaan TA Baik A 2017
501 Ruang BAAK 001/FUJIANTA/AMBS/2017 Figura Manual Prosedur Ujian TA Baik A 2017
502 Ruang BAAK 001/FVINSTITUSI/AMBS/2017 Figura Visi Misi Institusi Baik A 2017
503 Ruang BAAK 001/CPU/BAAK/AMBS/2017 CPU Baik A 2017
504 Ruang BAU 002/CPU/BAU/AMBS/2017 CPU Baik A 2017
505 Ruang BAAK 001/MONITOR/BAAK/AMBS/2017 Monitor Baik A 2017
506 Ruang BAU 002/MONITOR/BAU/AMBS/2017 Monitor Baik A 2017
507 Ruang BAAK 001/KEYBOARD/BAAK/AMBS/2017 Keyboard Baik A 2017
508 Ruang BAU 002/KEYBOARD/BAU/AMBS/2017 Keyboard Baik A 2017
509 Ruang BAAK 001/MOUSE/BAAK/AMBS/2017 Mouse Baik A 2017
510 Ruang BAU 002/MOUSE/BAU/AMBS/2017 Mouse Baik A 2017
511 Ruang BAAK 001/SOFA/BAAK/AMBS/2017 Sofa Baik A 2017
512 Ruang BAAK 001/MJSOFA/BAAK/AMBS/2017 Meja Sofa Baik A 2017
513 Ruang BAAK 001/MJKECIL/BAAK/AMBS/2017 Meja Kecil Baik A 2017
514 Ruang BAAK 001/MJBESAR/BAAK/AMBS/2017 Meja Besar Baik A 2017
515 Ruang BAAK 015/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun Baik A 2018
516 Ruang BAAK 016/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun Baik A 2018
517 Ruang BAU 017/KSSN/AMBS/2018 Kursi Susun Baik A 2018
518 Ruang Kantin 001/MKANTIN/AMBS/2016 Meja Kantin 1 Baik A 2016
519 Ruang Kantin 002/MKANTIN/AMBS/2016 Meja Kantin 2 Baik A 2016
520 Ruang Kantin 001/ALMARIKANTIN/AMBS/2016 Lemari Kaca Baik A 2016
521 Ruang Kantin 001/KURKANTIN/AMBS/2016 Kursi Kantin 1 Baik A 2016
522 Ruang Kantin 002/KURKANTIN/AMBS/2016 Kursi Kantin 2 Baik A 2016
523 Lab Komputer 007/FPAN/AMBS/2017 Figura Pancasila Baik A 2017
524 Lab Komputer 007/FPRES/AMBS/2017 Figura Presiden Baik A 2017
525 Lab Komputer 007/FWAPRES/AMBS/2017 Figura Wakil Presiden Baik A 2017
526 Lab Komputer 007/LCD/AMBS/2017 LCD Baik A 2017
527 Lab Komputer 001/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 1 Baik A 2018
528 Lab Komputer 002/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 2 Baik A 2018
529 Lab Komputer 003/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 3 Baik A 2018
530 Lab Komputer 004/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 4 Baik A 2018
531 Lab Komputer 005/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 5 Baik A 2018
532 Lab Komputer 006/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 6 Baik A 2018
533 Lab Komputer 007/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 7 Baik A 2018
534 Lab Komputer 008/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 8 A 2018
535 Lab Komputer 009/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 9 Baik A 2018
536 Lab Komputer 010/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 10 Baik A 2018
537 Lab Komputer 011/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 11 Baik A 2018
538 Lab Komputer 012/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 12 Baik A 2018
539 Lab Komputer 013/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 13 Baik A 2018
540 Lab Komputer 014/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 14 Baik A 2018
541 Lab Komputer 015/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 15 Baik A 2018
542 Lab Komputer 016/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 16 Baik A 2018
543 Lab Komputer 017/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 17 Baik A 2018
544 Lab Komputer 018/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 18 Baik A 2018
545 Lab Komputer 019/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 19 Baik A 2018
546 Lab Komputer 020/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 20 Baik A 2018
547 Lab Komputer 021/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 21 Baik A 2018
548 Lab Komputer 022/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 22 Baik A 2018
549 Lab Komputer 023/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 23 Baik A 2018
550 Lab Komputer 024/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 24 Baik A 2018
551 Lab Komputer 025/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 25 Baik A 2018
552 Lab Komputer 026/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 26 Baik A 2018
553 Lab Komputer 027/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 27 Baik A 2018
554 Lab Komputer 028/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 28 Baik A 2018
555 Lab Komputer 029/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 29 Baik A 2018
556 Lab Komputer 030/MJLABKOMP/AMBS/2018 Meja Lab 30 Baik A 2018
557 Lab Komputer 001/KURLABKOMP/AMBS/2018 Kursi Lab Baik A 2018
558 Lab Komputer 002/KURLABKOMP/AMBS/2018 Kursi Lab Baik A 2018
559 Lab Komputer 003/KURLABKOMP/AMBS/2018 Kursi Lab Baik A 2018