Data Bangunan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No Posisi Bangunan Kode Bangunan Nama Bangunan Jumlah Lantai Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 2 J KI BAGUS HADI KUSUMA (GEDUNG J) 6 4593 D 2018
2 5165 Z.30 Laboratorium CBT 1 161 2009
3 39 R Ir. Djoeanda 5 7734 D 2017
4 24 O H. M. Yunus Anis 3 2167 D 2003
5 8 A REKTORAT AHMAD DAHLAN (REKTORAT) 3 3087 D
6 8 A PMB AHMAD DAHLAN (PMB) 2 305 A
7 8 A GARASI AHMAD DAHLAN (GD. GARASI) 2 426 A
8 7 B APOTEK APOTEK UMP 1 172 D
9 7 B KLINIK KLINIK UMP 2 1367
10 7 B UMPMART UMPMART 1 183 D
11 64 C AHMAD AZHAR BASYIR (BIRO KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI) 3 1176 A
12 2 TK TAMAN KANAK-KANAK UMP 1 347 D
13 2 D HAMKA (PERPUSTAKAAN UMP) 3 1412 D
14 2 E KASMAN SANGODIMEDJO (ADMINISTRASI FKIP) 3 1625 D
15 2 F LAB KOMPUTER FKIP KASMAN SANGODIMEDJO (LAB. KOM FKIP) 2 735 D
16 2 F LAB TERPADU DJARWOTO AMINOTO (LAB TERPADU) 4 3180 D
17 2 G KULIAH FKIP K.H. SYAMSURI RIDWAN (KULIAH FKIP) 3 2812 D
18 2 G AUDITORIUM AUDITORIUM UKHUWAH ISLAMIYAH 2 6844 D
19 2 H PASCASARJANA A.R BASWEDAN (PASCASARJANA) 3 1437 D
20 2 H F. SASTRA K.H. HISYAM (F. SASTRA) 3 1443 D
21 2 I K.H. FAQIH USMAN (KULIAH F. AGAMA ISLAM) 2 1552 D
22 2 I ADM FAI K.H. FAQIH USMAN (ADMINISTRASI F. AGAMA ISLAM) 1 176
23 2 I RSL K.H. FAQIH USMAN (R. SIDANG F. AGAMA ISLAM) 1 430 D
24 1 K UMP TOWER UMP TOWER A.R FACHRUDDIN 10 10879 D
25 1 K TEKNIK MESIN KULIAH TEKNIK MESIN 1 762
26 1 K BMS INSTITUT BANYUMAS INSTITUT 1 221 D
27 20 M MASJID AHMAD DAHLAN UMP 2 1551 D
28 48 P FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 3 1931 D
29 10 Q MAS MANSOER (F. KEDOKTERAN) 4 4135 2009
30 58 S BSI AHMAD BADAWI (BIRO SISTEM INFORMASI) 2 391
31 2 S UKM AHMAD BADAWI (UKM) 3 902 D
32 58 S KANTIN AHMAD BADAWI (KANTIN) 1 268 D