Data Bangunan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No Posisi Bangunan Kode Bangunan Nama Bangunan Jumlah Lantai Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 SHM 00062 J KI BAGUS HADI KUSUMA (GEDUNG J) 6 4593 D 2018
2 SHM 00588 Z.30 Laboratorium CBT 1 161 2009
3 SHM 02219 R Ir. Djoeanda 5 7734 D 2017
4 SHM 01806 O H. M. Yunus Anis 3 2167 D 2003
5 SHM 01557 A REKTORAT AHMAD DAHLAN (REKTORAT) 3 3087 D
6 SHM 01557 A PMB AHMAD DAHLAN (PMB) 2 305 A
7 SHM 01557 A GARASI AHMAD DAHLAN (GD. GARASI) 2 426 A
8 SHM 01548 B APOTEK APOTEK UMP 1 172 D
9 SHM 01548 B KLINIK KLINIK UMP 2 1367
10 SHM 01548 B UMPMART UMPMART 1 183 D
11 SHM 01972 C AHMAD AZHAR BASYIR (BIRO KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI) 3 1176 A
12 SHM 00062 TK TAMAN KANAK-KANAK UMP 1 347 D
13 SHM 00062 D HAMKA (PERPUSTAKAAN UMP) 3 1412 D
14 SHM 00062 E KASMAN SANGODIMEDJO (ADMINISTRASI FKIP) 3 1625 D
15 SHM 00062 F LAB KOMPUTER FKIP KASMAN SANGODIMEDJO (LAB. KOM FKIP) 2 735 D
16 SHM 00062 F LAB TERPADU DJARWOTO AMINOTO (LAB TERPADU) 4 3180 D
17 SHM 00062 G KULIAH FKIP K.H. SYAMSURI RIDWAN (KULIAH FKIP) 3 2812 D
18 SHM 00062 G AUDITORIUM AUDITORIUM UKHUWAH ISLAMIYAH 2 6844 D
19 SHM 00062 H PASCASARJANA A.R BASWEDAN (PASCASARJANA) 3 1437 D
20 SHM 00062 H F. SASTRA K.H. HISYAM (F. SASTRA) 3 1443 D
21 SHM 00062 I K.H. FAQIH USMAN (KULIAH F. AGAMA ISLAM) 2 1552 D
22 SHM 00062 I ADM FAI K.H. FAQIH USMAN (ADMINISTRASI F. AGAMA ISLAM) 1 176
23 SHM 00062 I RSL K.H. FAQIH USMAN (R. SIDANG F. AGAMA ISLAM) 1 430 D
24 SHM 01646 K UMP TOWER UMP TOWER A.R FACHRUDDIN 10 10879 D
25 SHM 01646 K TEKNIK MESIN KULIAH TEKNIK MESIN 1 762
26 SHM 01646 K BMS INSTITUT BANYUMAS INSTITUT 1 221 D
27 SHM 01693 M MASJID AHMAD DAHLAN UMP 2 1551 D
28 SHM 02228 P FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 3 1931 D
29 SHM 01806 Q MAS MANSOER (F. KEDOKTERAN) 4 4135 2009
30 SHM 02404 S BSI AHMAD BADAWI (BIRO SISTEM INFORMASI) 2 391
31 SHM 00062 S UKM AHMAD BADAWI (UKM) 3 902 D
32 SHM 02404 S KANTIN AHMAD BADAWI (KANTIN) 1 268 D