Data Peralatan Perguruan Tinggi Politeknik Balekambang Jepara

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Ruang Perkuliahan 2 01/PT/R.2.2/2018 Papan Tulis Berbahan Kaca 100 A 2018
2 Ruang Perkuliahan 1 01/PT/R.2.1/2018 Papan Tulis Berbahan Kaca 100 A 2018
3 Ruang Perkuliahan 3 01/PT/R.2.3/2018 Papan Tulis Berbahan Kaca 100 A 2018
4 Ruang Perkuliahan 4 01/PT/R.2.4/2018 Papan Tulis Berbahan Kaca 100 A 2018
5 Ruang Perkuliahan 5 01/PT/R.2.5/2018 Papan Tulis Berbahan Kaca 100 A 2018
6 Ruang Perpustakaan 01/PT/R.2.6/2018 Papan Tulis Berbahan Kaca 100 A 2018
7 Ruang Perkuliahan 1 01/KD/R.2.1/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
8 Ruang Perkuliahan 2 01/KD/R.2.2/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
9 Ruang Perkuliahan 3 01/KD/R.2.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
10 Ruang Perkuliahan 4 01/KD/R.2.4/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
11 Ruang Perkuliahan 5 01/KD/R.2.5/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
12 Ruang Perpustakaan 01/KD/R.2.6/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
13 Ruang Perkuliahan 1 01/MD/R.2.1/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
14 Ruang Perkuliahan 2 01/MD/R.2.2/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
15 Ruang Perkuliahan 3 01/MD/R.2.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
16 Ruang Perkuliahan 4 01/MD/R.2.4/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
17 Ruang Perkuliahan 5 01/MD/R.2.5/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
18 Ruang Perpustakaan 01/MD/R.2.6/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
19 Ruang Perkuliahan 1 001/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
20 Ruang Perkuliahan 1 002/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
21 Ruang Perkuliahan 1 003/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
22 Ruang Perkuliahan 1 004/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
23 Ruang Perkuliahan 1 005/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
24 Ruang Perkuliahan 1 006/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
25 Ruang Perkuliahan 1 008/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
26 Ruang Perkuliahan 1 007/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
27 Ruang Perkuliahan 1 009/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
28 Ruang Perkuliahan 1 010/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
29 Ruang Perkuliahan 1 011/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
30 Ruang Perkuliahan 1 012/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
31 Ruang Perkuliahan 1 013/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
32 Ruang Perkuliahan 1 014/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
33 Ruang Perkuliahan 1 015/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
34 Ruang Perkuliahan 1 016/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
35 Ruang Perkuliahan 1 017/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
36 Ruang Perkuliahan 1 018/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
37 Ruang Perkuliahan 1 019/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
38 Ruang Perkuliahan 1 020/KM/R.2.1/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
39 Ruang Perkuliahan 2 021/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
40 Ruang Perkuliahan 2 022/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
41 Ruang Perkuliahan 2 023/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
42 Ruang Perkuliahan 2 024/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
43 Ruang Perkuliahan 2 025/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
44 Ruang Perkuliahan 2 026/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
45 Ruang Perkuliahan 2 027/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
46 Ruang Perkuliahan 2 028/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
47 Ruang Perkuliahan 2 029/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
48 Ruang Perkuliahan 2 030/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
49 Ruang Perkuliahan 2 031/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
50 Ruang Perkuliahan 2 032/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
51 Ruang Perkuliahan 2 033/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
52 Ruang Perkuliahan 2 034/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
53 Ruang Perkuliahan 2 035/KM/R.2.2/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
54 Ruang Perkuliahan 3 036/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
55 Ruang Perkuliahan 3 037/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
56 Ruang Perkuliahan 3 038/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
57 Ruang Perkuliahan 3 039/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
58 Ruang Perkuliahan 3 040/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
59 Ruang Perkuliahan 3 041/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
60 Ruang Perkuliahan 3 042/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
61 Ruang Perkuliahan 3 043/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
62 Ruang Perkuliahan 3 044/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
63 Ruang Perkuliahan 3 045/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
64 Ruang Perkuliahan 3 046/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
65 Ruang Perkuliahan 3 047/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
66 Ruang Perkuliahan 3 048/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
67 Ruang Perkuliahan 3 049/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
68 Ruang Perkuliahan 3 050/KM/R.2.3/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
69 Ruang Perkuliahan 4 051/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
70 Ruang Perkuliahan 4 052/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
71 Ruang Perkuliahan 4 053/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
72 Ruang Perkuliahan 4 054/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
73 Ruang Perkuliahan 4 055/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
74 Ruang Perkuliahan 4 056/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
75 Ruang Perkuliahan 4 057/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
76 Ruang Perkuliahan 4 058/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
77 Ruang Perkuliahan 4 059/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
78 Ruang Perkuliahan 4 060/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
79 Ruang Perkuliahan 4 061/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
80 Ruang Perkuliahan 4 062/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
81 Ruang Perkuliahan 4 063/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
82 Ruang Perkuliahan 4 064/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
83 Ruang Perkuliahan 4 065/KM/R.2.4/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
84 Ruang Perkuliahan 5 066/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
85 Ruang Perkuliahan 5 067/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
86 Ruang Perkuliahan 5 068/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
87 Ruang Perkuliahan 5 069/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
88 Ruang Perkuliahan 5 070/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
89 Ruang Perkuliahan 5 071/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
90 Ruang Perkuliahan 5 072/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
91 Ruang Perkuliahan 5 073/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
92 Ruang Perkuliahan 5 074/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
93 Ruang Perkuliahan 5 075/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
94 Ruang Perkuliahan 5 076/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
95 Ruang Perkuliahan 5 077/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
96 Ruang Perkuliahan 5 078/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
97 Ruang Perkuliahan 5 079/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
98 Ruang Perkuliahan 5 080/KM/R.2.5/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
99 Ruang Perpustakaan 081/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
100 Ruang Perpustakaan 082/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
101 Ruang Perpustakaan 083/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
102 Ruang Perpustakaan 084/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
103 Ruang Perpustakaan 085/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
104 Ruang Perpustakaan 086/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
105 Ruang Perpustakaan 087/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
106 Ruang Perpustakaan 088/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
107 Ruang Perpustakaan 089/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
108 Ruang Perpustakaan 090/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
109 Ruang Perpustakaan 091/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
110 Ruang Perpustakaan 092/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
111 Ruang Perpustakaan 093/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
112 Ruang Perpustakaan 094/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
113 Ruang Perpustakaan 095/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
114 Ruang Perpustakaan 096/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
115 Ruang Perpustakaan 097/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
116 Ruang Perpustakaan 098/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
117 Ruang Perpustakaan 099/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
118 Ruang Perpustakaan 100/KM/R.2.6/2018 Kursi Mahasiswa Berbahan Kayu Jati 100 A 2018
119 Laboratorium RPL 01/PT/R.1.1/2018 Papan Tulis Berbahan Kaca 100 A 2018
120 Laboratorium ABI 01/PT/R.1.6/2018 Papan Tulis Berbahan Kaca 100 A 2018
121 Laboratorium RPL 001/PK/R.1.1/2018 Pintu Kayu Berbahan Kayu Jati TPK 100 A 2018
122 Ruang Direktur 001/PK/R.1.2/2018 Pintu Kayu Berbahan Kayu Jati TPK 100 A 2018
123 Ruang Dosen 001/PK/R.1.3/2018 Pintu Kayu Berbahan Kayu Jati TPK 100 A 2018
124 Laboratorium ABI 001/PK/R.1.4/2018 Pintu Kayu Berbahan Kayu Jati TPK 100 A 2018
125 Ruang Perkuliahan 1 001/PB/R.2.1/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
126 Ruang Perkuliahan 2 001/PB/R.2.2/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
127 Ruang Perkuliahan 3 001/PB/R.2.3/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
128 Ruang Perkuliahan 4 001/PB/R.2.4/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
129 Ruang Perkuliahan 5 001/PB/R.2.5/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
130 Ruang Perpustakaan 001/PB/R.2.6/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
131 Auditorium 001/PB/R.3/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
132 Auditorium 002/PB/R.3/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
133 Auditorium 003/PB/R.3/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
134 Auditorium 004/PB/R.3/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
135 Auditorium 005/PB/R.3/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
136 Auditorium 006/PB/R.3/2018 Pintu Besi Berbahan Stainless Steel dan Kombinasi Kaca 100 A 2018
137 Laboratorium RPL 01/AC/R.1.1/2019 AC AC Daikin 2 PK 100 A 2019
138 Laboratorium RPL 02/AC/R.1.1/2019 AC AC Daikin 2 PK 100 A 2019
139 Ruang Direktur 01/AC/R.1.2/2019 AC AC Daikin 1.5 PK 100 A 2019
140 Ruang Dosen 01/AC/R.1.3/2019 AC AC Daikin 1.5 PK 100 A 2019
141 Ruang Dosen 02/AC/R.1.3/2019 AC AC Daikin 1.5 PK 100 A 2019
142 Laboratorium ABI 01/AC/R.1.4/2019 AC AC Daikin 2 PK 100 A 2019
143 Laboratorium ABI 02/AC/R.1.4/2019 AC AC Daikin 2 PK 100 A 2019
144 Auditorium 01/AC/R.3/2020 AC AC Daikin 2 PK 100 A 2020
145 Auditorium 02/AC/R.3/2020 AC AC Daikin 2 PK 100 A 2020
146 Auditorium 03/AC/R.3/2020 AC AC Daikin 2 PK 100 A 2020
147 Auditorium 04/AC/R.3/2020 AC AC Daikin 2 PK 100 A 2020
148 Auditorium 05/AC/R.3/2020 AC AC Daikin 2 PK 100 A 2020
149 Auditorium 06/AC/R.3/2020 AC AC Daikin 2 PK 100 A 2020
150 Ruang Perkuliahan 1 01/KA/R.2.1/2018 Kipas Angin 100 A 2018
151 Ruang Perkuliahan 2 01/KA/R.2.2/2018 Kipas Angin 100 A 2018
152 Ruang Perkuliahan 3 01/KA/R.2.3/2018 Kipas Angin 100 A 2018
153 Ruang Perkuliahan 4 01/KA/R.2.4/2018 Kipas Angin 100 A 2018
154 Ruang Perkuliahan 5 01/KA/R.2.5/2018 Kipas Angin 100 A 2018
155 Ruang Perpustakaan 01/KA/R.2.6/2018 Kipas Angin 100 A 2018
156 Ruang Dosen 001/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
157 Ruang Dosen 002/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
158 Ruang Dosen 003/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
159 Ruang Dosen 004/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
160 Ruang Dosen 005/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
161 Ruang Dosen 006/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
162 Ruang Dosen 007/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
163 Ruang Dosen 008/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
164 Ruang Dosen 009/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
165 Ruang Dosen 010/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
166 Ruang Dosen 011/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
167 Ruang Dosen 012/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
168 Ruang Dosen 013/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
169 Ruang Dosen 014/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
170 Ruang Dosen 015/KD/R.1.3/2018 Kursi Dosen Berbahan Stainless Steel 100 A 2018
171 Ruang Dosen 001/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
172 Ruang Dosen 002/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
173 Ruang Dosen 003/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
174 Ruang Dosen 004/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
175 Ruang Dosen 005/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
176 Ruang Dosen 006/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
177 Ruang Dosen 007/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
178 Ruang Dosen 008/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
179 Ruang Dosen 009/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
180 Ruang Dosen 010/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
181 Ruang Dosen 011/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
182 Ruang Dosen 012/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
183 Ruang Dosen 013/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
184 Ruang Dosen 014/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
185 Ruang Dosen 015/MD/R.1.3/2018 Meja Dosen Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2018
186 Laboratorium RPL 001/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
187 Laboratorium RPL 002/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
188 Laboratorium RPL 003/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
189 Laboratorium RPL 004/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
190 Laboratorium RPL 005/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
191 Laboratorium RPL 006/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
192 Laboratorium RPL 007/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
193 Laboratorium RPL 008/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
194 Laboratorium RPL 009/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
195 Laboratorium RPL 010/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
196 Laboratorium RPL 011/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
197 Laboratorium RPL 012/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
198 Laboratorium RPL 013/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
199 Laboratorium RPL 014/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
200 Laboratorium RPL 015/KB/R.1.1/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
201 Laboratorium ABI 016/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
202 Laboratorium ABI 017/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
203 Laboratorium ABI 018/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
204 Laboratorium ABI 019/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
205 Laboratorium ABI 020/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
206 Laboratorium ABI 021/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
207 Laboratorium ABI 022/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
208 Laboratorium ABI 023/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
209 Laboratorium ABI 024/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
210 Laboratorium ABI 025/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
211 Laboratorium ABI 026/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
212 Laboratorium ABI 027/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
213 Laboratorium ABI 028/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
214 Laboratorium ABI 029/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
215 Laboratorium ABI 030/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
216 Laboratorium ABI 031/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
217 Laboratorium ABI 032/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
218 Laboratorium ABI 033/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
219 Laboratorium ABI 034/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
220 Laboratorium ABI 035/KB/R.1.4/2019 Kursi Laboratorium Berbahan Stainless Steel 100 A 2019
221 Laboratorium RPL 01/MK/R.1.1/2019 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
222 Laboratorium RPL 02/MK/R.1.1/2019 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
223 Laboratorium RPL 03/MK/R.1.1/2019 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
224 Laboratorium RPL 04/MK/R.1.1/2019 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
225 Laboratorium RPL 05/MK/R.1.1/2019 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
226 Laboratorium RPL 06/MK/R.1.1/2019 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
227 Laboratorium ABI 01/MK/R.1.4/2020 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
228 Laboratorium ABI 02/MK/R.1.4/2020 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
229 Laboratorium ABI 03/MK/R.1.4/2020 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
230 Laboratorium ABI 04/MK/R.1.4/2020 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
231 Laboratorium ABI 05/MK/R.1.4/2020 Meja Komputer Berbahan Besi dan Plywood 100 A 2019
232 Laboratorium RPL 01/PC/R.1.1/2019 Komputer Lenovo Built Up Core i5, RAM 4Gb, Hardisk 1 Tb 100 A 2019
233 Laboratorium RPL 02/PC/R.1.1/2019 Komputer Lenovo Built Up Core i5, RAM 4Gb, Hardisk 1 Tb 100 A 2019
234 Laboratorium RPL 03/PC/R.1.1/2019 Komputer Lenovo Built Up Core i5, RAM 4Gb, Hardisk 1 Tb 100 A 2019
235 Laboratorium RPL 04/PC/R.1.1/2019 Komputer Lenovo Built Up Core i5, RAM 4Gb, Hardisk 1 Tb 100 A 2019
236 Laboratorium RPL 05/PC/R.1.1/2019 Komputer Lenovo Built Up Core i5, RAM 4Gb, Hardisk 1 Tb 100 A 2019
237 Laboratorium RPL 06/PC/R.1.1/2019 Komputer Lenovo Built Up Core i5, RAM 4Gb, Hardisk 1 Tb 100 A 2019
238 Laboratorium RPL 07/PC/R.1.1/2019 Komputer Lenovo Built Up Core i5, RAM 4Gb, Hardisk 1 Tb 100 A 2019
239 Laboratorium RPL 08/PC/R.1.1/2019 Komputer Lenovo Built Up Core i5, RAM 4Gb, Hardisk 1 Tb 100 A 2019
240 Laboratorium RPL 09/PC/R.1.1/2019 Komputer Lenovo Built Up Core i5, RAM 4Gb, Hardisk 1 Tb 100 A 2019
241 Laboratorium RPL 10/PC/R.1.1/2019 Komputer Lenovo Built Up Core i5, RAM 4Gb, Hardisk 1 Tb 100 A 2019
242 Laboratorium ABI 01/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
243 Laboratorium ABI 02/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
244 Laboratorium ABI 03/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
245 Laboratorium ABI 04/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
246 Laboratorium ABI 05/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
247 Laboratorium ABI 06/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
248 Laboratorium ABI 07/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
249 Laboratorium ABI 08/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
250 Laboratorium ABI 09/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
251 Laboratorium ABI 10/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
252 Laboratorium ABI 11/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
253 Laboratorium ABI 12/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
254 Laboratorium ABI 13/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
255 Laboratorium ABI 14/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020
256 Laboratorium ABI 15/PC/R.1.4/2020 Komputer Dell Built Up Core i3, RAM 8Gb , Hardisk 1 Tb 100 A 2020