Data Ruangan Perguruan Tinggi Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus

No Posisi Ruang Kode Ruang Nama Ruang Peruntukan Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Gedung 1 Akbid Muslimat NU Kudus 01/GD1/XI/2010 Perpustakaan Perpustakaan 72 A 2010
2 Gedung 1 Akbid Muslimat NU Kudus 02/GD1/XI/2010 Kantor Tata Usaha Kantor Tata Usaha 72 A 2010
3 Gedung 1 Akbid Muslimat NU Kudus 03/GD1/XI/2010 Direktur Direktur 16 A 2010
4 Gedung 1 Akbid Muslimat NU Kudus 04/GD1/XI/2010 Kelas II Lt 2 Kelas II Lt 2 72 A 2010
5 Gedung 1 Akbid Muslimat NU Kudus 05/GD1/XI/2010 Kamar Mandi Lt 1 Kamar Mandi Lt 1 16 A 2010
6 Gedung 1 Akbid Muslimat NU Kudus 06/GD1/XI/2010 Kelas III Lt 2 Kelas III Lt 2 72 A 2010
7 Gedung 1 Akbid Muslimat NU Kudus 07/GD1/XI/2010 IKM Lt 2 IKM Lt 2 16 A 2010
8 Gedung 1 Akbid Muslimat NU Kudus 08/GD1/XI/2010 Kamar Mandi Lt 2 Kamar Mandi Lt 2 16 A 2010
9 Gedung 2 Akbid Muslimat NU Kudus 01/GD2/IX/2011 Auditorium Auditorium 250 A 2011
10 Gedung 2 Akbid Muslimat NU Kudus 02/GD2/IX/2011 Kamar Mandi Lt 1 Kamar Mandi Lt 1 6 A 2011
11 Gedung 2 Akbid Muslimat NU Kudus 03/GD2/IX/2011 Laboratorium I Lt 2 Laboratorium I Lt 2 100 A 2011
12 Gedung 2 Akbid Muslimat NU Kudus 04/GD2/IX/2011 Laboratorium II Lt 2 Laboratorium II Lt 2 150 A 2011
13 Gedung 2 Akbid Muslimat NU Kudus 05/GD2/IX/2011 Kamar Mandi Lt 2 Kamar Mandi Lt 2 6 A 2011
14 Gedung 2 Akbid Muslimat NU Kudus 06/GD2/IX/2011 BK Lt 3 BK Lt 3 30 A 2011
15 Gedung 2 Akbid Muslimat NU Kudus 07/GD2/IX/2011 Pondok I Lt 3 Pondok I Lt 3 70 A 2011
16 Gedung 2 Akbid Muslimat NU Kudus 08/GD2/IX/2011 Pondok II Lt 3 Pondok II Lt 3 70 A 2011
17 Gedung 2 Akbid Muslimat NU Kudus 09/GD2/IX/2011 Musholla Lt 3 Musholla Lt 3 80 A 2011
18 Gedung 2 Akbid Muslimat NU Kudus 10/GD2/IX/2011 Kamar Mandi Lt 3 Kamar Mandi Lt 3 6 A 2011
19 Gedung 3 Akbid Muslimat NU Kudus 01/GD3/X/2016 Yayasan BPPMNU AZ Zahra Kantor Yayasan BPPMNU 32 A 2016
20 Gedung 3 Akbid Muslimat NU Kudus 02/GD3/X/2016 Kelas I Ruang Kelas I 72 A 2016