Data Ruangan Perguruan Tinggi Akademi Pariwisata Mandala Bhakti

No Posisi Ruang Kode Ruang Nama Ruang Peruntukan Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Kampus 1 R011 Lab Service Lab Srvice 40 A 2015
2 Kampus 1 R002 Ruang Kelas 02 Belajar Mengajar 40 A 2015
3 Kampus 1 R003 Ruang Kelas 03 Belajar Mengajar 40 A 2015
4 Kampus 1 R004 Ruang Kelas 04 Belajar Mengajar 40 A 2015
5 Kampus 2 R005 Ruang Kelas 05 Belajar Mengajar 40 A 2015
6 Kampus 2 R012 Perpustakaan Perpustakaan 64 A 2015
7 Kampus 2 R006 Ruang Kelas 06 Belajar Mengajar 40 A 2015
8 Kampus 2 R013 Ruang Dosen Ruang dosen 32 A 2015
9 Kampus 2 R007 Lab Komputer Lap Komputer 40 A 2015
10 Kampus 1 R008 Lab Housekeeping Lab Housekeeping 40 A 2015
11 Kampus 1 R014 Ruang IKM Ruang IKM 28 A 2015
12 Kampus 1 R009 Lab Front Office Lab Front Office 40 A 2015
13 Kampus 1 R010 Lab Food Product Lab Food Product 40 A 2015
14 Kampus 1 R015 Ruang Kantin Ruang Kantin 32 A 2015
15 Kampus 2 R016 Ruang Ibadah Ruang Ibadah 114 A 2015
16 Kampus 2 R017 Lapangan Olahraga Lapangan Olahraga 1025 A 2015
17 Kampus 2 R018 Aula aula 114 A 2015
18 Kampus 1 R001 Ruang Kelas 01 Ruang Kelas 01 40 A 2015
19 Kampus 2 R019 Ruang Meeting Ruang Meeting 32 A 2015
20 Kampus 2 R020 Ruang direktur Ruang direktur 16 A 2015
21 Kampus 2 R021 Ruang Wakil Direktur Ruang Wakil Direktur 24 A 2015
22 Kampus 1 R022 Rest Room 1 Rest Room 1 3 A 2015
23 Kampus 1 R023 Rest Room 2 Rest Room 2 4 A 2015
24 Kampus 1 R024 Rest Room 3 Rest Room 3 5 A 2015
25 Kampus 2 R025 Rest Room 4 Rest Room 4 6 A 2015
26 Kampus 2 R026 Rest Room 5 Rest Room 5 7 A 2015
27 Kampus 2 R026 Rest Room 6 Rest Room 6 8 A 2015
28 Kampus 2 R027 Ruang BAAK Ruang BAAK 12 A 2015
29 Kampus 2 R028 Ruang BAU Ruang BAU 12 A 2105