Data Peralatan Perguruan Tinggi Universitas Pandanaran

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 RUANG KELAS MANAJEMEN 1 AFIR/21/UNP/SB.01 SMARTBOARD HUAWEI IDEAHUB PRO 86 INCH 100 O 2021
2 RUANG KELAS MANAJEMEN 2 AFIR/21/UNP/SB.02 SMARTBOARD HUAWEI IDEAHUB PRO 86 INCH 100 O 2021
3 RUANG KELAS ARSITEKTUR 1 AFIR/21/UNP/SB.03 SMARTBOARD HUAWEI IDEAHUB PRO 86 INCH 100 O 2021
4 RUANG KELAS ARSITEKTUR 2 AFIR/21/UNP/SB.04 SMARTBOARD HUAWEI IDEAHUB PRO 86 INCH 100 O 2021
5 RUANG KELAS MANAJEMEN 1 AFIR/21/UNP/RMT.01 REMOTE HUAWEI IDEAHUB PRO 86 INCH 100 O 2021
6 RUANG KELAS MANAJEMEN 2 AFIR/21/UNP/RMT.02 REMOTE HUAWEI IDEAHUB PRO 86 INCH 100 O 2021
7 RUANG KELAS ARSITEKTUR 1 AFIR/21/UNP/RMT.03 REMOTE HUAWEI IDEAHUB PRO 86 INCH 100 O 2021
8 RUANG KELAS ARSITEKTUR 2 AFIR/21/UNP/RMT.04 REMOTE HUAWEI IDEAHUB PRO 86 INCH 100 O 2021
9 RUANG KELAS MANAJEMEN 1 AFIR/21/UNP/HUB.01 HUB 100 O 2021
10 RUANG KELAS MANAJEMEN 2 AFIR/21/UNP/HUB.02 HUB 100 O 2021
11 RUANG KELAS MANAJEMEN 4 AFIR/21/UNP/HUB.03 HUB 100 2021
12 RUANG KELAS MANAJEMEN 4 AFIR/21/UNP/HUB.04 HUB 100 O
13 RUANG KELAS MANAJEMEN 1 AFIR/21/UNP/NB.01 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
14 RUANG KELAS MANAJEMEN 2 AFIR/21/UNP/NB.02 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
15 RUANG KELAS MANAJEMEN 3 AFIR/21/UNP/NB.03 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
16 RUANG KELAS MANAJEMEN 4 AFIR/21/UNP/NB.04 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
17 RUANG KELAS MANAJEMEN 5 AFIR/21/UNP/NB.05 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
18 RUANG KELAS MANAJEMEN 6 AFIR/21/UNP/NB.06 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
19 RUANG KELAS ARSITEKTUR 1 AFIR/21/UNP/NB.07 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
20 RUANG KELAS ARSITEKTUR 2 AFIR/21/UNP/NB.08 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
21 RUANG KELAS ARSITEKTUR 3 AFIR/21/UNP/NB.09 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
22 RUANG KELAS ARSITEKTUR 4 AFIR/21/UNP/NB.10 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
23 RUANG KELAS ARSITEKTUR 5 AFIR/21/UNP/NB.11 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
24 RUANG KELAS ARSITEKTUR 6 AFIR/21/UNP/NB.12 NOTEBOOK DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
25 RUANG KELAS MANAJEMEN 1 AFIR/21/UNP/TD.01 TAS TAS DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
26 RUANG KELAS MANAJEMEN 2 AFIR/21/UNP/TD.02 TAS TAS DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
27 RUANG KELAS MANAJEMEN 4 AFIR/21/UNP/TD.04 TAS TAS DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
28 RUANG KELAS MANAJEMEN 3 AFIR/21/UNP/TD.03 TAS TAS DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
29 RUANG KELAS MANAJEMEN 5 AFIR/21/UNP/TD.05 TAS TAS DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
30 RUANG KELAS ARSITEKTUR 2 AFIR/21/UNP/TD.07 TAS TAS DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
31 RUANG KELAS ARSITEKTUR 1 AFIR/21/UNP/TD.06 TAS TAS DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
32 RUANG KELAS ARSITEKTUR 3 AFIR/21/UNP/TD.08 TAS TAS DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
33 RUANG KELAS ARSITEKTUR 5 AFIR/21/UNP/TD.10 TAS TAS DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
34 RUANG KELAS MANAJEMEN 1 AFIR/21/UNP/MS.01 MOUSE WIRELESS 100 O 2021
35 RUANG KELAS ARSITEKTUR 4 AFIR/21/UNP/TD.09 TAS TAS DELL NOTEBOOK 3420/13/4GB/256GB/WIN 10 HOME/14/NT/3YEAR 100 O 2021
36 RUANG KELAS MANAJEMEN 2 AFIR/21/UNP/MS.02 MOUSE WIRELESS 100 O 2021
37 RUANG KELAS MANAJEMEN 3 AFIR/21/UNP/MS.03 MOUSE WIRELESS 100 O 2021
38 RUANG KELAS MANAJEMEN 4 AFIR/21/UNP/MS.04 MOUSE WIRELESS 100 N 2021
39 RUANG KELAS MANAJEMEN 5 AFIR/21/UNP/MS.05 MOUSE WIRELESS 100 O 2021
40 RUANG KELAS ARSITEKTUR 1 AFIR/21/UNP/MS.06 MOUSE WIRELESS 100 O 2021
41 RUANG KELAS ARSITEKTUR 2 AFIR/21/UNP/MS.07 MOUSE WIRELESS 100 O 2021
42 RUANG KELAS ARSITEKTUR 3 AFIR/21/UNP/MS.08 MOUSE WIRELESS 100 O 2021
43 RUANG KELAS ARSITEKTUR 4 AFIR/21/UNP/MS.09 MOUSE WIRELESS 100 O 2021
44 RUANG DEKAN EKONOMI AFIR/21/UNP/MS.09 MOUSE WIRELESS 100 O 2021
45 RUANG KELAS ARSITEKTUR 5 AFIR/21/UNP/MS.10 MOUSE WIRELESS 100 O 2021