Data Peralatan Perguruan Tinggi Universitas Amikom Purwokerto

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0001 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
2 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0002 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
3 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0003 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
4 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0004 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
5 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0005 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
6 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0006 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
7 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0007 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
8 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0008 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
9 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0009 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
10 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0010 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
11 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0011 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
12 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0012 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
13 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0013 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
14 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0014 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
15 Ruang Kelas 2.1 C.1.310.01.0015 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
16 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0046 Kursi Kuliah Kursi Kuliah 85 A 2010
17 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0047 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
18 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0048 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
19 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0049 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
20 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0050 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
21 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0051 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
22 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0052 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
23 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0053 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
24 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0054 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
25 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0055 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
26 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0056 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
27 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0057 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
28 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0058 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
29 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0059 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
30 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0060 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
31 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0061 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
32 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0062 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
33 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0063 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
34 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0064 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
35 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0065 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
36 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0066 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
37 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0067 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
38 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0068 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
39 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0069 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
40 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0070 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
41 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0071 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
42 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0072 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
43 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0073 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
44 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0074 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
45 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0075 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
46 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0076 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
47 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0083 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
48 Ruang Rektor C.1.310.01.0084 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
49 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0085 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
50 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0086 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
51 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0087 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
52 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0088 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
53 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0089 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
54 Ruang Kelas 2.2 C.1.310.01.0090 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
55 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0091 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
56 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0092 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
57 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0093 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
58 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0094 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
59 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0095 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
60 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0096 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
61 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0097 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
62 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0098 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
63 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0099 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
64 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0100 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
65 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0101 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
66 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0102 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
67 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0103 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
68 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0104 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
69 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0105 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
70 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0106 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
71 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0107 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
72 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0108 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
73 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0109 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
74 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0110 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
75 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0111 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
76 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0112 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
77 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0113 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
78 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0114 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
79 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0115 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
80 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0116 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
81 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0117 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
82 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0118 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
83 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0119 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
84 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0120 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
85 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0121 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
86 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0122 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
87 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0123 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
88 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0124 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
89 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0125 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
90 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0126 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
91 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0127 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
92 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0128 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
93 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0129 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
94 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0130 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
95 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0131 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
96 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0132 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
97 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0133 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
98 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0134 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
99 Ruang Kelas 2.3 C.1.310.01.0135 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
100 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0136 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
101 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0137 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
102 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0138 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
103 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0139 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
104 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0140 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
105 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0141 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
106 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0142 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
107 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0143 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
108 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0144 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
109 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0145 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
110 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0146 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
111 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0147 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
112 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0148 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
113 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0149 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
114 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0150 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
115 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0151 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
116 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0152 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
117 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0153 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
118 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0154 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
119 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0155 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
120 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0156 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
121 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0157 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
122 Ruang Rektor 85 A 2010
123 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0159 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
124 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0160 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
125 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0161 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
126 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0162 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
127 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0163 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
128 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0164 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
129 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0165 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
130 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0166 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
131 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0167 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
132 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0168 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
133 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0169 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
134 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0170 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
135 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0171 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
136 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0172 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
137 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0173 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
138 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0174 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
139 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0175 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
140 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0176 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
141 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0177 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
142 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0178 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
143 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0179 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
144 Ruang Kelas 2.4 C.1.310.01.0180 Kursi Kuliah Yamato MDB 85 A 2010
145 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0181 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
146 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0182 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
147 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0183 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
148 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0184 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
149 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0185 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
150 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0186 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
151 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0187 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
152 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0188 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
153 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0189 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
154 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0190 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
155 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0191 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
156 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0192 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
157 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0193 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
158 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0194 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
159 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0195 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
160 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0196 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
161 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0197 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
162 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0198 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
163 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0199 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
164 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0200 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
165 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0201 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
166 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0202 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
167 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0203 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
168 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0204 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
169 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0205 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
170 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0206 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
171 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0207 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
172 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0208 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
173 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0209 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
174 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0210 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
175 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0211 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
176 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0212 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
177 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0213 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
178 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0214 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
179 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0215 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
180 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0216 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
181 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0217 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
182 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0218 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
183 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0219 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
184 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0220 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
185 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0221 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
186 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0222 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
187 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0223 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
188 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0224 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
189 Ruang Kelas 3.1 3.03.01/10.0225 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
190 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0226 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
191 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0227 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
192 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0228 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
193 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0229 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
194 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0230 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
195 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0231 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
196 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0232 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
197 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0233 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
198 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0234 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
199 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0235 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
200 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0236 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
201 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0237 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
202 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0238 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
203 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0239 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
204 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0240 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
205 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0241 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
206 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0242 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
207 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0243 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
208 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0244 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
209 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0245 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
210 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0246 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
211 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0247 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
212 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0248 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
213 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0249 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
214 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0250 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
215 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0251 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
216 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0252 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
217 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0253 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
218 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0254 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
219 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0255 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
220 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0256 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
221 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0257 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
222 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0258 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
223 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0259 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
224 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0260 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
225 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0261 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
226 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0262 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
227 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0263 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
228 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0264 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
229 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0265 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
230 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0266 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
231 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0267 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
232 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0268 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
233 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0269 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
234 Ruang Kelas 3.2 3.03.01/10.0270 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
235 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0271 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
236 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0272 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
237 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0273 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
238 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0274 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
239 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0275 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
240 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0276 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
241 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0277 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
242 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0278 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
243 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0279 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
244 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0280 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
245 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0281 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
246 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0282 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
247 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0283 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
248 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0284 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
249 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0285 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
250 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0286 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
251 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0287 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
252 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0288 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
253 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0289 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
254 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0290 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
255 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0291 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
256 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0292 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
257 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0293 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
258 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0294 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
259 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0295 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
260 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0296 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
261 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0297 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
262 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0298 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
263 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0299 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
264 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0300 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
265 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0301 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
266 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0302 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
267 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0303 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
268 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0304 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
269 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0305 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
270 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0306 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
271 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0307 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
272 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0308 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
273 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0309 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
274 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0310 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
275 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0311 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
276 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0312 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
277 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0313 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
278 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0314 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
279 Ruang Kelas 3.3 3.03.01/10.0315 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
280 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0406 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
281 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0407 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
282 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0408 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
283 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0409 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
284 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0410 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
285 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0411 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
286 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0412 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
287 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0413 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
288 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0414 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
289 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0415 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
290 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0416 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
291 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0417 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
292 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0418 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
293 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0419 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
294 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0420 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
295 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0421 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
296 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0422 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
297 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0423 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
298 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0424 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
299 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0425 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
300 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0426 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
301 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0427 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
302 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0428 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
303 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0429 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
304 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0430 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
305 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0431 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
306 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0432 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
307 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0433 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
308 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0434 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
309 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0435 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
310 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0436 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
311 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0437 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
312 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0438 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
313 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0439 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
314 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0440 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
315 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0441 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
316 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0442 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
317 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0443 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
318 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0444 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
319 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0445 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
320 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0446 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
321 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0447 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
322 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0448 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
323 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0449 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
324 Ruang Kelas 3.6 3.03.01/13.0450 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
325 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0361 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
326 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0362 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
327 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0363 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
328 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0364 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
329 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0365 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
330 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0366 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
331 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0367 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
332 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0368 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
333 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0369 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
334 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0370 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
335 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0371 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
336 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0372 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
337 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0373 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
338 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0374 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
339 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0375 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
340 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0376 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
341 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0377 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
342 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0378 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
343 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0379 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
344 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0380 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
345 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0381 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
346 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0382 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
347 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0383 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
348 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0384 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
349 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0385 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
350 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0386 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
351 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0387 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
352 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0388 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
353 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0389 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
354 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0390 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
355 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0391 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
356 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0392 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
357 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0393 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
358 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0394 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
359 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0395 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
360 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0396 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
361 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0397 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
362 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0398 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
363 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0399 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
364 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0400 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
365 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0401 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
366 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0402 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
367 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0403 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
368 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0404 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
369 Ruang Kelas 3.5 3.03.01/13.0405 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
370 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0316 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
371 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0317 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
372 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0318 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
373 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0319 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
374 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0320 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
375 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0321 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
376 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0322 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
377 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0323 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
378 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0324 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
379 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0325 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
380 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0326 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
381 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0327 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
382 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0328 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
383 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0329 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
384 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0330 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
385 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0331 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
386 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0332 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
387 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0333 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
388 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0334 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
389 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0335 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
390 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0336 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
391 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0337 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
392 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0338 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
393 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0339 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
394 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0340 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
395 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0341 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
396 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0342 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
397 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0343 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
398 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0344 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
399 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0345 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
400 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0346 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
401 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0347 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
402 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0348 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
403 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0349 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
404 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0350 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
405 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0351 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
406 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0352 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
407 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0353 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
408 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0354 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
409 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0355 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
410 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0356 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
411 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0357 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
412 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0358 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
413 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0359 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
414 Ruang Kelas 3.4 3.03.01/13.0360 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
415 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0451 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
416 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0452 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
417 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0453 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
418 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0454 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
419 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0455 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
420 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0456 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
421 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0457 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
422 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0458 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
423 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0459 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
424 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0460 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
425 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0461 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
426 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0462 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
427 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0463 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
428 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0464 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
429 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0465 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
430 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0466 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
431 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0467 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
432 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0468 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
433 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0469 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
434 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0470 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
435 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0471 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
436 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0472 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
437 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0473 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
438 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0474 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
439 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0475 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
440 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0476 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
441 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0477 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
442 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0478 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
443 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0479 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
444 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0480 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
445 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0481 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
446 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0482 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
447 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0483 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
448 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0484 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
449 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0485 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
450 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0486 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
451 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0487 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
452 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0488 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
453 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0489 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
454 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0490 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
455 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0491 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
456 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0492 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
457 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0493 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
458 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0494 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
459 Ruang Kelas 3.7 3.03.01/13.0495 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
460 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0496 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
461 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0497 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
462 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0498 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
463 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0499 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
464 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0500 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
465 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0501 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
466 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0502 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
467 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0503 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
468 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0504 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
469 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0505 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
470 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0506 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
471 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0507 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
472 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0508 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
473 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0509 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
474 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0510 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
475 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0511 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
476 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0512 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
477 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0513 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
478 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0514 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
479 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0515 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
480 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0516 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
481 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0517 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
482 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0518 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
483 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0519 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
484 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0520 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
485 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0521 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
486 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0522 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
487 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0523 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
488 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0524 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
489 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0525 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
490 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0526 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
491 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0527 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
492 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0528 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
493 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0529 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
494 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0530 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
495 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0531 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
496 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0532 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
497 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0533 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
498 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0534 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
499 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0535 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
500 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0536 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
501 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0537 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
502 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0538 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
503 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0539 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
504 Ruang Kelas 3.8 3.03.01/13.0540 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
505 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0541 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
506 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0542 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
507 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0543 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
508 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0544 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
509 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0545 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
510 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0546 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
511 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0547 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
512 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0548 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
513 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0549 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
514 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0550 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
515 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0551 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
516 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0552 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
517 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0553 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
518 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0554 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
519 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0555 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
520 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0556 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
521 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0557 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
522 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0558 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
523 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0559 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
524 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0560 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
525 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0561 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
526 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0562 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
527 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0563 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
528 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0564 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
529 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0565 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
530 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0566 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
531 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0567 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
532 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0568 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
533 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0569 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
534 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0570 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
535 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0571 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
536 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0572 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
537 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0573 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
538 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0574 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
539 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0575 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
540 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0576 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
541 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0577 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
542 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0578 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
543 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0579 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
544 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0580 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
545 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0581 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
546 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0582 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
547 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0583 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
548 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0584 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
549 Ruang Kelas 3.9 3.03.01/13.0585 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
550 Ruang Aula 3.03.01/13.0586 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
551 Ruang Aula 3.03.01/13.0587 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
552 Ruang Aula 3.03.01/13.0588 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
553 Ruang Aula 3.03.01/13.0589 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
554 Ruang Aula 3.03.01/13.0590 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
555 Ruang Aula 3.03.01/13.0593 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2010
556 Ruang Aula 3.03.01/13.0594 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
557 Ruang Aula 3.03.01/13.0595 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
558 Ruang Aula 3.03.01/13.0596 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
559 Ruang Aula 3.03.01/13.0597 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
560 Ruang Aula 3.03.01/13.0598 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
561 Ruang Aula 3.03.01/13.0599 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
562 Ruang Aula 3.03.01/13.0600 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
563 Ruang Aula 3.03.01/13.0601 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
564 Ruang Aula 3.03.01/13.0602 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
565 Ruang Aula 3.03.01/13.0603 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
566 Ruang Aula 3.03.01/13.0604 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
567 Ruang Aula 3.03.01/13.0605 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
568 Ruang Aula 3.03.01/13.0606 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
569 Ruang Aula 3.03.01/13.0607 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
570 Ruang Aula 3.03.01/13.0608 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
571 Ruang Aula 3.03.01/13.0609 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
572 Ruang Aula 3.03.01/13.0610 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
573 Ruang Aula 3.03.01/13.0611 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
574 Ruang Aula 3.03.01/13.0612 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
575 Ruang Aula 3.03.01/13.0613 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
576 Ruang Aula 3.03.01/13.0614 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
577 Ruang Aula 3.03.01/13.0615 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
578 Ruang Aula 3.03.01/13.0616 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
579 Ruang Aula 3.03.01/13.0617 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
580 Ruang Aula 3.03.01/13.0618 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
581 Ruang Aula 3.03.01/13.0619 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
582 Ruang Aula 3.03.01/13.0620 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
583 Ruang Aula 3.03.01/13.0621 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
584 Ruang Aula 3.03.01/13.0622 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
585 Ruang Aula 3.03.01/13.0623 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
586 Ruang Aula 3.03.01/13.0624 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
587 Ruang Aula 3.03.01/13.0625 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
588 Ruang Aula 3.03.01/13.0626 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
589 Ruang Aula 3.03.01/13.0627 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
590 Ruang Aula 3.03.01/13.0628 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
591 Ruang Aula 3.03.01/13.0629 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
592 Ruang Aula 3.03.01/13.0630 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
593 Ruang Aula 3.03.01/13.0631 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
594 Ruang Aula 3.03.01/13.0632 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
595 Ruang Aula 3.03.01/13.0633 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
596 Ruang Aula 3.03.01/13.0634 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
597 Ruang Aula 3.03.01/13.0635 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
598 Ruang Aula 3.03.01/13.0636 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
599 Ruang Aula 3.03.01/13.0637 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
600 Ruang Rektor 3.03.01/13.0638 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
601 Ruang Aula 3.03.01/13.0639 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
602 Ruang Aula 3.03.01/13.0640 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
603 Ruang Aula 3.03.01/13.0641 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
604 Ruang Aula 3.03.01/13.0642 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
605 Ruang Aula 3.03.01/13.0643 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
606 Ruang Aula 3.03.01/13.0644 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
607 Ruang Aula 3.03.01/13.0645 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
608 Ruang Aula 3.03.01/13.0646 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
609 Ruang Aula 3.03.01/13.0647 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
610 Ruang Aula 3.03.01/13.0648 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
611 Ruang Aula 3.03.01/13.0649 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
612 Ruang Aula 3.03.01/13.0650 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
613 Ruang Rektor 3.03.01/13.0651 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
614 Ruang Aula 3.03.01/13.0652 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
615 Ruang Aula 3.03.01/13.0653 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
616 Ruang Aula 3.03.01/13.0654 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
617 Ruang Aula 3.03.01/13.0655 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
618 Ruang Aula 3.03.01/13.0656 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
619 Ruang Aula 3.03.01/13.0657 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
620 Ruang Aula 3.03.01/13.0658 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
621 Ruang Aula 3.03.01/13.0659 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
622 Ruang Aula 3.03.01/13.0660 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
623 Ruang Aula 3.03.01/13.0667 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
624 Ruang Aula 3.03.01/13.0668 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
625 Ruang Aula 3.03.01/13.0669 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
626 Ruang Aula 3.03.01/13.0670 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
627 Ruang Aula 3.03.01/13.0671 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
628 Ruang Aula 3.03.01/13.0672 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
629 Ruang Aula 3.03.01/13.0673 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
630 Ruang Aula 3.03.01/13.0674 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
631 Ruang Aula 3.03.01/13.0675 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
632 Ruang Aula 3.03.01/13.0676 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
633 Ruang Aula 3.03.01/13.0677 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
634 Ruang Aula 3.03.01/13.0678 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
635 Ruang Aula 3.03.01/13.0679 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
636 Ruang Aula 3.03.01/13.0680 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
637 Ruang Aula 3.03.01/13.0681 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
638 Ruang Aula 3.03.01/13.0682 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
639 Ruang Aula 3.03.01/13.0683 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
640 Ruang Aula 3.03.01/13.0684 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
641 Ruang Aula 3.03.01/13.0685 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
642 Ruang Aula 3.03.01/13.0686 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
643 Ruang Rektor 3.03.01/13.0687 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
644 Ruang Aula 3.03.01/13.0688 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
645 Ruang Aula 3.03.01/13.0689 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
646 Ruang Rektor 3.03.01/13.0690 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
647 Ruang Aula 3.03.01/13.0691 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
648 Ruang Aula 3.03.01/13.0692 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
649 Ruang Aula 3.03.01/13.0694 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
650 Ruang Aula 3.03.01/13.0695 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
651 Ruang Aula 3.03.01/13.0696 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
652 Ruang Aula 3.03.01/13.0697 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
653 Ruang Aula 3.03.01/13.0698 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
654 Ruang Aula 3.03.01/13.0699 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
655 Ruang Aula 3.03.01/13.0700 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
656 Ruang Aula 3.03.01/13.0701 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
657 Ruang Aula 3.03.01/13.0702 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
658 Ruang Aula 3.03.01/13.0703 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
659 Ruang Aula 3.03.01/13.0704 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
660 Ruang Aula 3.03.01/13.0705 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
661 Ruang Aula 3.03.01/13.0706 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
662 Ruang Aula 3.03.01/13.0707 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
663 Ruang Aula 3.03.01/13.0708 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
664 Ruang Aula 3.03.01/13.0709 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
665 Ruang Aula 3.03.01/13.0710 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
666 Ruang Aula 3.03.01/13.0711 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
667 Ruang Aula 3.03.01/13.0712 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
668 Ruang Aula 3.03.01/13.0713 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
669 Ruang Aula 3.03.01/13.0714 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
670 Ruang Rektor 3.03.01/13.0715 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
671 Ruang Aula 3.03.01/13.0716 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
672 Ruang Aula 3.03.01/13.0717 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
673 Ruang Aula 3.03.01/13.0718 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
674 Ruang Aula 3.03.01/13.0719 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
675 Ruang Aula 3.03.01/13.0720 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
676 Ruang Aula 3.03.01/13.0721 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
677 Ruang Aula 3.03.01/13.0722 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
678 Ruang Aula 3.03.01/13.0727 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
679 Ruang Aula 3.03.01/13.0728 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
680 Ruang Aula 3.03.01/13.0729 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
681 Ruang Aula 3.03.01/13.0730 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
682 Ruang Aula 3.03.01/13.0731 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
683 Ruang Aula 3.03.01/13.0732 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
684 Ruang Aula 3.03.01/13.0733 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
685 Ruang Aula 3.03.01/13.0734 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
686 Ruang Aula 3.03.01/13.0735 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
687 Ruang Aula 3.03.01/13.0736 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
688 Ruang Aula 3.03.01/13.0737 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
689 Ruang Aula 3.03.01/13.0738 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
690 Ruang Aula 3.03.01/13.0739 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
691 Ruang Aula 3.03.01/13.0740 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
692 Ruang Aula 3.03.01/13.0741 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
693 Ruang Aula 3.03.01/13.0742 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
694 Ruang Aula 3.03.01/13.0743 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
695 Ruang Aula 3.03.01/13.0744 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
696 Ruang Aula 3.03.01/13.0745 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
697 Ruang Rektor 3.03.01/13.0746 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
698 Ruang Aula 3.03.01/13.0747 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
699 Ruang Aula 3.03.01/13.0748 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
700 Ruang Aula 3.03.01/13.0749 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
701 Ruang Aula 3.03.01/13.0750 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
702 Ruang Aula 3.03.01/13.0751 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
703 Ruang Aula 3.03.01/13.0752 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
704 Ruang Aula 3.03.01/13.0753 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
705 Ruang Aula 3.03.01/13.0754 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
706 Ruang Aula 3.03.01/13.0755 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
707 Ruang Aula 3.03.01/13.0756 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
708 Ruang Aula 3.03.01/13.0757 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
709 Ruang Aula 3.03.01/13.0758 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
710 Ruang Aula 3.03.01/13.0759 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
711 Ruang Aula 3.03.01/13.0760 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
712 Ruang Aula 3.03.01/13.0761 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
713 Ruang Aula 3.03.01/13.0762 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
714 Ruang Aula 3.03.01/13.0763 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
715 Ruang Aula 3.03.01/13.0764 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
716 Ruang Aula 3.03.01/13.0765 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
717 Ruang Aula 3.03.01/13.0766 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
718 Ruang Aula 3.03.01/13.0767 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
719 Ruang Aula 3.03.01/13.0768 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
720 Ruang Aula 3.03.01/13.0769 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
721 Ruang Aula 3.03.01/13.0770 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
722 Ruang Aula 3.03.01/13.0771 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
723 Ruang Aula 3.03.01/13.0772 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
724 Ruang Aula 3.03.01/13.0773 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
725 Ruang Aula 3.03.01/13.0774 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
726 Ruang Aula 3.03.01/13.0775 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
727 Ruang Aula 3.03.01/13.0776 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
728 Ruang Aula 3.03.01/13.0777 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
729 Ruang Aula 3.03.01/13.0778 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
730 Ruang Aula 3.03.01/13.0779 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
731 Ruang Aula 3.03.01/13.0780 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
732 Ruang Aula 3.03.01/13.0781 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
733 Ruang Aula 3.03.01/13.0782 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
734 Ruang Aula 3.03.01/13.0783 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
735 Ruang Aula 3.03.01/13.0784 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
736 Ruang Aula 3.03.01/13.0785 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
737 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0786 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
738 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0787 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
739 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0788 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
740 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0789 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
741 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0790 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
742 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0791 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
743 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0792 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
744 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0793 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
745 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0794 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
746 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0795 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
747 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0796 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
748 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0797 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
749 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0798 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
750 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0799 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
751 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0800 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
752 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0801 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
753 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0802 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
754 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0803 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
755 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0804 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
756 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0805 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
757 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0806 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
758 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0807 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
759 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0808 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
760 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0809 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
761 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0810 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
762 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0811 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
763 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0812 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
764 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0813 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
765 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0814 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
766 Ruang Ujian 1 3.03.01/13.0815 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
767 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0816 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
768 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0817 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
769 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0818 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
770 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0819 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
771 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0820 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
772 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0821 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
773 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0822 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
774 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0823 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
775 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0824 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
776 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0825 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
777 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0826 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
778 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0827 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
779 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0828 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
780 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0829 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
781 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0830 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
782 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0831 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
783 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0832 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
784 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0833 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
785 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0834 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
786 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0835 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
787 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0836 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
788 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0837 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
789 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0838 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
790 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0839 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
791 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0840 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
792 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0841 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
793 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0842 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
794 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0843 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
795 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0844 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
796 Ruang Ujian 3 3.03.01/13.0845 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
797 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0846 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2013
798 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0847 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
799 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0848 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
800 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0849 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
801 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0850 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
802 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0851 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2017
803 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0852 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
804 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0853 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
805 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0854 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
806 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0855 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2017
807 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0856 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
808 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0857 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
809 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0858 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
810 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0859 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2017
811 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0860 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
812 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0861 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
813 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0862 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
814 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0863 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2017
815 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0864 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
816 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0865 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
817 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0866 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
818 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0867 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2017
819 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0868 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
820 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0869 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
821 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0870 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
822 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0871 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2017
823 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0872 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
824 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0873 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
825 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0874 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
826 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0875 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2017
827 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0876 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
828 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0877 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
829 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0878 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
830 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0879 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2017
831 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0880 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
832 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0881 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
833 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0882 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
834 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0883 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2017
835 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0884 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
836 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0885 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
837 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0886 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
838 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0887 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2017
839 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0888 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2015
840 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0889 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2014
841 Ruang Kelas 4.1 3.03.01/18.0890 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
842 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0891 Yamato MBD 85 A 2018
843 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0892 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
844 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0893 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
845 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0894 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
846 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0895 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
847 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0896 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
848 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0897 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
849 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0898 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
850 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0899 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
851 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0900 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
852 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0901 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
853 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0902 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
854 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0903 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
855 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0904 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
856 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0905 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
857 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0906 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
858 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0907 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
859 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0908 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
860 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0909 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
861 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0910 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
862 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0911 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
863 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0912 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
864 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0913 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
865 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0914 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
866 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0915 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
867 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0916 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
868 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0917 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
869 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0918 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
870 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0919 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
871 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0920 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
872 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0921 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
873 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0922 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
874 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0923 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
875 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0924 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
876 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0925 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
877 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0926 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
878 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0927 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
879 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0928 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
880 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0929 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
881 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0930 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
882 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0931 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
883 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0932 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
884 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0933 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
885 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0934 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
886 Ruang kelas 4.2 3.03.01/18.0935 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
887 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0936 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
888 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0937 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
889 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0938 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
890 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0939 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
891 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0940 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
892 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0941 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
893 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0942 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
894 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0943 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
895 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0944 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
896 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0945 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
897 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0946 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
898 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0947 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
899 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0948 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
900 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0949 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
901 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0950 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
902 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0951 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
903 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0952 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
904 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0953 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
905 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0954 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
906 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0955 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
907 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0956 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
908 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0957 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
909 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0958 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
910 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0959 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
911 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0960 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
912 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0961 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
913 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0962 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
914 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0963 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
915 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0964 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
916 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0965 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
917 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0966 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
918 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0967 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
919 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0968 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
920 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0969 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
921 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0970 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
922 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0971 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
923 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0972 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
924 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0973 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
925 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0974 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
926 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0975 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
927 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0976 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
928 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0977 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
929 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0978 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
930 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0979 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
931 Ruang Kelas 4.3 3.03.01/18.0980 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
932 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0981 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
933 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0982 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
934 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0983 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
935 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0984 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
936 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0985 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
937 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0986 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
938 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0987 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
939 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0988 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
940 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0989 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
941 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0990 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
942 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0991 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
943 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0992 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
944 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0993 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
945 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0994 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
946 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0995 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
947 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0996 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
948 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0997 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
949 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0998 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
950 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.0999 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
951 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1000 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
952 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1001 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
953 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1002 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
954 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1003 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
955 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1004 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
956 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1005 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
957 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1006 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
958 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1007 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
959 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1008 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
960 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1009 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
961 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1010 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
962 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1011 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
963 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1012 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
964 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1013 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
965 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1014 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
966 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1015 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
967 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1016 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
968 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1017 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
969 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1018 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
970 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1019 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
971 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1020 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
972 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1021 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
973 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1022 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
974 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1023 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
975 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1024 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
976 Ruang Kelas 4.4 3.03.01/18.1025 Kursi Kuliah Yamato MBD 85 A 2018
977 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1026 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
978 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1027 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
979 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1028 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
980 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1029 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
981 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1030 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
982 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1031 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
983 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1032 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
984 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1033 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
985 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1034 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
986 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1035 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
987 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1036 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
988 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1037 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
989 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1038 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
990 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1039 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
991 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1040 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
992 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1041 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
993 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1042 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
994 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1043 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
995 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1044 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
996 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1045 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
997 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1046 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
998 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1047 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
999 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1048 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1000 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1049 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1001 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1050 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1002 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1051 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1003 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1052 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1004 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1053 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1005 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1054 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1006 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1055 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1007 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1056 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1008 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1057 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1009 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1058 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1010 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1059 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1011 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1060 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1012 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1061 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1013 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1062 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1014 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1063 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1015 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1064 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1016 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1065 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1017 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1066 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1018 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1067 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1019 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1068 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1020 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1069 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1021 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1070 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1022 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1071 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1023 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1072 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1024 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1073 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1025 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1074 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1026 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1075 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1027 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1076 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1028 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1077 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1029 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1078 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1030 Lab Multimedia 2 3.03.01/10.1079 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1031 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1080 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1032 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1081 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1033 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1082 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1034 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1083 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1035 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1084 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1036 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1085 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1037 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1086 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1038 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1087 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1039 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1088 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1040 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1089 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1041 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1090 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1042 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1091 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1043 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1092 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1044 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1093 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1045 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1094 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1046 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1095 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1047 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1096 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1048 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1097 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1049 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1098 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1050 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1099 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1051 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1100 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1052 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1101 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1053 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1102 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1054 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1103 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1055 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1104 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1056 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1105 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1057 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1106 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1058 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1107 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1059 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1108 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1060 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1109 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1061 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1110 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1062 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1111 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1063 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1112 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1064 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1113 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1065 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1114 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1066 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1115 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1067 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1116 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1068 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1117 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1069 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1118 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1070 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1119 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1071 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1120 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1072 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1121 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1073 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1122 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1074 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1123 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1075 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1124 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1076 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1125 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1077 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1126 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1078 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1127 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1079 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1128 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1080 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1129 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1081 Lab Multimedia 1 3.03.01/10.1130 Kursi Biasa Yamato AA 80 A 2010
1082 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1131 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1083 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1132 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1084 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1133 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1085 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1134 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1086 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1135 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1087 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1136 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1088 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1137 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1089 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1138 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1090 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1139 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1091 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1140 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1092 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1141 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1093 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1142 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1094 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1143 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1095 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1144 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1096 Ruang Rektor 3.03.01/10.1145 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1097 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1146 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1098 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1147 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1099 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1148 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1100 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1149 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1101 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1150 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1102 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1151 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1103 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1152 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1104 Ruang Rektor 3.03.01/10.1153 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1105 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1154 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1106 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1155 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1107 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1156 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1108 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1157 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1109 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1158 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1110 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1159 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1111 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1160 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1112 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1161 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1113 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1162 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1114 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1164 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1115 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1165 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1116 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1167 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1117 Ruang Rektor 3.03.01/10.1168 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1118 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1169 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1119 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1170 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1120 Ruang Rektor Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1121 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1172 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1122 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1173 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1123 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1174 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1124 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1175 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1125 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1176 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1126 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1177 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1127 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1178 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1128 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1179 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1129 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1180 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1130 Lab Pemrograman 1 3.03.01/10.1181 Kursi Biasa Yamato AA 85 A 2010
1131 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1212 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1132 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1213 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1133 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1214 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1134 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1215 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1135 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1216 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1136 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1217 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1137 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1218 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1138 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1219 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1139 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1220 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1140 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1221 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1141 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1222 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1142 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1223 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1143 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1224 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1144 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1225 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1145 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1226 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1146 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1227 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1147 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1228 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1148 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1229 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1149 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1230 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1150 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1231 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1151 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1232 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1152 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1233 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1153 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1234 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1154 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1235 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1155 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1236 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1156 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1237 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1157 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1238 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1158 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1239 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1159 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1240 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1160 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1241 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1161 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1242 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1162 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1243 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1163 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1244 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1164 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1245 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1165 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1246 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1166 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1247 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1167 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1248 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1168 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1249 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1169 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1250 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1170 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1251 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1171 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1252 Kursi Biasa Yamato 90 B 2012
1172 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1253 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1173 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1254 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1174 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1255 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1175 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1256 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1176 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1257 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1177 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1258 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1178 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1259 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1179 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1260 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1180 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1261 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1181 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1262 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1182 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1263 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1183 Lab Pemrograman 2 3.03.01/13.1264 Kursi Biasa Yamato AA 90 B 2012
1184 Garasi Kendaraan 3.01.01/11.0002 Mobil Fortuner PA MPNP 90 P 2014
1185 Garasi Kendaraan 3.01.01/14.0001 Mobil Inova GR ST Wagon 90 A 2014
1186 Garasi Kendaraan 3.01.01/19.0003 Mobil Fortuner SA MPNP 100 P 2019
1187 Garasi Kendaraan 3.01.01/19.0004 Mobil Rush FS minibus 100 P 2019
1188 Garasi Kendaraan 3.01.01/15.0005 Mobil Livina IR minibus 80 A 2015
1189 Garasi Kendaraan 3.01.01/17.0006 Mobil Granmax WH minibus 80 P 2017
1190 Garasi Kendaraan 3.01.01/19.0007 Mobil Avanza GS minibus 100 P 2019
1191 Garasi Kendaraan 3.01.01/11.0008 Mobil Avanza CH minibus 85 A 2011
1192 Garasi Kendaraan 3.01.01/15.0009 Mobil Freed YN minibus 90 A 2015
1193 Garasi Kendaraan 3.01.02/08.0001 Sepeda motor TH SupraFit 85 A 2008
1194 Lab Eldig 3.03.01/10.1265 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1195 Lab Eldig 3.03.01/10.1266 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1196 Lab Eldig 3.03.01/10.1267 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1197 Lab Eldig 3.03.01/10.1268 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1198 Lab Eldig 3.03.01/10.1269 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1199 Lab Eldig 3.03.01/10.1270 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1200 Lab Eldig 3.03.01/10.1271 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1201 Lab Eldig 3.03.01/10.1272 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1202 Lab Eldig 3.03.01/10.1273 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1203 Lab Eldig 3.03.01/10.1274 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1204 Lab Eldig 3.03.01/10.1275 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1205 Lab Eldig 3.03.01/10.1276 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1206 Lab Eldig 3.03.01/10.1277 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1207 Lab Eldig 3.03.01/10.1278 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1208 Lab Eldig 3.03.01/10.1279 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1209 Lab Eldig 3.03.01/10.1280 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1210 Lab Eldig 3.03.01/10.1281 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1211 Lab Eldig 3.03.01/10.1282 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1212 Lab Eldig 3.03.01/10.1283 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1213 Lab Eldig 3.03.01/10.1284 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1214 Lab Eldig 3.03.01/10.1285 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1215 Lab Eldig 3.03.01/10.1286 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1216 Lab Eldig 3.03.01/10.1287 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1217 Lab Eldig 3.03.01/10.1288 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1218 Lab Eldig 3.03.01/10.1289 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1219 Lab Eldig 3.03.01/10.1290 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1220 Lab Eldig 3.03.01/10.1291 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1221 Lab Eldig 3.03.01/10.1292 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1222 Lab Eldig 3.03.01/10.1293 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1223 Lab Eldig 3.03.01/10.1294 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1224 Lab Eldig 3.03.01/10.1295 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1225 Lab Eldig 3.03.01/10.1296 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1226 Lab Eldig 3.03.01/10.1297 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1227 Lab Eldig 3.03.01/10.1298 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1228 Lab Eldig 3.03.01/10.1299 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1229 Lab Eldig 3.03.01/10.1300 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1230 Lab Eldig 3.03.01/10.1301 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1231 Lab Eldig 3.03.01/10.1302 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1232 Lab Eldig 3.03.01/10.1303 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1233 Lab Eldig 3.03.01/10.1304 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1234 Lab Eldig 3.03.01/10.1305 Kursi Bulat SY-18 80 A 2010
1235 Lab Aplikasi 3.03.01/12.1306 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1236 Lab Animasi 3.03.01/12.1307 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1237 Lab Animasi 3.03.01/12.1308 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1238 Lab Animasi 3.03.01/12.1309 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1239 Lab Animasi 3.03.01/12.1310 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1240 Lab Animasi 3.03.01/12.1311 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1241 Lab Animasi 3.03.01/12.1312 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1242 Lab Animasi 3.03.01/12.1313 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1243 Lab Animasi 3.03.01/12.1314 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1244 Lab Animasi 3.03.01/12.1315 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1245 Lab Animasi 3.03.01/12.1316 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1246 Lab Animasi 3.03.01/12.1317 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1247 Lab Animasi 3.03.01/12.1318 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1248 Lab Animasi 3.03.01/12.1319 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1249 Lab Animasi 3.03.01/12.1320 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1250 Lab Animasi 3.03.01/12.1321 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1251 Lab Animasi 3.03.01/12.1322 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1252 Lab Animasi 3.03.01/12.1323 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1253 Lab Animasi 3.03.01/12.1324 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1254 Lab Animasi 3.03.01/12.1325 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1255 Lab Animasi 3.03.01/12.1326 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1256 Lab Animasi 3.03.01/12.1327 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1257 Lab Animasi 3.03.01/12.1328 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1258 Lab Animasi 3.03.01/12.1329 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1259 Lab Animasi 3.03.01/12.1330 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1260 Lab Animasi 3.03.01/12.1331 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1261 Lab Animasi 3.03.01/12.1332 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1262 Lab Animasi 3.03.01/12.1333 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1263 Lab Animasi 3.03.01/12.1334 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1264 Lab Animasi 3.03.01/12.1335 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1265 Lab Animasi 3.03.01/12.1336 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1266 Lab Animasi 3.03.01/12.1337 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1267 Lab Animasi 3.03.01/12.1338 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1268 Lab Animasi 3.03.01/12.1339 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1269 Lab Animasi 3.03.01/12.1340 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1270 Lab Animasi 3.03.01/12.1341 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1271 Lab Animasi 3.03.01/12.1342 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1272 Lab Animasi 3.03.01/12.1343 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1273 Lab Animasi 3.03.01/12.1344 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1274 Lab Animasi 3.03.01/12.1345 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1275 Lab Animasi 3.03.01/12.1346 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1276 Lab Animasi 3.03.01/12.1347 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1277 Lab Animasi 3.03.01/12.1348 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1278 Lab Animasi 3.03.01/12.1349 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1279 Lab Animasi 3.03.01/12.1350 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1280 Lab Animasi 3.03.01/12.1351 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1281 Lab Animasi 3.03.01/12.1352 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1282 Lab Animasi 3.03.01/12.1353 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1283 Lab Animasi 3.03.01/12.1354 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1284 Lab Animasi 3.03.01/12.1355 Kursi Bulat SINYA 80 B 2012
1285 Ruang Ujian 1 3.03.04/12.0001 Meja Kayu Active 85 B 2012
1286 Ruang Ujian 1 3.03.04/12.0002 Meja Kayu Active 85 B 2012
1287 Ruang Ujian 1 3.03.02/18.0001 Televisi Samsung 50 Inc 90 A 2018
1288 Ruang Ujian 1 3.03.03/12.0001 Air Conditioning AC Panasonic 1,5 PK 90 A 2012
1289 Ruang Ujian 2 3.03.02/18.0002 Televisi Samsung Led 50 inc 90 A 2018
1290 Ruang Ujian 2 3.05.10/20.0001 Hub/Switch Tplink 90 A 2020
1291 Ruang Ujian 2 3.05.18/20.0001 Router Tp Link 90 A 2020
1292 Ruang Ujian 2 3.03.03/12.0002 Air Conditioning AC Panasonic 1,5 PK 80 A 2012
1293 Ruang Ujian 2 3.03.04/13.0003 Meja Kayu SBF 80 A 2013
1294 Ruang Ujian 2 3.03.04/12.0004 Meja Kayu Active Vino 80 B 2012