Data Peralatan Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teknik Pati

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 RUANG TEORI 1 B1.T1.TV01.2018 TV LED 1 50' 100 A 2018
2 RUANG TEORI 1 B1.T1.AC01.2018 AC Kaset 100 A 2018
3 RUANG TEORI 1 B1.T1.K01.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
4 RUANG TEORI 1 B1.T1.K02.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
5 RUANG TEORI 1 B1.T1.K03.2018 KURSI KULIAH Stainles Steel 100 A 2018
6 RUANG TEORI 1 B1.T1.K04.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
7 RUANG TEORI 1 B1.T1.K05.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
8 RUANG TEORI 1 B1.T1.K06.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
9 RUANG TEORI 1 B1.T1.K07.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
10 RUANG TEORI 1 B1.T1.K08.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A
11 RUANG TEORI 1 B1.T1.K09.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
12 RUANG TEORI 1 B1.T1.K10.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
13 RUANG TEORI 1 B1.T1.K11.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
14 RUANG TEORI 1 B1.T1.K12.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
15 RUANG TEORI 1 B1.T1.K13.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
16 RUANG TEORI 1 B1.T1.K14.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
17 RUANG TEORI 1 B1.T1.K15.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
18 RUANG TEORI 1 B1.T1.K16.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
19 RUANG TEORI 1 B1.T1.K17.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
20 RUANG TEORI 1 B1.T1.K18.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
21 RUANG TEORI 1 B1.T1.K19.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
22 RUANG TEORI 1 B1.T1.K20.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
23 RUANG TEORI 1 B1.T1.K21.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
24 RUANG TEORI 1 B1.T1.M01.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
25 RUANG TEORI 1 B1.T1.M02.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
26 RUANG TEORI 1 B1.T1.M03.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
27 RUANG TEORI 1 B1.T1.M04.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
28 RUANG TEORI 1 B1.T1.M05.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
29 RUANG TEORI 1 B1.T1.M06.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
30 RUANG TEORI 1 B1.T1.M07.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
31 RUANG TEORI 1 B1.T1.M08.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
32 RUANG TEORI 1 B1.T1.M09.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
33 RUANG TEORI 1 B1.T1.M10.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
34 RUANG TEORI 1 B1.T1.M11.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
35 RUANG TEORI 1 B1.T1.WB01.2018 WhiteBoard HPL 100 A 2018
36 RUANG TEORI 2 B1.T2.TV01.2018 TV LED 50' 100 A 2018
37 RUANG TEORI 2 B1.T2.AC01.2018 AC Kaset, 5PK 100 A 2018
38 RUANG TEORI 2 B1.T2.WB01.2018 WhiteBoard HPL 100 A 2018
39 RUANG TEORI 2 B1.T2.K01.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
40 RUANG TEORI 2 B1.T2.K02.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
41 RUANG TEORI 2 B1.T2.K03.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
42 RUANG TEORI 2 B1.T2.K04.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
43 RUANG TEORI 2 B1.T2.K05.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
44 RUANG TEORI 2 B1.T2.K06.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
45 RUANG TEORI 2 B1.T2.K07.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
46 RUANG TEORI 2 B1.T2.K08.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
47 RUANG TEORI 2 B1.T2.K09.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
48 RUANG TEORI 2 B1.T2.K10.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
49 RUANG TEORI 2 B1.T2.K11.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
50 RUANG TEORI 2 B1.T2.K12.2018 KURSI KULIAH Stainles Steel 100 A 2018
51 RUANG TEORI 2 B1.T2.K13.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
52 RUANG TEORI 2 B1.T2.K14.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
53 RUANG TEORI 2 B1.T2.K14.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
54 RUANG TEORI 2 B1.T2.K15.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
55 RUANG TEORI 2 B1.T2.K16.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
56 RUANG TEORI 2 B1.T2.K17.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
57 RUANG TEORI 2 B1.T2.K18.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
58 RUANG TEORI 2 B1.T2.K19.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
59 RUANG TEORI 2 B1.T2.K20.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
60 RUANG TEORI 2 B1.T2.K21.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
61 RUANG TEORI 2 B1.T2.M01.2018 KURSI KULIAH HPL 100 A 2018
62 RUANG TEORI 2 B1.T2.M02.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
63 RUANG TEORI 2 B1.T2.M03.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
64 RUANG TEORI 2 B1.T2.M04.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
65 RUANG TEORI 2 B1.T2.M05.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
66 RUANG TEORI 2 B1.T2.M06.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
67 RUANG TEORI 2 B1.T2.M07.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
68 RUANG TEORI 2 B1.T2.M08.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
69 RUANG TEORI 2 B1.T2.M09.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
70 RUANG TEORI 2 B1.T2.M10.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
71 RUANG TEORI 2 B1.T2.M11.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
72 RUANG TEORI 3 B1.T3.TV01.2018 TV LED 50' 100 A 2018
73 RUANG TEORI 3 B1.T3.AC01.2028 AC Kaset, 5 PK 100 A 2018
74 RUANG TEORI 3 B1.T3.WB01.2018 WhiteBoard HPL 100 A 2018
75 RUANG TEORI 3 B1.T3.K01.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
76 RUANG TEORI 3 B1.T3.K02.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
77 RUANG TEORI 3 B1.T3.K03.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
78 RUANG TEORI 3 B1.T3.K04.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
79 RUANG TEORI 3 B1.T3.K05.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
80 RUANG TEORI 3 B1.T3.K06.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
81 RUANG TEORI 3 B1.T3.K07.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
82 RUANG TEORI 3 B1.T3.K08.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
83 RUANG TEORI 3 B1.T3.K09.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
84 RUANG TEORI 3 B1.T3.K10.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
85 RUANG TEORI 3 B1.T3.K11.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
86 RUANG TEORI 3 B1.T3.K12.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
87 RUANG TEORI 3 B1.T3.K13.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
88 RUANG TEORI 3 B1.T3.K14.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
89 RUANG TEORI 3 B1.T3.K15.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
90 RUANG TEORI 3 B1.T3.K16.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
91 RUANG TEORI 3 B1.T3.K17.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
92 RUANG TEORI 3 B1.T3.K18.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
93 RUANG TEORI 3 B1.T3.K19.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
94 RUANG TEORI 3 B1.T3.K20.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
95 RUANG TEORI 3 B1.T3.K21.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
96 RUANG TEORI 3 B1.T3.M01.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
97 RUANG TEORI 3 B1.T3.M02.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
98 RUANG TEORI 3 B1.T3.M03.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
99 RUANG TEORI 3 B1.T3.M04.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
100 RUANG TEORI 3 B1.T3.M05.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
101 RUANG TEORI 3 B1.T3.M06.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
102 RUANG TEORI 3 B1.T3.M07.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
103 RUANG TEORI 3 B1.T3.M08.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
104 RUANG TEORI 3 B1.T3.M09.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
105 RUANG TEORI 3 B1.T3.M10.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
106 RUANG TEORI 3 B1.T3.M11.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
107 RUANG TEORI 4 B1.T4.TV01.2018 TV LED 50' 100 A 2018
108 RUANG TEORI 4 B1.T4.AC01.2018 AC Kaset, 5 PK 100 A 2018
109 RUANG TEORI 4 B1.T4.WB01.2018 WhiteBoard HPL 100 A 2018
110 RUANG TEORI 4 B1.T4.K01.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
111 RUANG TEORI 4 B1.T4.K02.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
112 RUANG TEORI 4 B1.T4.K03.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
113 RUANG TEORI 4 B1.T4.K04.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
114 RUANG TEORI 4 B1.T4.K05.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
115 RUANG TEORI 4 B1.T4.K06.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
116 RUANG TEORI 4 B1.T4.K07.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
117 RUANG TEORI 4 B1.T4.K08.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
118 RUANG TEORI 4 B1.T4.K09.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
119 RUANG TEORI 4 B1.T4.K10.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 2018
120 RUANG TEORI 4 B1.T4.K11.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
121 RUANG TEORI 4 B1.T4.K12.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
122 RUANG TEORI 4 B1.T4.K13.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
123 RUANG TEORI 4 B1.T4.K14.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
124 RUANG TEORI 4 B1.T4.K15.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
125 RUANG TEORI 4 B1.T4.K16.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
126 RUANG TEORI 4 B1.T4.K17.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
127 RUANG TEORI 4 B1.T4.K18.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
128 RUANG TEORI 4 B1.T4.K19.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
129 RUANG TEORI 4 B1.T4.K20.2018 KURSI KULIAH Stainless Steel 100 A 2018
130 RUANG TEORI 4 B1.T4.K21.2018 KURSI KULIAH Stainless steel 100 A 2018
131 RUANG TEORI 4 B1.T4.M01.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
132 RUANG TEORI 4 B1.T4.M02.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
133 RUANG TEORI 4 B1.T4.M03.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
134 RUANG TEORI 4 B1.T4.M04.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
135 RUANG TEORI 4 B1.T4.M05.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
136 RUANG TEORI 4 B1.T4.M06.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
137 RUANG TEORI 4 B1.T4.M07.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
138 RUANG TEORI 4 B1.T4.M08.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
139 RUANG TEORI 4 B1.T4.M09.208 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
140 RUANG TEORI 4 B1.T4.M10.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018
141 RUANG TEORI 4 B1.T4.M11.2018 MEJA KULIAH HPL 100 A 2018