Data Peralatan Perguruan Tinggi STMIK Bina Patria

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Front Office CHR.01/FO/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2015
2 Front Office CHR.02/FO/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2015
3 Front Office CHR.03/FO/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2015
4 Front Office CHR.04/FO/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2015
5 Front Office CHR.05/FO/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2015
6 Front Office CHR.06/FO/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2015
7 Front Office CHR.07/FO/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2015
8 Front Office TBL.PJG.01/FO/K1 MEJA PANJANG MEJA PANJANG FO 100 A 2010
9 Front Office TBL.PJG.02/FO/K1 MEJA MEJA KAYU OFFICE 100 A 2012
10 Front Office CHR.PJG.01/FO/K1 KURSI KURSI TUNGGU PANJANG 100 2013
11 Front Office PRT.01/FO/K1 PRINTER PRINTER HP LASERJET 85 B 2014
12 Front Office MTR.01/FO/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR LG 100 A 2014
13 Front Office MTR.02/FO/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR LG 100 A 2014
14 Front Office MTR.03/FO/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR LG 100 A 2014
15 Front Office KYB.01/FO/K1 KEYBOARD KEYBOARD LOGITECH 100 A 2020
16 Front Office KYB.02/FO/K1 KEYBOARD KEYBOARD LOGITECH 100 A 2020
17 Front Office AC.01/FO/K1 AC DAIKIN 100 2015
18 Front Office AC.02/FO/K2 AC DAIKIN 100 2015
19 Front Office MOUSE.01/FO/K1 MOUSE LOGITECH 100 A 2014
20 Front Office MOUSE.02/FO/K1 MOUSE LOGITECH 100 A 2014
21 Front Office MOUSE.03/FO/K1 MOUSE LOGITECH 100 A 2014
22 Front Office JMD.01/FO/K1 JAM DINDING JAM DINDING SAKANA 100 A 2011
23 Front Office FC.01/FO/K1 FILLING CABINET FILLING CABINET BROTHER 100 A 2014
24 Front Office CPU.01/FO/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2019
25 Front Office CPU.02/FO/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2010
26 Front Office CPU.03/FO/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2010
27 Ruang Yayasan CHR.01/YYS/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2009
28 Ruang Yayasan CHR.02/YYS/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2009
29 Ruang Yayasan CHR.PJG.01/YYS/K1 SOFA SOFA 100 A 2011
30 Ruang Yayasan TBL.01/YYS/K1 MEJA MEJA KAYU 100 A 2009
31 Ruang Yayasan TBL.02/YYS/K1 MEJA MEJA KAYU 100 A 2009
32 Ruang Pimpinan TBL.PJG.01/KT/K1 MEJA MEJA PANJANG 100 A 2009
33 Ruang Yayasan SVR.01/YYS/K1 SERVER SERVER HP 100 A 2009
34 Ruang Yayasan AC.01/YYS/K1 AC AC DAIKIN 100 A 2008
35 Ruang Pimpinan CHR.01/KT/K1 KURSI KURSI KANTOR 100 2007
36 Ruang Pimpinan CHR.02/KT/K1 SOFA SOFA 100 A 2007
37 Ruang Pimpinan FC.01/KT/K1 FILLING CABINET FILLING CABINET BROTHER 100 A 2007
38 Ruang Pimpinan MTR.01/KT/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 2013
39 Ruang Pimpinan KYB.01/KT/K1 KEYBOARD KEYBOARD LOGITECH 100 A 2013
40 Ruang Pimpinan CPU.01/KT/K1 DUAL CORE DUAL CORE 100 A 2013
41 Ruang Pimpinan MOUSE.01/KT/K1 MOUSE MOUSE GENIUS 100 A 2013
42 Ruang Pimpinan CCTV.01/KT/K1 CCTV KAMERA CCTV 100 A 2013
43 Ruang Pimpinan AC.01/KT/K1 AC AC SHARP 100 A 2011
44 Ruang Pimpinan HARDISK HARDISK EXTERNAL HARDISK EXTERNAL TOSHIBA 100 A 2016
45 Ruang BAAK CPU.01/BAAK/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2012
46 Ruang BAAK CPU.02/BAAK/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2012
47 Ruang BAAK MTR.01/BAAK/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2012
48 Ruang BAAK MTR.02/BAAK/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2012
49 Ruang BAAK KYB.01/BAAK/K1 KEYBOARD KEYBOARD GENIUS 100 A 2012
50 Ruang BAAK KYB.02/BAAK/K1 KEYBOARD KEYBOARD GENIUS 100 A 2012
51 Ruang BAAK MOUSE.01/BAAK/K1 MOUSE MOUSE MICROPACK 100 A 2012
52 Ruang BAAK MOUSE.02/BAAK/K1 MOUSE MOUSE MICROPACK 100 A 2012
53 Ruang BAAK TBL.01/BAAK/K1 MEJA MEJA OFFICE 100 A 2008
54 Ruang BAAK TBL.02/BAAK/K1 MEJA MEJA OFFICE 100 A 2008
55 Ruang BAAK CHR.01/BAAK/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2015
56 Ruang BAAK CHR.02/BAAK/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2015
57 Ruang BAAK FC.01/BAAK/K1 FILLING CABINET FILLING CABINET 100 A 2002
58 Ruang BAAK CBD.01/BAAK/K1 ALMARI ARSIP ALMARI ARSIP 100 A 2002
59 Ruang BAAK AC.01/BAAK/K1 AC AC LG 100 A 2018
60 Ruang BAAK PRT.01/BAAK/K1 PRINTER PRINTER EPSON 100 A 2017
61 Ruang BAAK DSP.01/BAAK/K1 DISPENSER DISPENSER MIYAKO 100 A 2018
62 Ruang BAAK TV.01/BAAK/K1 TV TV SHARP 100 A 2016
63 Perpustakaan RB.01/PERPUS/K1 RAK BESI RAK BESI 100 A 2014
64 Perpustakaan RB.02/PERPUS/K1 RAK BESI RAK BESI 100 A 2014
65 Perpustakaan RB.03/PERPUS/K1 RAK BESI RAK BESI 100 A 2014
66 Perpustakaan RB.04/PERPUS/K1 RAK BESI RAK BESI 100 A 2014
67 Perpustakaan RB.05/PERPUS/K1 RAK BESI RAK BESI 100 A 2014
68 Perpustakaan RB.06/PERPUS/K1 RAK BESI RAK BESI 100 A 2014
69 Perpustakaan RB.07/PERPUS/K1 RAK BESI RAK BESI 100 2014
70 Perpustakaan CHR.01/PERPUS/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2019
71 Perpustakaan CHR.02/PERPUS/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2019
72 Perpustakaan CHR.03/PERPUS/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2019
73 Perpustakaan CHR.04/PERPUS/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2019
74 Perpustakaan CHR.05/PERPUS/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2019
75 Perpustakaan CHR.06/PERPUS/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2019
76 Perpustakaan TBL.01/PERPUS/K1 MEJA MEJA PANJANG 100 A 2019
77 Perpustakaan TBL.02/PERPUS/K1 MEJA PANJANG MEJA PANJANG 100 A 2019
78 Perpustakaan TBL.03/PERPUS/K1 MEJA MEJA PANJANG 100 A 2019
79 Perpustakaan TBL.04/PERPUS/K1 MEJA MEJA OFFICE 100 A 2019
80 Perpustakaan CBD.01/PERPUS/K1 ALMARI ARSIP ALMARI ARSIP 100 A 2007
81 Perpustakaan AC.01/PERPUS/K1 AC AC SHRAP 100 A 2014
82 Perpustakaan CPU.01/PERPUS/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2013
83 Perpustakaan MTR.01/PERPUS/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 2013
84 Perpustakaan MOUSE.01/PERPUS/K1 MOUSE MOUSE GENIUS 100 A 2013
85 Perpustakaan KYB.01/PERPUS/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2013
86 Ruang E AC.01/R.E/K1 AC AC 100 A 2017
87 Ruang E BRD.01/R.E/K1 PAPAN TULIS PAPAN TULIS 100 A 2017
88 Ruang E SCR.01/R.E/K1 LAYAR PROYEKTOR LAYAR PROYEKTOR 100 A 2018
89 Ruang F PRY.01/R.F/K1 PROYEKTOR PROYEKTOR 100 A 2019
90 Ruang F SCR.01/R.E/K1 LAYAR PROYEKTOR LAYAR PROYEKTOR 100 A 2019
91 Ruang F BRD.01/R.F/K1 PAPAN TULIS PAPAN TULIS 100 A 2019
92 Ruang F AC.01/R.F/K1 AC AC 100 A 2018
93 Ruang G PRY.01/R.G/K1 PROYEKTOR PROYEKTOR 100 A 2016
94 Ruang G BRD.01/R.G/K1 PAPAN TULIS PAPAN TULIS 100 A 2016
95 Ruang G SCR.01/R.G/K1 LAYAR PROYEKTOR LAYAR PROYEKTOR 100 A 2017
96 Ruang G AC.01/R.G/K1 AC AC LG 100 A 2018
97 Ruang G AC.02/R.G/K1 AC AC LG 100 2018
98 Ruang H AC.01/R.H/K1 AC AC SANYO 100 A 2013
99 Ruang H AC.02/R.H/K1 AC AC SANYO 100 A 2013
100 Ruang H BRD.01/R.H/K1 PAPAN TULIS WHITE BOARD 100 A 2014
101 Ruang H PRY.01/R.H/K1 PROYEKTOR PROYEKTOR HITACHI 100 A 2012
102 Ruang H SCR.01/R.H/K1 LAYAR PROYEKTOR LAYAR PROYEKTOR 100 A 2012
103 Ruang H FC.01/R.H/K1 FILLING CABINET FILLING CABINET 100 A 2019
104 Ruang H CHR.01/R.H/K1 KURSI KURSI KAYU 100 A 2019
105 Ruang H CHR.02/R.H/K1 KURSI KURSI KAYU 100 A 2019
106 Ruang H CHR.03/R.H/K1 KURSI KURSI KAYU 100 A 2019
107 Ruang H CHR.04/R.H/2019 KURSI KURSI KAYU 100 A 2019
108 Ruang H CHR.05/R.H/K1 KURSI KAYU KURSI KAYU 100 A 2019
109 Ruang H CHR.05/R.H/K1 KURSI KURSI KAYU 100 A 2019
110 Ruang H TBL.01/R.H/K1 MEJA MEJA 100 A 2019
111 Ruang H TBL.02/R.H/K1 MEJA MEJA 100 A 2019
112 Ruang H TBL.03/R.H/K1 MEJA MEJA 100 A 2019
113 Ruang H TBL.04/R.H/K1 MEJA MEJA 100 A 2019
114 Ruang H TBL.05/R.H/K1 MEJA MEJA 100 A 2019
115 Lab A CPU.01/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
116 Lab A CPU.02/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
117 Lab A CPU.03/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
118 Lab A CPU.04/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
119 Lab A CPU.05/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
120 Lab A CPU.06/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
121 Lab A CPU.07/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
122 Lab A CPU.08/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
123 Lab A CPU.09/BAAK/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
124 Lab A CPU.10/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
125 Lab A CPU.11/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
126 Lab A CPU.12/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
127 Lab A CPU.13/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
128 Lab A CPU.14/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
129 Lab A CPU.15/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
130 Lab A CPU.16/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
131 Lab A CPU.17/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
132 Lab A CPU.18/LAB.A/K1 CPU CPU DUAL CORE 100 A 2016
133 Lab A CHR.01/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
134 Lab A CHR.02/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
135 Lab A CHR.03/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 2014
136 Lab A CPU.04/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
137 Lab A CHR.05/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 2014
138 Lab A CHR.06LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 2014
139 Lab A CHR.07/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
140 Lab A CHR.08/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
141 Lab A CHR.09/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
142 Lab A CHR.10/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
143 Lab A CHR.11/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
144 Lab A CHR.12/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
145 Lab A CHR.13/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
146 Lab A CHR.14/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
147 Lab A CHR.15/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
148 Lab A CHR.16/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
149 Lab A CHR.17/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
150 Lab A CHR.18/LAB.A/K1 KURSI KURSI LIPAT 100 A 2014
151 Lab A TBL.01/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
152 Lab A TBL.02/LAB.A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
153 Lab A TBL.03/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
154 Lab A TBL.04/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 2014
155 Lab A TBL.05/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
156 Lab A TBL.05/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
157 Lab A TBL.06/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
158 Lab A TBL.07/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
159 Lab A TBL.08/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
160 Lab A TBL.09/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
161 Lab A TBL.10/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
162 Lab A TBL.11/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
163 Lab A TBL.12/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
164 Lab A TBL.13/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
165 Lab A TBL.14/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
166 Lab A TBL.15/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
167 Lab A TBL.16/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
168 Lab A TBL.17/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
169 Lab A TBL.18/LAB. A/K1 MEJA MEJA KOMPUTER 100 A 2014
170 Lab A AC.01/LAB.A/K1 AC AC SHARP 100 A 2013
171 Lab A BRD.01/LAB.A/K1 PAPAN TULIS WHITE BOARD 100 A 2015
172 Lab A PRY.01/LAB.A/K1 LCD PROYEKTOR LCD PROYEKTOR EPSON 100 A 2014
173 Lab A SCR.01/LAB.A/K1 LAYAR PROYEKTOR LAYAR PROYEKTOR EPSON 100 A 2014
174 Lab A SPK.01/LAB.A/K1 SPEAKER SPEAKER AKTIF TANAKA 100 A 2017
175 Lab A HUB.01/LAB.A/K1 HUB HUB 16 POT 100 A 2018
176 Lab A HUB.02/LAB.A/K1 HUB HUB 8 POT 100 A 2017
177 Lab A MTR.01/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
178 Lab A MTR.02/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
179 Lab A MTR.03/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
180 Lab A MTR.04/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
181 Lab A MTR.05/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
182 Lab A MTR.06/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
183 Lab A MTR.07/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
184 Lab A MTR.08/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
185 Lab A MTR.09/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
186 Lab A MTR.10/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
187 Lab A MTR.11/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
188 Lab A MTR.12/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
189 Lab A MTR.13/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
190 Lab A MTR.14/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
191 Lab A MTR.15/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
192 Lab A MTR.16/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
193 Lab A MTR.17/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
194 Lab A MTR.18/LAB.A/K1 MONITOR KOMPUTER MONITOR KOMPUTER LG 100 A 2014
195 Lab A KYB.01/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
196 Lab A KYB.02/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
197 Lab A KYB.03/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
198 Lab A KYB.04/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
199 Lab A KYB.05/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
200 Lab A KYB.06/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
201 Lab A KYB.07/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 B 2014
202 Lab A KYB.08/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
203 Lab A KYB.09/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
204 Lab A KYB.10/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
205 Lab A KYB.11/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
206 Lab A KYB.13/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
207 Lab A KYB.14/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
208 Lab A KYB.15/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 B 2014
209 Lab A KYB.16/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
210 Lab A KYB.17/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
211 Lab A KYB.18/LAB.A/K1 KEYBOARD KEYBOARD 100 A 2014
212 Lab A MOUSE.01/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
213 Lab A MOUSE.02/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
214 Lab A MOUSE.03/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
215 Lab A MOUSE.04/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
216 Lab A MOUSE.05/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
217 Lab A MOUSE.06/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
218 Lab A MOUSE.07/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
219 Lab A MOUSE.08/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
220 Lab A MOUSE.09/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
221 Lab A MOUSE.10/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
222 Lab A MOUSE.11/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
223 Lab A MOUSE.12/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
224 Lab A MOUSE.13/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
225 Lab A MOUSE.14/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
226 Lab A MOUSE.15/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
227 Lab A MOUSE.16/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
228 Lab A MOUSE.17/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014
229 Lab A MOUSE.18/LAB.A/K1 MOUSE MOUSE 100 A 2014