Data Peralatan Perguruan Tinggi STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Lab Pemrograman 1 INV. D2/M0.07/2010 PC 70 A 2010
2 Ruang Perkuliahan 1 INV. 3/M0.08/2015 PROYEKTOR 85 A 2013
3 Ruang Perkuliahan 2 INV. T4/M0.09/2016 TV LED 95 A 2016
4 Ruang Perkuliahan 1 INV. A4/M0.010/2018 AC 100
5 ruang perkuliahan 4 INV. K5/M0.11/2016 KIPAS ANGIN 100 A 2016
6 Ruang BAAK dan BAU INV. PR5/M0.12/2016 PRINTER 100 A 2016
7 ruang perkuliahan 4 INV. BK5/M0.13/2012 Bangku Kuliah 95 A 2012
8 Ruang Perpustakaan INV. RB5/M0.13/2016 Rak Buku 85 A 2012
9 Ruang Perkuliahan 3 INV. PT5/M0.13/2016 PAPAN TULIS 100 A 2016
10 Ruang BAAK dan BAU INV. K5/M0.13/2014 FILLING CABINET 100 A 2014
11 Lab Pemrograman 1 INV. KL5/M0.14/2014 Meja Komputer 100 A 2014
12 Ruang Perpustakaan INV. BC5/M0.14/2018 MESIN BARCODE 100 A 2018