Data Peralatan Perguruan Tinggi AMIK Jakarta Teknologi Cipta

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Lab Komputer 1 PC/LAB1/1 Komputer Dualcore G2030/HDD500/2GBRAM/DVDRW/LCD16Inch/Mouse Keyboard USB 100 B 2015
2 Ruang 3 M/R3/01 Meja Meja biro tanpa laci 80 D 2014
3 Lab Komputer 2 PC/LAB2/1 Komputer Dualcore G2030/HDD500/2GBRAM/DVDRW/LCD16Inch/Mouse Keyboard USB 100 B 2015
4 Lab Komputer 3 PC/LAB3/1 Komputer Core 2 Duo E6400/HD160GB/ G31/RAM 2GB/LCD 16 Inch / Mouse Keyboard 60 A 2007
5 Ruang 3 L/R3/01 Layar LCD Layar projector 100 B 2015
6 Ruang Direktur AC/A1/1 Pendingin Ruangan 1,5 Pk 90 A 2014
7 Ruang 3 Kur-R3-01 Kursi Dosen Kursi Dosen warna biru 100 D 2020
8 Ruang 3 Kurkul-R3-01 Kursi Kuliah Kursi Kuliah Lipat 100 D 2020
9 Lab Komputer 1 AC/L1/1 Pendingin Ruangan 1,5pk 100 A 2019
10 Lab Komputer 1 AC/L1/2 Pendingin Ruangan 1pk 100 A 2019
11 Lab Komputer 2 AC/L2/1 Pendingin Ruangan 1,5pk 90 A 2010
12 Lab Komputer 2 AC/L2/2 Pendingin Ruangan 1,5pk 90 A 2010
13 Lab Komputer 3 AC/L3/1 Pendingin Ruangan 1,5pk 90 A 2012
14 Lab Komputer 3 AC/L3/2 Pendingin Ruangan 1,5pk 100 A 2019
15 Ruang 3 AC/R3/1 Pendingin Ruangan 1,5pk 100 A 2019
16 Ruang 3 AC/R3/2 Pendingin Ruangan 1,5pk 90 A 2015
17 Ruang 6 AC/R6/1 Pendingin Ruangan 1,5pk 100 A 2019
18 Ruang 6 AC/R6/2 Pendingin Ruangan 1,5pk 85 A 2011
19 Riyadi 1 AC/RIY1/1 Pendingin Ruangan 1,5pk 90 A 2015
20 Riyadi 1 AC/RIY1/2 Pendingin Ruangan 1,5pk 90 A 2015
21 Riyadi 2 AC/RIY2/1 Pendingin Ruangan 1,5pk 90 A 2012
22 Riyadi 2 AC/RIY2/2 Pendingin Ruangan 1,5pk 70 A 2012
23 Lab Teknisi Komputer AC/LTEK/1 Pendingin Ruangan 1,5pk 80 A 2015
24 Ruang Perpustakaan AC/PERPUS/1 Pendingin Ruangan 2pk 100 A 2020
25 Lab Komputer 1 K/L1/1 Kursi Lab Kursi Busa 90 A 2012
26 Lab Komputer 2 K/L2/1 Kursi Lab kursi busa 90 A 2013
27 Lab Komputer 3 K/L3/1 Kursi Lab Kursi Busa 90 A 2014
28 Ruang 3 KK/R3/1 Kursi Kuliah Kursi + Meja 90 A 2012