Data Bangunan Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming

No Posisi Bangunan Kode Bangunan Nama Bangunan Jumlah Lantai Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Kampus 1. Bendan Duwur A Gedung Utama Atas 2 344 A 1983
2 Kampus 1. Bendan Duwur Gedung Bawah kantor utama 2 296 A 1984
3 Kampus 1. Bendan Duwur L Laboratorium 1 666 A 1984
4 Kampus 1. Bendan Duwur P Prpustakaan 2 358 A 1984
5 Kampus 1. Bendan Duwur B BAU 1 218 A 1986
6 Kampus 1. Bendan Duwur AU Aula 1 1035 A 1985
7 Kampus 1. Bendan Duwur M Mushola 1 197 A 1987
8 Kampus 1. Bendan Duwur PP Pasca Panen 1 352 A 1988
9 Kampus 1. Bendan Duwur A1 Ruang Kuliah 1 358 B 1983
10 Kampus 1. Bendan Duwur A2 Ruang Kuliah 1 358 B 1983
11 Kampus 1. Bendan Duwur A3 Ruang Kuliah 1 358 B
12 Kampus 1. Bendan Duwur A3 Ruang Kuliah 1 420 B 1983
13 Kampus 1. Bendan Duwur B1 Ruang Kuliah 1 361 A 1983
14 Kampus 1. Bendan Duwur B2 Ruang Kuliah 1 361 A 1983
15 Kampus 1. Bendan Duwur C1 Ruang Kuliah 1 361 A 1983
16 Kampus 1. Bendan Duwur C2 Ruang Kuliah 1 361 A 1983
17 Kampus 1. Bendan Duwur K1 KANDANG KELINCI 1 74 A 1987
18 Kampus 1. Bendan Duwur K2 Kandang ayam 1 409 A 1987
19 Kampus 1. Bendan Duwur K3 kandang Sapi 1 43 A 1987
20 Kampus 2. Suwakul B 1 Ruang Kuliah 1 49 A 1983
21 Kampus 2. Suwakul B2 Ruang Kuliah 1 49 A 1983
22 Kampus 2. Suwakul B3 Ruang Kuliah 1 49 A 1983
23 Kampus 2. Suwakul B4 Ruang Kuliah 1 49 A 1983