Data Ruangan Perguruan Tinggi STIKES Mitra Husada Karanganyar

No Posisi Ruang Kode Ruang Nama Ruang Peruntukan Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 YAYASAN GE/1/SKR Sekretaris Yayasan
2 YAYASAN GE/1/BDH Bendahara Yayasan
3 YAYASAN GE/1/RSP Resepsionis
4 YAYASAN GE/2/KUY Ketua Umum Yayasan
5 YAYASAN GE/2/KHY Ketua Harian Yayasan
6 YAYASAN GE/2/RPT Rapat Yayasan
7 RUANG KULIAH GC/1/RK RUANG KULIAH I 80
8 YAYASAN GC/1/RK RUANG KULIAH II 80
9 YAYASAN GC/1/RK RUANG KULIAH III 80
10 YAYASAN GC/1/RK RUANG KULIAH IV 80
11 YAYASAN GC/2/LK LAB.KOMPUTER 80
12 YAYASAN GC/2/KPW KAPRODI KEPERAWATAN 10
13 YAYASAN GC/2/DPW DOSEN KEPERAWATAN 68
14 YAYASAN GC/2/PDPT PDPT 10
15 YAYASAN GC/2/LPPM LPPM 17
16 YAYASAN GC/2/KOP KOPERASI 42
17 YAYASAN GC/2/RK RUANG KULIAH VIII 80
18 YAYASAN GC/2/RK RUANG KULIAH IX 80
19 YAYASAN GC/2/KM KAMAR MANDI I 4
20 YAYASAN GC/2/KM KAMAR MANDI II 4
21 YAYASAN GD/1/RK RUANG KULIAH V 66
22 YAYASAN GD/1/RK RUANG KULIAH VI 66
23 YAYASAN GD/1/RK RUANG KULIAH VII 66
24 YAYASAN GC/1/LB LOBY 84
25 YAYASAN GC/1/KM KAMAR MANDI I 10
26 YAYASAN GC/1/KM KAMAR MANDI II 10
27 YAYASAN GC/1/GDA GUDANG 2
28 YAYASAN GA/1/LB LOBY 49
29 YAYASAN GA/1/LBH LAB.BAHASA 64
30 YAYASAN GA/1/DT DATA 36
31 YAYASAN GA/1/SVR SERVER 3
32 YAYASAN GA/1/RT RUMAH TANGGA 26
33 YAYASAN GA/1/KM KAMAR MANDI I 2
34 YAYASAN GA/1/KM KAMAR MANDI II 2
35 YAYASAN GA/2/RK RUANG KULIAH X 70
36 YAYASAN GA/2/RK RUANG KULIAH XI 70
37 YAYASAN GA/2/KM KAMAR MANDI I 3
38 YAYASAN GA/2/KM KAMAR MANDI II 3
39 YAYASAN GA/2/GDP GUDEP 16
40 YAYASAN GB/1/LB LOBY 45
41 YAYASAN GB/1/KMI KAPRODI MIK 21
42 YAYASAN GB/1/DMI DOSEN MIK 49
43 YAYASAN GB/1/KM KAMAR MANDI I 2
44 YAYASAN GB/1/KM KAMAR MANDI II 2
45 YAYASAN GB/1/GDA GUDANG 3
46 YAYASAN GB/2/LB LOBY 28
47 YAYASAN GB/2/KRM KAPRODI RMIK 30
48 YAYASAN GB/2/DRM DOSEN RMIK 48
49 YAYASAN GB/2/KBD KAPRODI KEBIDANANA 32
50 YAYASAN GB/2/DBD DOSEN KEBIDANAN 64
51 YAYASAN GB/2/KM KAMAR MANDI I 2
52 YAYASAN GB/2/KM KAMAR MANDI II 2
53 YAYASAN GF/1/KST KETUA STIKES
54 YAYASAN GF/1/WKA WAKA AKADEMIS
55 YAYASAN GF/1/WKN WAKA NON AKADEMIS
56 YAYASAN GF/1/BAK BAKU
57 YAYASAN GF/1/BIK BIKU
58 YAYASAN GF/1/HUM HUMAS
59 YAYASAN GF/1/KM KAMAR MANDI
60 BAKU BIKU GF/1/GDA GUDANG