Data Ruangan Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra

No Posisi Ruang Kode Ruang Nama Ruang Peruntukan Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 STIE TRIANANDRA A RUANG DOSEN UNTUK RUANG DOSEN 84 P 2020
2 STIE TRIANANDRA B RUANG ADMIN UNTUK RUANG ADMIN 152 P 2020
3 STIE TRIANANDRA C RUANG LABORATORIUM 1 RUANG LABORATORIUM KOMPUTER 1 54 P 2020
4 STIE TRIANANDRA D RUANG KOMPUTER RUANG KOMPUTER 2 54 P 2020
5 STIE TRIANANDRA E PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN 108 P 2020
6 STIE TRIANANDRA R1 RUANG KULIAH 1 RUANG KELAS 1 42 P 2020
7 STIE TRIANANDRA R2 RUANG KULIAH 2 RUANG KELAS 2 42 P 2020
8 STIE TRIANANDRA R3 RUANG KULIAH 3 RUANG KELAS 3 42 P 2020
9 STIE TRIANANDRA R4 RUANG KULIAH 4 RUANG KELAS 4 42 P 2020
10 STIE TRIANANDRA R5 RUANG KULIAH 5 RUANG KELAS 5 42 P 2020
11 STIE TRIANANDRA R6 RUANG KULIAH 6 RUANG KELAS 6 42 P 2020
12 STIE TRIANANDRA RK 2.01 RUANG KULIAH 2.01 54 P 2020
13 STIE TRIANANDRA RK 2.02 RUANG KULIAH 2.02 54 P 2020
14 STIE TRIANANDRA RK 2.03 RUANG KULIAH 2.03 42 P 2020
15 STIE TRIANANDRA RK 2.04 RUANG KULIAH 2.04 54 P 2020
16 STIE TRIANANDRA RK 2.05 RUANG KULIAH 2.05 84 P 2020
17 STIE TRIANANDRA RK 2.06 RUANG KULIAH 2.06 84 P 2020
18 STIE TRIANANDRA AULA A
19 STIE TRIANANDRA PANTRY
20 STIE TRIANANDRA HALAMAN