Data Ruangan Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso

No Posisi Ruang Kode Ruang Nama Ruang Peruntukan Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.101 Ruang Biro Administrasi Umum 16 A 2008
2 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.102 Ruang PMB 20 A 2008
3 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.103 Ruang Tamu 18 A 2008
4 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.104 Ruang Dosen 72 A 2008
5 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.105 Ruang BAAK Dan Keuangan 72 A 2008
6 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.106 Ruang Ketua Dan Pembantu Ketua 72 A 2008
7 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.107 Dapur Umum 7 A 2008
8 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.108 Ruang Perpustakaan 99 A 2008
9 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.109 Ruang Sidang Senat 32 A 2011
10 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.110 Ruang Kuliah 110 144 A 2008
11 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.111 Ruang Lab Komputer Multimedia 144 A 2008
12 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.112 Ruang Operator Lab 32 A 2008
13 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.113 Ruang Lab Komputer Pemrograman 144 A 2008
14 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.201 Ruang Yayasan Karya Perutusan 16 A 2008
15 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.202 Ruang Lab Komputer Jaringan 72 A 2008
16 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.203 Ruang Kuliah 203 72 A 2008
17 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.204 Ruang Kuliah 204 144 A 2008
18 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.205 Ruang Kaprodi 32 A 2011
19 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.206 Ruang Kuliah 206 106 A 2011
20 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.207 Ruang Kuliah 207 106 A 2008
21 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.208 Ruang Kuliah 208 106 A 2011
22 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.209 Ruang Kuliah 209 106 A 2011
23 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.210 Ruang Kuliah 210 106 A 2011
24 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.211 Ruang Kuliah 211 106 A 2011
25 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.212 Ruang LPPM 32 A 2011
26 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.301 Ruang Lab Komputer Software 72 A 2008
27 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.302 Ruang Server 16 A 2008
28 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.303 Ruang Lab Komputer Pemrograman Dan Jaringan 72 A 2008
29 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.304 Ruang Lab Bahasa Inggris 72 A 2008
30 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.305 Ruang Ibadah/Mushola 32 A 2008
31 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.306 Ruang Rapat Senat 72 A 2008
32 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.307 Ruang Aula 428 A 2011
33 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.114 Kamar Mandi/WC 1 6 A 2011
34 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.115 Kamar Mandi/WC 2 8 A 2011
35 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.213 Kamar Mandi/WC 1 8 A 2011
36 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R. 214 Kamar Mandi/WC 2 8 A 2011
37 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.308 Kamar Mandi/WC 1 8 A 2011
38 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.309 Kamar Mandi/WC 2 8 A 2011
39 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.116 Ruang Keamanan Kampus 8 A 2011
40 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R. 117 Ruang Genset 8 A 2011
41 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R. 118 Ruang Lobi 36 A 2011
42 Kampus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto R.119 Ruang Tunggu 36 A 2011