Data Dosen dengan Jenjang Pendidikan S-2 pada Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta

No. NIDN Nama Dosen
1 0524048701 Rusiana Sri Haryanti
2 0601058601 Nur Hidayah
3 0603077603 SUYANTO
4 0604068701 Tria Puspita Sari
5 0604118403 Sulastri
6 0606038801 Wijayanti
7 0606068704 ARIF NUGRAHA HERNANJAYA
8 0606069601 Setyo Adi Nugroho
9 0606078902 Ika Kusuma Wardani
10 0606127701 Agung Setya Wardana
11 0607058202 TOMY ADY PRASETYO
12 0607068001 Nita Yunianti Ratnasari
13 0608128404 Eko Nugroho
14 0609088102 Heni Purwaningsih
15 0610037903 HAPPY NURHAYATI
16 0610038404 HARMOKO
17 0610078604 Yuli Widyastuti
18 0611018602 Dewi Pertiwi Dyah Kusudaryati
19 0611079501 Estin Yuliastuti
20 0611088401 Siti Shofiyatun
21 0613048802 Dewi Marfuah
22 0613088904 Sri Handayani
23 0614055901 Nabhani
24 0614056302 Muhammad Hafiduddin
25 0614098801 Rizka Fatmawati
26 0614128002 Ipin Prasojo
27 0616087605 Anis Prabowo
28 0616099101 FITRI ANINDYAHADI
29 0617068201 TUTI RAHMAWATI
30 0617119203 WAHYU PRIYONO
31 0618047704 Weni Hastuti
32 0618058701 Melati Artika Wulansari
33 0618088404 Dodik Luthfianto
34 0618109203 Nurul Istiqomah
35 0619099104 JOKO TRIYANTO
36 0620047603 Siti Sarifah
37 0620058507 HERY SISWANTO
38 0620068801 Wiwik Puspita Dewi
39 0622088505 SURYANTO NUGROHO
40 0622118704 Retno Dewi Noviyanti
41 0623047602 Rina Jayanti
42 0623077001 Nanang Sri Mujiono
43 0623087703 Cemy Nur Fitria
44 0623118201 Wijayanti
45 0624028901 INDAH KURNIAWATI
46 0624067303 Sri Mintarsih
47 0626038502 Anik Enikmawati
48 0627069301 Nisya Ayu Rachmawati
49 0627117801 Munaaya Fitriyya
50 0628088902 Nurul Kholisatul 'ulya
51 0629118403 Nevia Zulfatunnisa
52 0712048702 Septi Aprilia
53 1009078202 Yuli Siyamto
54 8901500020 KUAT SUPRIYADI
55 8903020021 SRI ENAWATI
56 8920500020 DWI YUNINGSIH
57 8974610021 Suyatno
58 8990500020 LULUK PURNOMO