Data Dosen dengan Jenjang Pendidikan S-2 pada Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta

No. NIDN Nama Dosen
1 0524048701 Rusiana Sri Haryanti
2 0601029801 PRADITA AYU FERNANDA
3 0601058601 Nur Hidayah
4 0601079601 RAHARDIAN LUTHFI PRASETYO
5 0603077603 SUYANTO
6 0604068701 Tria Puspita Sari
7 0604118403 Sulastri
8 0605047501 DWI HANDOYO
9 0606038801 Wijayanti
10 0606068704 ARIF NUGRAHA HERNANJAYA
11 0606069601 Setyo Adi Nugroho
12 0606078902 Ika Kusuma Wardani
13 0606127701 Agung Setya Wardana
14 0607058202 TOMY ADY PRASETYO
15 0607068001 Nita Yunianti Ratnasari
16 0608089103 GALIH PRIA PAMBAYUN
17 0608128404 Eko Nugroho
18 0609088102 Heni Purwaningsih
19 0610037903 HAPPY NURHAYATI
20 0610038404 HARMOKO
21 0610078604 Yuli Widyastuti
22 0611018602 Dewi Pertiwi Dyah Kusudaryati
23 0611079501 Estin Yuliastuti
24 0611088401 Siti Shofiyatun
25 0613048802 Dewi Marfuah
26 0613088904 Sri Handayani
27 0614055901 Nabhani
28 0614056302 Muhammad Hafiduddin
29 0614098801 Rizka Fatmawati
30 0614128002 Ipin Prasojo
31 0616087605 Anis Prabowo
32 0616099101 FITRI ANINDYAHADI
33 0617058505 SUYANTI
34 0617068201 TUTI RAHMAWATI
35 0617069502 MUHAMMAD ROSSY RACHASIWI
36 0617119203 WAHYU PRIYONO
37 0618047704 Weni Hastuti
38 0618058701 Melati Artika Wulansari
39 0618088404 Dodik Luthfianto
40 0618109203 Nurul Istiqomah
41 0619099104 JOKO TRIYANTO
42 0619119501 ANGGI LUCKITA SARI
43 0620047603 Siti Sarifah
44 0620058507 HERY SISWANTO
45 0620068801 Wiwik Puspita Dewi
46 0622088505 Suryanto Nugroho
47 0622118704 Retno Dewi Noviyanti
48 0623047602 Rina Jayanti
49 0623077001 Nanang Sri Mujiono
50 0623087703 Cemy Nur Fitria
51 0623118201 Wijayanti
52 0624028901 INDAH KURNIAWATI
53 0624067303 Sri Mintarsih
54 0626038502 Anik Enikmawati
55 0627069301 Nisya Ayu Rachmawati
56 0627117801 Munaaya Fitriyya
57 0628088902 Nurul Kholisatul 'ulya
58 0629118403 Nevia Zulfatunnisa
59 0712048702 Septi Aprilia
60 1009078202 Yuli Siyamto
61 8901500020 KUAT SUPRIYADI
62 8903020021 SRI ENAWATI
63 8904830022 MUSTIKA SARI
64 8914830022 PRAYITNO
65 8920500020 DWI YUNINGSIH
66 8954720021 TRI BUDI SANTOSO
67 8974610021 Suyatno
68 8990500020 Luluk Purnomo
69 8992350022 ANDANG SUDARMONO