Data Dosen dengan Jenjang Pendidikan S-2 pada Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta

No. NIDN Nama Dosen
1 0524048701 Rusiana Sri Haryanti
2 0601058601 Nur Hidayah
3 0603077603 SUYANTO
4 0604068701 Tria Puspita Sari
5 0604118403 Sulastri
6 0606038801 Wijayanti
7 0606068704 ARIF NUGRAHA HERNANJAYA
8 0606069601 Setyo Adi Nugroho
9 0606078902 Ika Kusuma Wardani
10 0606127701 Agung Setya Wardana
11 0607058202 TOMY ADY PRASETYO
12 0608128404 EKO NUGROHO
13 0609088102 Heni Purwaningsih
14 0610038404 HARMOKO
15 0610078604 Yuli Widyastuti
16 0611018602 Dewi Pertiwi Dyah Kusudaryati
17 0611079501 ESTIN YULIASTUTI
18 0611088401 SITI SHOFIYATUN
19 0613048802 Dewi Marfuah
20 0613088904 Sri Handayani
21 0614055901 Nabhani
22 0614056302 Muhammad Hafiduddin
23 0614098801 Rizka Fatmawati
24 0614128002 Ipin Prasojo
25 0616087605 Anis Prabowo
26 0616099101 FITRI ANINDYAHADI
27 0617068201 TUTI RAHMAWATI
28 0618047704 Weni Hastuti
29 0618058701 Melati Artika Wulansari
30 0618088404 Dodik Luthfianto
31 0618109203 Nurul Istiqomah
32 0619099104 JOKO TRIYANTO
33 0620047603 Siti Sarifah
34 0620058507 HERY SISWANTO
35 0620068801 Wiwik Puspita Dewi
36 0622088505 SURYANTO NUGROHO
37 0622118704 Retno Dewi Noviyanti
38 0623047602 Rina Jayanti
39 0623077001 Nanang Sri Mujiono
40 0623087703 Cemy Nur Fitria
41 0623118201 Wijayanti
42 0624028901 INDAH KURNIAWATI
43 0624067303 Sri Mintarsih
44 0626038502 Anik Enikmawati
45 0627117801 Munaaya Fitriyya
46 0628088902 Nurul Kholisatul 'ulya
47 0629118403 Nevia Zulfatunnisa
48 0712048702 Septi Aprilia
49 1009078202 YULI SIYAMTO
50 8901500020 KUAT SUPRIYADI
51 8903020021 SRI ENAWATI
52 8920500020 DWI YUNINGSIH
53 8974610021 Suyatno
54 8990500020 LULUK PURNOMO