Data Dosen dengan Jenjang Pendidikan S-2 pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta

No. NIDN Nama Dosen
1 0508016803 Afnan Rosyidi
2 0523126101 Moch. Hari Purwidiantoro
3 0601030001 RAJNAPARAMITHA KUSUMASTUTI
4 0601077601 Cisde Mulyadi
5 0601119702 INDRAWAN ADY SAPUTRO
6 0603108902 MIFTAKHURROKHMAT
7 0604048205 Muhammad Setiyawan
8 0605077003 Mursid
9 0610056302 Widiyanto Hadi
10 0610128201 Lilik Sugiarto
11 0611088902 Tinuk Agustin
12 0612066903 M. Nur Juniadi
13 0613066802 Widada
14 0616076901 Handoko
15 0618108001 Sri Widiyanti
16 0619038901 Siti Rihastuti
17 0619107701 Eko Hariadi
18 0619118605 ROBI WARIYANTO ABDULLAH
19 0621099102 Riyan Abdul Aziz
20 0622067704 Nina Dewi Lashwaty
21 0623027401 Nurhidayanto
22 0624029101 Febrianta Surya Nugraha
23 0625129602 TOMMY DWI PUTRA
24 0630037603 Hadis Turmudi
25 0630118003 Dyah Rosna Yustanti
26 0630128903 Ina Sholihah Widiati