Data Peralatan Perguruan Tinggi Politeknik Rukun Abdi Luhur

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/E-001/001 Komputer 100 D 2020
2 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/E-001/002 Komputer 100 D 2020
3 Ruang Direktur PRAL/R-03/20/E-001/001 Komputer 100 D 2020
4 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/001 Komputer 100 D 2021
5 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/002 Komputer 100 D 2021
6 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/003 Komputer 100 D 2021
7 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/004 Komputer 100 D 2021
8 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/005 Komputer 100 D 2021
9 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/006 Komputer 100 D 2021
10 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/007 Komputer 100 D 2021
11 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/008 Komputer 100 D 2021
12 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/009 Komputer 100 D 2021
13 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/010 Komputer 100 D 2021
14 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/011 Komputer 100 D 2021
15 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/012 Komputer 100 D 2021
16 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/013 Komputer 100 D 2021
17 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/014 Komputer 100 D 2021
18 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/015 Komputer 100 D 2021
19 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/016 Komputer 100 D 2021
20 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/017 Komputer 100 D 2021
21 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/018 Komputer 100 D 2021
22 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/019 Komputer 100 D 2021
23 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-001/020 Komputer 100 D 2021
24 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/E-002/001 AC 100 D 2019
25 Ruang Direktur PRAL/R-03/19/E-002/001 AC 100 D 2019
26 Meeting Room PRAL/R-04/19/E-002/001 AC 100 D 2019
27 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/19/E-002/001 AC 100 D 2019
28 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/19/E-002/001 AC 100 D 2019
29 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/19/E-002/001 AC 100 D 2019
30 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/19/E-002/001 AC 100 D 2019
31 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/19/E-002/001 AC 100 D 2019
32 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/21/E-022/001 AC 100 D 2021
33 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/21/E-002/001 AC 100 D 2021
34 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-002/001 AC 100 D 2021
35 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/21/E-002/002 AC 100 D 2021
36 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/E-002/001 AC 100 D 2021
37 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/21/E-002/001 AC 100 D 2021
38 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/E-003/001 LCD 100 D 2019
39 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/E-003/002 LCD 100 D 2019
40 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/E-003/003 LCD 100 D 2019
41 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/E-004/001 Printer 100 D 2020
42 Ruang Direktur PRAL/R-03/21/E-004/001 Printer 100 D 2021
43 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/21/E-004/001 Printer 100 D 2021
44 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/21/E-004/001 Printer 100 D 2021
45 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/E-005/001 Laptop 100 D 2020
46 Ruang Tata Usaha PRAL/R-05/21/E-005/001 Laptop 100 D 2021
47 Ruang Tata Usaha PRAL/R-06/20/E-006/001 Handphone 100 D 2020
48 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/001 Kursi Lipat 100 D 2020
49 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/002 Kursi Lipat 100 D 2020
50 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/003 Kursi Lipat 100 D 2020
51 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/004 Kursi Lipat 100 D 2020
52 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/005 Kursi Lipat 100 D 2020
53 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/006 Kursi Lipat 100 D 2020
54 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/007 Kursi Lipat 100 D 2020
55 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/008 Kursi Lipat 100 D 2020
56 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/009 Kursi Lipat 100 D 2020
57 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/010 Kursi Lipat 100 D 2020
58 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/011 Kursi Lipat 100 D 2020
59 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/012 Kursi Lipat 100 D 2020
60 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/013 Kursi Lipat 100 D 2020
61 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/014 Kursi Lipat 100 D 2020
62 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/015 Kursi Lipat 100 D 2020
63 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/016 Kursi Lipat 100 D 2020
64 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/017 Kursi Lipat 100 D 2020
65 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/018 Kursi Lipat 100 D 2020
66 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/019 Kursi Lipat 100 D 2020
67 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/020 Kursi Lipat 100 D 2020
68 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/021 Kursi Lipat 100 D 2020
69 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/022 Kursi Lipat 100 D 2020
70 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/023 Kursi Lipat 100 D 2020
71 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/024 Kursi Lipat 100 D 2020
72 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/025 Kursi Lipat 100 D
73 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/026 Kursi Lipat 100 D 2020
74 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/027 Kursi Lipat 100 D 2020
75 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/028 Kursi Lipat 100 D 2020
76 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/029 Kursi Lipat 100 D 2020
77 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-001/030 Kursi Lipat 100 D 2020
78 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/001 Kursi Lipat 100 D 2020
79 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/002 Kursi Lipat 100 D 2020
80 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/003 Kursi Lipat 100 D 2020
81 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/004 Kursi Lipat 100 D 2020
82 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/005 Kursi Lipat 100 D 2020
83 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/006 Kursi Lipat 100 D 2020
84 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/007 Kursi Lipat 100 D 2020
85 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/008 Kursi Lipat 100 D 2020
86 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/009 Kursi Lipat D 2020
87 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/010 Kursi Lipat 100 D 2020
88 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/011 Kursi Lipat 100 D 2020
89 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/012 Kursi Lipat 100 D 2020
90 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/013 Kursi Lipat 100 D 2020
91 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/014 Kursi Lipat 100 D 2020
92 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/015 Kursi Lipat 100 D 2020
93 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/016 Kursi Lipat 100 D 2020
94 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/017 Kursi Lipat 100 D 2020
95 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/018 Kursi Lipat 100 D 2020
96 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/019 Kursi Lipat 100 D 2020
97 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/020 Kursi Lipat 100 D 2020
98 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/021 Kursi Lipat 100 D 2020
99 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/022 Kursi Lipat 100 D 2020
100 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/023 Kursi Lipat 100 D 2020
101 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/024 Kursi Lipat 100 D 2020
102 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/025 Kursi Lipat 100 D 2020
103 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/026 Kursi Lipat 100 D 2020
104 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/027 Kursi Lipat 100 D 2020
105 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/028 Kursi Lipat 100 D 2020
106 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/029 Kursi Lipat 100 D 2020
107 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-001/030 Kursi Lipat 100 D 2020
108 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/001 Kursi Lipat 100 D 2020
109 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/002 Kursi Lipat 100 D 2020
110 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/003 Kursi Lipat 100 D 2020
111 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/004 Kursi Lipat 100 D 2020
112 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/005 Kursi Lipat 100 D 2020
113 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/006 Kursi Lipat 100 D 2020
114 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/007 Kursi Lipat 100 D 2020
115 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/008 Kursi Lipat 100 D 2020
116 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/009 Kursi Lipat 100 D 2020
117 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/010 Kursi Lipat 100 D 2020
118 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/011 Kursi Lipat 100 D 2020
119 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/012 Kursi Lipat 100 D 2020
120 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/013 Kursi Lipat 100 D 2020
121 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/014 Kursi Lipat 100 D 2020
122 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/015 Kursi Lipat 100 D 2020
123 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/016 Kursi Lipat 100 D 2020
124 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/017 Kursi Lipat 100 D 2020
125 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/018 Kursi Lipat 100 D 2020
126 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/019 Kursi Lipat 100 D 2020
127 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/020 Kursi Lipat 100 D 2020
128 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/021 Kursi Lipat 100 D 2020
129 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/022 Kursi Lipat 100 D 2020
130 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/023 Kursi Lipat 100 D 2020
131 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/024 Kursi Lipat 100 D 2020
132 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/025 Kursi Lipat 100 D 2020
133 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/026 Kursi Lipat 100 D 2020
134 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/027 Kursi Lipat 100 D 2020
135 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/028 Kursi Lipat 100 D 2020
136 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/029 Kursi Lipat 100 D 2020
137 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-001/030 Kursi Lipat 100 D 2020
138 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/001 Kursi Lipat 100 D 2020
139 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/002 Kursi Lipat 100 D 2020
140 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/003 Kursi Lipat 100 D 2020
141 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/004 Kursi Lipat 100 D 2020
142 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/005 Kursi Lipat 100 D 2020
143 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/006 Kursi Lipat 100 D 2020
144 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/007 Kursi Lipat 100 D 2020
145 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/008 Kursi Lipat 100 D 2020
146 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/009 Kursi Lipat 100 D 2020
147 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/010 Kursi Lipat 100 D 2020
148 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/011 Kursi Lipat 100 D 2020
149 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/012 Kursi Lipat 100 D 2020
150 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/013 Kursi Lipat 100 D 2020
151 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/014 Kursi Lipat 100 D 2020
152 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/015 Kursi Lipat 100 D 2020
153 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/016 Kursi Lipat 100 D 2020
154 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/017 Kursi Lipat 100 D 2020
155 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/018 Kursi Lipat 100 D 2020
156 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/019 Kursi Lipat 100 D 2020
157 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/020 Kursi Lipat 100 D 2020
158 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/021 Kursi Lipat 100 D 2020
159 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/022 Kursi Lipat 100 D 2020
160 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/023 Kursi Lipat 100 D 2020
161 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/024 Kursi Lipat 100 D 2020
162 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/025 Kursi Lipat 100 D 2020
163 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/026 Kursi Lipat 100 D 2020
164 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/027 Kursi Lipat 100 D 2020
165 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/028 Kursi Lipat 100 D 2020
166 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/029 Kursi Lipat 100 D 2020
167 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-001/030 Kursi Lipat 100 D 2020
168 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/001 Kursi Lipat 100 D 2020
169 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/002 Kursi Lipat 100 D 2020
170 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/003 Kursi Lipat 100 D 2020
171 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/004 Kursi Lipat 100 D 2020
172 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/005 Kursi Lipat 100 D 2020
173 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/006 Kursi Lipat 100 D 2020
174 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/007 Kursi Lipat 100 D 2020
175 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/008 Kursi Lipat 100 D 2020
176 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/009 Kursi Lipat 100 D 2020
177 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/010 Kursi Lipat 100 D 2020
178 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/011 Kursi Lipat 100 D 2020
179 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/012 Kursi Lipat 100 D 2020
180 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/013 Kursi Lipat 100 D 2020
181 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/014 Kursi Lipat 100 D 2020
182 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/015 Kursi Lipat 100 D 2020
183 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/016 Kursi Lipat 100 D 2020
184 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/017 Kursi Lipat 100 D 2020
185 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/018 Kursi Lipat 100 D 2020
186 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/019 Kursi Lipat 100 D 2020
187 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/020 Kursi Lipat 100 D 2020
188 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/021 Kursi Lipat 100 D 2020
189 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/022 Kursi Lipat 100 D 2020
190 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/023 Kursi Lipat 100 D 2020
191 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/024 Kursi Lipat 100 D 2020
192 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/025 Kursi Lipat 100 D 2020
193 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/026 Kursi Lipat 100 D 2020
194 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/027 Kursi Lipat 100 D 2020
195 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/028 Kursi Lipat 100 D 2020
196 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/029 Kursi Lipat 100 D 2020
197 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-001/030 Kursi Lipat 100 D 2020
198 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/001 Kursi Lipat 100 D 2020
199 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/002 Kursi Lipat 100 D 2020
200 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/003 Kursi Lipat 100 D 2020
201 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/004 Kursi Lipat 100 D 2020
202 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/005 Kursi Lipat 100 D 2020
203 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/006 Kursi Lipat 100 D 2020
204 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/007 Kursi Lipat 100 D 2020
205 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/008 Kursi Lipat 100 D 2020
206 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/009 Kursi Lipat 100 D 2020
207 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/010 Kursi Lipat 100 D 2020
208 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/011 Kursi Lipat 100 D 2020
209 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/012 Kursi Lipat 100 D 2020
210 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/013 Kursi Lipat 100 D 2020
211 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/014 Kursi Lipat 100 D 2020
212 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/015 Kursi Lipat 100 D 2020
213 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/016 Kursi Lipat 100 D 2020
214 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/017 Kursi Lipat 100 D 2020
215 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/018 Kursi Lipat 100 D 2020
216 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/019 Kursi Lipat 100 D 2020
217 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/020 Kursi Lipat 100 D 2020
218 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/021 Kursi Lipat 100 D 2020
219 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/022 Kursi Lipat 100 D 2020
220 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/023 Kursi Lipat 100 D 2020
221 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/024 Kursi Lipat 100 D 2020
222 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/025 Kursi Lipat 100 D 2020
223 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/026 Kursi Lipat 100 D 2020
224 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/027 Kursi Lipat 100 D 2020
225 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/028 Kursi Lipat 100 D 2020
226 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/029 Kursi Lipat 100 D 2020
227 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-001/030 Kursi Lipat 100 D 2020
228 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
229 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/002 Kursi Biru 100 D 2020
230 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/003 Kursi Biru 100 D 2020
231 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/004 Kursi Biru 100 D 2020
232 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/005 Kursi Biru 100 D 2020
233 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/006 Kursi Biru 100 D 2020
234 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/007 Kursi Biru 100 D 2020
235 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/008 Kursi Biru 100 2020
236 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/009 Kursi Biru 100 D 2020
237 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/010 Kursi Biru 100 D 2020
238 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/011 Kursi Biru 100 D 2020
239 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-002/012 Kursi Biru 100 D 2020
240 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
241 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/002 Kursi Biru 100 D 2020
242 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/003 Kursi Biru 100 D 2020
243 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/004 Kursi Biru 100 D 2020
244 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/005 Kursi Biru 100 D 2020
245 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/006 Kursi Biru 100 D 2020
246 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/007 Kursi Biru 100 D 2020
247 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/008 Kursi Biru 100 D 2020
248 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/009 Kursi Biru 100 D 2020
249 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/010 Kursi Biru 100 D 2020
250 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/011 Kursi Biru 100 D 2020
251 Ruang Dosen K3 K3/D-02/21/P-002/012 Kursi Biru 100 D 2020
252 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
253 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/002 Kursi Biru 100 D 2020
254 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/003 Kursi Biru 100 D 2020
255 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/004 Kursi Biru 100 D 2020
256 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/005 Kursi Biru 100 D 2020
257 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/006 Kursi Biru 100 D 2020
258 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/007 Kursi Biru 100 D 2020
259 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/008 Kursi Biru 100 D 2020
260 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/009 Kursi Biru 100 D 2020
261 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/010 Kursi Biru 100 D 2020
262 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/011 Kursi Biru 100 D 2020
263 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-002/012 Kursi Biru 100 D 2020
264 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
265 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/P-002/002 Kursi Biru 100 D 2020
266 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/P-002/003 Kursi Biru 100 D 2020
267 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/P-002/004 Kursi Biru 100 D 2020
268 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/P-002/005 Kursi Biru 100 D 2020
269 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/P-002/006 Kursi Biru 100 D 2020
270 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/P-002/007 Kursi Biru 100 D 2020
271 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/P-002/008 Kursi Biru 100 D 2020
272 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/20/P-002/009 Kursi Biru 100 D 2020
273 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
274 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
275 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
276 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
277 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
278 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
279 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
280 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-002/002 Kursi Biru 100 D 2020
281 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-002/003 Kursi Biru 100 D 2020
282 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-002/004 Kursi Biru 100 D 2020
283 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-002/005 Kursi Biru 100 D 2020
284 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-002/006 Kursi Biru 100 D 2020
285 Laboratorium K3 PRAL/L-02/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
286 Laboratorium K3 PRAL/L-02/20/P-002/002 Kursi Biru 100 D 2020
287 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
288 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/002 Kursi Biru 100 D 2020
289 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/003 Kursi Biru 100 D 2020
290 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/004 Kursi Biru 100 D 2020
291 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/005 Kursi Biru 100 D 2020
292 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/006 Kursi Biru 100 D 2020
293 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/007 Kursi Biru 100 D 2020
294 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/008 Kursi Biru 100 D 2020
295 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/009 Kursi Biru 100 D 2020
296 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/010 Kursi Biru 100 C 2020
297 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/011 Kursi Biru 100 D 2020
298 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/012 Kursi Biru 100 D 2020
299 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/013 Kursi Biru 100 D 2020
300 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/014 Kursi Biru 100 D 2020
301 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/015 Kursi Biru 100 D 2020
302 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/016 Kursi Biru 100 D 2020
303 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/017 Kursi Biru 100 D 2020
304 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/018 Kursi Biru 100 D 2020
305 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/019 Kursi Biru 100 D 2020
306 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/020 Kursi Biru 100 D 2020
307 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/021 Kursi Biru 100 2020
308 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/022 Kursi Biru 100 D 2020
309 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/023 Kursi Biru 100 D 2020
310 Perpustakaan PRAL/R-01/20/P-002/024 Kursi Biru 100 D 2020
311 Ruang Direktur PRAL/R-03/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
312 Ruang Direktur PRAL/R-03/20/P-002/002 Kursi Biru 100 D 2020
313 Meeting Room PRAL/R-04/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
314 Meeting Room PRAL/R-04/20/P-002/002 Kursi Biru 100 D 2020
315 Meeting Room PRAL/R-04/20/P-002/003 Kursi Biru 100 D 2020
316 Meeting Room PRAL/R-04/20/P-002/004 Kursi Biru 100 D 2020
317 Meeting Room PRAL/R-04/20/P-002/005 Kursi Biru 100 D 2020
318 Meeting Room PRAL/R-04/20/P-002/006 Kursi Biru 100 D 2020
319 Meeting Room PRAL/R-04/20/P-002/007 Kursi Biru 100 D 2020
320 Meeting Room PRAL/R-04/20/P-002/008 Kursi Biru 100 D 2020
321 Meeting Room PRAL/R-04/20/P-002/009 Kursi Biru 100 D 2020
322 Meeting Room PRAL/R-04/20/P-002/010 Kursi Biru 100 D 2020
323 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-002/001 Kursi Biru 100 D 2020
324 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/20/P-003/001 Kursi Tunggu 100 D 2020
325 Ruang Dosen K3 K3/D-02/20/P-003/001 Kursi Tunggu 100 D 2020
326 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/20/P-003/001 Kursi Tunggu 100 D 2020
327 Ruang Kelas 101 PRAL/L-A/20/P-004/001 Rolling Door 100 D 2020
328 Ruang Kelas 201 PRAL/L-B/20/P-004/001 Rolling Door 100 D 2020
329 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/19/P-005/001 Papan Tulis 100 D 2019
330 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/19/P-005/001 Papan Tulis 100 D 2019
331 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/19/P-005/001 Papan Tulis 100 D 2019
332 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/19/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2019
333 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/19/P-006/002 Meja Kantor 100 D 2019
334 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/19/P-006/003 Meja Kantor 100 D 2019
335 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/19/P-006/004 Meja Kantor 100 D 2019
336 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/19/P-006/005 Meja Kantor 100 D 2019
337 Ruang Dosen RMIK RMIK/D-01/19/P-006/006 Meja Kantor 100 D 2019
338 Ruang Dosen K3 K3/D-02/19/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2019
339 Ruang Dosen K3 K3/D-02/19/P-006/002 Meja Kantor 100 D 2019
340 Ruang Dosen K3 K3/D-02/19/P-006/003 Meja Kantor 100 D 2019
341 Ruang Dosen K3 K3/D-02/19/P-006/004 Meja Kantor 100 D 2019
342 Ruang Dosen K3 K3/D-02/19/P-006/005 Meja Kantor 100 D 2019
343 Ruang Dosen K3 K3/D-02/19/P-006/006 Meja Kantor 100 D 2019
344 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/19/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2019
345 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/19/P-006/002 Meja Kantor 100 D 2019
346 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/19/P-006/003 Meja Kantor 100 D 2019
347 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/19/P-006/004 Meja Kantor 100 D 2019
348 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/19/P-006/005 Meja Kantor 100 D 2019
349 Ruang Dosen Man. Logistik MLOG/D-03/19/P-006/006 Meja Kantor 100 D 2019
350 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/19/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2019
351 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/19/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2019
352 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/19/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2019
353 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2019
354 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/P-006/002 Meja Kantor 100 D 2019
355 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/P-006/003 Meja Kantor 100 D 2019
356 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/P-006/004 Meja Kantor 100 D 2019
357 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/P-006/005 Meja Kantor 100 D 2019
358 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/P-006/006 Meja Kantor 100 D 2019
359 Ruang Kelas 201 PRAL/K-04/20/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2020
360 Ruang Kelas 202 PRAL/K-05/20/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2020
361 Ruang Kelas 203 PRAL/K-06/20/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2020
362 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2020
363 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-006/002 Meja Kantor 100 D 2020
364 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-006/003 Meja Kantor 100 D 2020
365 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-006/004 Meja Kantor 100 D 2020
366 Laboratorium RMIK PRAL/L-01/20/P-006/005 Meja Kantor 100 D 2020
367 Laboratorium K3 PRAL/L-02/20/P-006/001 Meja Kantor 100 D 2020
368 Laboratorium K3 PRAL/L-02/20/P-006/002 Meja Kantor 100 D 2020
369 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-006/001 Meja Kantor 100 D
370 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-007/001 Meja Baca 100 D 2019
371 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-007/002 Meja Baca 100 D 2019
372 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-008/001 Meja Perpus 100 D 2019
373 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-008/002 Meja Perpus 100 D 2019
374 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-008/003 Meja Perpus 100 D 2019
375 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-008/004 Meja Perpus 100 D 2019
376 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-008/005 Meja Perpus 100 D 2019
377 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-008/006 Meja Perpus 100 D 2019
378 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-008/007 Meja Perpus 100 D 2019
379 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-008/008 Meja Perpus 100 D 2019
380 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-008/009 Meja Perpus 100 D 2019
381 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-008/010 Meja Perpus 100 D 2019
382 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-009/001 Meja Resepsionis 100 D 2019
383 Ruang Tata Usaha PRAL/R-02/19/P-009/001 Meja Resepsionis 100 D 2019
384 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-010/001 Loker 100 D 2019
385 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-011/001 Rak Buku 100 D 2019
386 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-011/002 Rak Buku 100 D 2019
387 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-011/003 Rak Buku 100 D 2019
388 Perpustakaan PRAL/R-01/19/P-011/004 Rak Buku 100 D 2019
389 Ruang Kelas 101 PRAL/K-01/19/P-012/001 Layar Proyektor 100 D 2019
390 Ruang Kelas 102 PRAL/K-02/19/P-012/001 Layar Proyektor 100 D 2019
391 Ruang Kelas 103 PRAL/K-03/19/P-012/001 Layar Proyektor 100 D 2019
392 Perpustakaan PRAL/R-01/10/P-013/001 Lemari Kaca 100 D 2019
393 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-014/001 Meja Kursi Komputer 100 D 2020
394 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-014/002 Meja Kursi Komputer 100 D 2020
395 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-014/003 Meja Kursi Komputer 100 D 2020
396 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-014/004 Meja Kursi Komputer 100 D 2020
397 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-014/005 Meja Kursi Komputer 100 D 2020
398 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-014/006 Meja Kursi Komputer 100 D 2020
399 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-014/007 Meja Kursi Komputer 100 D 2020
400 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-014/008 Meja Kursi Komputer 100 D 2020
401 Laboratorium Komputer PRAL/L-04/20/P-014/009 Meja Kursi Komputer 100 D 2020