Data Peralatan Perguruan Tinggi Politeknik Insan Husada Surakarta

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 RUANG LAB. KOMPUTER 001.1/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 2013
2 RUANG LAB. KOMPUTER 001.2/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
3 RUANG LAB. KOMPUTER 001.3/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer Y 2013
4 RUANG LAB. KOMPUTER 001.4/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
5 RUANG LAB. KOMPUTER 001.5/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
6 RUANG LAB. KOMPUTER 001.6/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
7 RUANG LAB. KOMPUTER 001.7/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
8 RUANG LAB. KOMPUTER 001.8/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
9 RUANG LAB. KOMPUTER 001.9/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
10 RUANG LAB. KOMPUTER 001.10/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
11 RUANG LAB. KOMPUTER 001.11/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
12 RUANG LAB. KOMPUTER 001.12/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
13 RUANG LAB. KOMPUTER 001.13/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
14 RUANG LAB. KOMPUTER 001.14/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
15 RUANG LAB. KOMPUTER 001.15/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
16 RUANG LAB. KOMPUTER 001.16/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 Y 2013
17 RUANG LAB. KOMPUTER 001.17/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer 89 B 2013
18 RUANG LAB. KOMPUTER 001.18/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer B 2013
19 RUANG LAB. KOMPUTER 001.19/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer B 2013
20 RUANG LAB. KOMPUTER 001.20/PHP-PTS/Komp/XII/13 Komputer B 2013
21 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.1/PHP-PTS/Kat.P/XII/13 Set Kateter 89 B 2013
22 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.2/PHP-PTS/Kat.P/XII/13 Set Kateter B
23 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.3/PHP-PTS/Kat.P/XII/13 Set Kateter B
24 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.4/PHP-PTS/Kat.P/XII/13 Set Kateter B
25 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.5/PHP-PTS/Kat.P/XII/13 Set Kateter B
26 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.6/PHP-PTS/Kat.P/XII/13 Set Kateter B
27 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.7/PHP-PTS/ECG/XII/13 ECG B
28 RUANG LAB. KOMPUTER 002.8/PHP-PTS/Hec/XII/13 SET HECTING B
29 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.9/PHP-PTS/Hec/XII/13 SET HECTING B
30 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.10/PHP-PTS/Hec/XII/13 SET HECTING B
31 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.11/PHP-PTS/Hec/XII/13 SET HECTING B
32 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.12/PHP-PTS/L.Inf/XII/13 LENGAN INFUS B
33 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.13/PHP-PTS/L.Inf/XII/13 LENGAN INFUS B
34 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.14/PHP-PTS/L.Inf/XII/13 LENGAN INFUS B
35 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.15/PHP-PTS/L.Inf/XII/13 LENGAN INFUS B
36 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.16/PHP-PTS/L.Inf/XII/13 LENGAN INFUS B
37 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.17/PHP-PTS/L.Inf/XII/13 LENGAN INFUS B
38 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.18/PHP-PTS/L.Inf/XII/13 LENGAN INFUS B
39 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.19/PHP-PTS/L.Inf/XII/13 LENGAN INFUS B
40 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.20/PHP-PTS/Suct/XII/13 SUCTION B
41 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.21/PHP-PTS/Suct/XII/13 SUCTION B
42 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.22/PHP-PTS/Suct/XII/13 SUCTION B
43 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.23/PHP-PTS/Suct/XII/13 SUCTION B
44 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.24/PHP-PTS/Ph.M/XII/13 PHANTOM MANUSIA B
45 RUANG LAB. KEPERAWATAN 002.25/PHP-PTS/Ph.M/XII/13 PHANTOM MANUSIA B
46 RUANG LAB. KEPERAWATAN 003.1/PHP-PTS/Bed.P/XII/13 BED PATIENT B
47 RUANG LAB. KEPERAWATAN 003.2/PHP-PTS/Bed.P/XII/13 BED PATIENT B
48 RUANG LAB. KEPERAWATAN 003.3/PHP-PTS/Bed.P/XII/13 BED PATIENT B
49 RUANG LAB. KEPERAWATAN 003.4/PHP-PTS/Bed.P/XII/13 BED PATIENT B
50 RUANG YAYASAN 003.5/PHP-PTS/Bed.P/XII/13 BED PATIENT B
51 RUANG YAYASAN 003.6/PHP-PTS/Bed.P/XII/13 BED PATIENT B
52 RUANG LAB. KOMPUTER 003.7/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
53 RUANG LAB. KOMPUTER 003.8/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
54 RUANG LAB. KOMPUTER 003.9/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
55 RUANG LAB. KOMPUTER 003.10/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
56 RUANG LAB. KOMPUTER 003.11/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
57 RUANG LAB. KOMPUTER 003.12/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
58 RUANG LAB. KOMPUTER 003.13/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
59 RUANG LAB. KOMPUTER 003.14/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
60 RUANG LAB. KOMPUTER 003.15/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
61 RUANG LAB. KOMPUTER 003.16/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
62 RUANG LAB. KOMPUTER 003.17/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
63 RUANG LAB. KOMPUTER 003.18/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
64 RUANG LAB. KOMPUTER 003.19/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
65 RUANG LAB. KEPERAWATAN 003.20/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
66 RUANG LAB. KOMPUTER 003.21/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
67 RUANG LAB. KOMPUTER 003.22/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
68 RUANG LAB. KOMPUTER 003.23/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
69 RUANG LAB. KOMPUTER 003.24/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
70 RUANG LAB. KOMPUTER 003.25/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
71 RUANG LAB. KOMPUTER 003.26/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
72 RUANG LAB. KOMPUTER 003.27/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
73 RUANG LAB. KOMPUTER 003.28/PHP-PTS/M.Kom/XII/13 MEJA KOMPUTER B
74 RUANG RAPAT 003.29/PHP-PTS/Inst.K/XII/13 INSTRUMEN KABINET B
75 RUANG RAPAT 003.30/PHP-PTS/Ins.K/XII/13 INSTRUMEN KABINET B
76 RUANG KULIAH I-A 004.1/PHP-PTS/AC/XII/13 AC B
77 RUANG KULIAH I-B 004.2/PHP-PTS/AC/XII/13 AC B
78 RUANG KULIAH II-A 004.3/PHP-PTS/AC/XII/13 AC B
79 RUANG KULIAH II-B 004.4/PHP-PTS/AC/XII/13 AC B
80 RUANG YAYASAN 004.5/PHP-PTS/AC/XII/13 AC B
81 RUANG KULIAH III-B 004.6/PHP-PTS/AC/XII/13 AC B
82 GARASI A. 001/AKP.INSADA/M/IX/14 MOBIL DAIHATSU LUXIO 90 A
83 RUANG KULIAH I-A B1.001/AKP.INSADA/KB/IX/14 s.d B1.052/AKP.INSADA/K KURSI KAYU 85 A
84 RUANG KULIAH I-B B1.053/AKP.INSADA/KB/IX/14 s.d B1.104/AKP.INSADA/K KURSI KAYU 85 A
85 RUANG KULIAH II-A B1.105/AKP.INSADA/KB/IX/14 s.d B1.156/AKP.INSADA/K KURSI KAYU 85 A
86 RUANG KULIAH II-B B1.157/AKP.INSADA/KB/IX/14 s.d B1.208/AKP.INSADA/K KURSI KAYU 85 A
87 RUANG KULIAH III-A B1.209/AKP.INSADA/KB/IX/14 s.d B1.260/AKP.INSADA/K KURSI KAYU 85 A
88 RUANG KULIAH III-B B1.261/AKP.INSADA/KB/IX/14 s.d B1.313/AKP.INSADA/K KURSI KAYU A
89 RUANG KULIAH I-A B2. 001/AKP.INSADA/WB/IX/14 WHITE BOARD 90 A
90 RUANG KULIAH I-B B2. 002/AKP.INSADA/WB/IX/14 WHITE BOARD A
91 RUANG KULIAH II-A B2. 003/AKP.INSADA/WB/IX/14 WHITE BOARD A
92 RUANG KULIAH II-B B2. 004/AKP.INSADA/WB/IX/14 WHITE BOARD A
93 RUANG KULIAH III-A B2. 005/AKP.INSADA/WB/IX/14 WHITE BOARD A
94 RUANG KULIAH III-B B2. 006/AKP.INSADA/WB/IX/14 WHITE BOARD A
95 RUANG YAYASAN B2. 007/AKP.INSADA/WB/IX/14 WHITE BOARD A
96 RUANG IKM B2. 008/AKP.INSADA/WB/IX/14 WHITE BOARD A
97 RUANG KULIAH I-A B3. 001/AKP.INSADA/BB/IX/14 BLACK BOARD A
98 RUANG KULIAH II-A B3. 002/AKP.INSADA/BB/IX/14 BLACK BOARD A
99 RUANG KULIAH III-A B3. 003/AKP.INSADA/BB/IX/14 BLACK BOARD A
100 GUDANG B4.001/AKP.INSADA/OHP/IX/14 OHP (Overhead Projector) 10 A
101 GUDANG B4.002/AKP.INSADA/OHP/IX/14 OHP (Overhead Projector) 10 A
102 GUDANG B4.003/AKP.INSADA/OHP/IX/14 OHP (Overhead Projector) 10 A
103 GUDANG B4.004/AKP.INSADA/OHP/IX/14 OHP (Overhead Projector) 10 A
104 RUANG KULIAH I-A B5.001/AKP.INSADA/LCD/14 LCD 90 A
105 RUANG KULIAH I-B B5.002/AKP.INSADA/LCD/14 LCD 90 A
106 GUDANG B5.003/AKP.INSADA/LCD/14 LCD 30 A
107 RUANG KULIAH II-A B5.004/AKP.INSADA/LCD/14 LCD 90 A
108 GUDANG B5.005/AKP.INSADA/LCD/14 LCD 10 A
109 RUANG KULIAH II-B B5.006/AKP.INSADA/LCD/14 LCD 90 A
110 RUANG KULIAH III-A B5.007/AKP.INSADA/LCD/15 LCD 90 A
111 RUANG KULIAH III-B B5.008/AKP.INSADA/LCD/15 LCD 90 A
112 GUDANG B6.001/AKP.INSADA/L.LCD/IX/14 LAYAR LCD 30 A
113 GUDANG B6.002/AKP.INSADA/L.LCD/IX/14 LAYAR LCD 30 A
114 RUANG RAPAT B6.003/AKP.INSADA/L.LCD/IX/14 LAYAR LCD 90 A
115 RUANG RAPAT B6.004/AKP.INSADA/L.LCD/IX/14 LAYAR LCD 90 A
116 RUANG YAYASAN B6.005/AKP.INSADA/L.LCD/IX/14 LAYAR LCD 90 A
117 GUDANG B7.001/AKP.INSADA/SA/IX/14 s.d B7.007/AKP.INSADA/S SPEAKER ACTIVE 85 A
118 GUDANG B8. 001/AKP.INSADA/VCD/IX/14 VCD PIONEER 80 A
119 GUDANG B9. 001/AKP.INSADA/TV/IX/14 TV '24 SONY 30 A
120 GUDANG B10.001/AKP.INSADA/DVD/IX/14 DVD POLYTRON 80 A
121 GUDANG B11.001/AKP.INSADA/TR/IX/14 TAPE RECORDER 80 A
122 RUANG TATA USAHA C1.001/AKP.INSADA/M.Lb/IX/14 MEJA LOBI 85 A
123 RUANG TATA USAHA C2.001/AKP.INSADA/M.Kj/IX/14 s.d C2.018/AKP.INSADA MEJA KERJA 80 A
124 RUANG TATA USAHA C3.001/AKP.INSADA/KK/IX/14 s.d C3.014/AKP.INSADA/K KURSI KAYU 80 A
125 RUANG TATA USAHA C4.001/AKP.INSADAI/A.B/IX/14 s.d C4.008/AKP.INSADA ALMARI KAYU 80 A
126 RUANG YAYASAN C5.001/AKP.INSADAI/A.Bf/IX/14 ALMARI BUFFET 80 A
127 RUANG YAYASAN C5.002/AKP.INSADAI/A.Bf/IX/14 ALMARI BUFFET 80 A
128 RUANG TATA USAHA C6.001/AKP.INSADA/A.Lk/IX/14 ALMARI LOKER 90 A
129 RUANG TATA USAHA C6.002/AKP.INSADA/A.Lk/IX/14 ALMARI LOKER 90 A
130 RUANG TATA USAHA C6.003/AKP.INSADA/A.Lk/IX/14 ALMARI LOKER 90 A
131 RUANG TATA USAHA C6.004/AKP.INSADA/A.Lk/IX/16 ALMARI LOKER 90 A
132 RUANG YAYASAN C7.005/AKP.INSADA/A.Lk/IX/16 ALMARI LOKER 90 A
133 RUANG TATA USAHA C7.001/AKP.INSADAI/A.Pl/IX/14 s.d C7.004/AKP.INSAD LEMARI KECIL OLYMPIC 85 A
134 RUANG TATA USAHA C8.001/AKP.INSADA/Kom/IX/14 s.d C8.015/AKP.INSADA/ KOMPUTER LG 85 A
135 RUANG TATA USAHA C8.016/AKP.INSADA/Kom/IX/14 LAPTOP A
136 RUANG TATA USAHA C8.017/AKP.INSADA/Kom/IX/14 LAPTOP A
137 RUANG TATA USAHA C8.018/AKP.INSADA/Kom/IX/14 LAPTOP A
138 RUANG TATA USAHA C8.019/AKP.INSADA/Kom/IX/14 LAPTOP A
139 RUANG TATA USAHA C8.020/AKP.INSADA/Kom/IX/14 LAPTOP A
140 RUANG TATA USAHA C9.001/AKP.INSADA/Pr/IX/14 s.d C9.010/AKP.INSADA/P PRINTER 80 A
141 RUANG YAYASAN C10.001/AKP.INSADA/K.St/IX/14 s.d C10.025/AKP.INSA KURSI STAINLESS A
142 RUANG YAYASAN C11.001/AKP.INSADA/AL.E/IX/14 ETALASE ALMARI A
143 RUANG DOSEN 1 C11.002/AKP.INSADA/AL.E/IX/14 A
144 RUANG DOSEN 2 C.11.003/AKP.INSADA/AL.E/IX/18 ETALASE ALMARI A
145 RUANG YAYASAN C12.001/AKP.INSADA/AL.Ph/IX/14 ALMARI PHANTOM A
146 RUANG YAYASAN C12.002/AKP.INSADA/AL.Ph/IX/14 ALMARI PHANTOM A
147 RUANG YAYASAN C13.001/AKP.INSADA/R.Ph/IX/14 RAK PHANTOM A
148 RUANG PERPUSTAKAAN C14.001/AKP.INSADA/R.Bk/IX/14 s.d C14.009/AKP.INSA RAK BUKU A
149 RUANG YAYASAN C15.001/AKP.INSADA/Mj.Kn/IX/14 s.d C15.007/AKP.INS MEJA KNAP 80 A
150 KOPERASI C16.001/AKP.INSADA/M.FC/IX/14 MESIN FOTO COPY 80 A
151 KOPERASI C16.002/AKP.INSADA/M.FC/IX/14 MESIN FOTO COPY 80 A
152 RUANG TATA USAHA C.17.001/AKP.INSADA/Mj.Pj/IX/14 s.d C.17.007/AKP.I MEJA PANJANG A
153 RUANG TATA USAHA C18.001/AKP.INSADA/Mj.Kr/IX/14 MEJA KURSI (TAMU) A
154 RUANG TATA USAHA C18.002/AKP.INSADA/Mj.Kr/IX/14 MEJA KURSI (TAMU) A
155 RUANG DIREKTUR C19.001/AKP.INSADA/Mj.Sf/IX/14 MEJA KURSI SOFA A
156 RUANG DIREKTUR C19.002/AKP.INSADA/Mj.Sf/IX/14 MEJA KURSI SOFA A
157 TOILET DOSEN C20.001/AKP.INSADA/Kc/IX/14 KACA CERMIN A
158 TOILET DOSEN C20.002/AKP.INSADA/Kc/IX/14 KACA CERMIN A
159 RUANG TATA USAHA C21.001/AKP.INSADA/K.Ad/IX/14 s.d C21.004/AKP.INSA KIPAS ANGIN DUDUK A
160 RUANG KULIAH I-A C22.001/AKP.INSADA/K.Ag/IX/14 s.d C22.024/AKP.INSA KIPAS ANGIN GANTUNG A
161 RUANG YAYASAN C23.001/AKP.INSADA/J.D/IX/14 s.d C23.001/AKP.INSAD JAM DINDING A
162 RUANG TATA USAHA C24.001/AKP.INSADA/Tlp/IX/14 TELEPON A
163 RUANG TATA USAHA C24.002/AKP.INSADA/Tlp/IX/14 TELEPON A
164 GUDANG C25.001/AKP.INSADA/Krp/IX/14 KARPET A
165 GUDANG C25.002/AKP.INSADA/Krp/IX/14 KARPET A
166 RUANG YAYASAN C26.001/AKP.INSADA/Sket/IX/14 s.d C26.008/AKP.INSA SKETSEL A
167 RUANG YAYASAN C27.001/AKP.INSADA/PT/IX/14 PENYANGGA BENDERA A
168 RUANG YAYASAN C27.002/AKP.INSADA/PT/IX/14 PENYANGGA BENDERA A
169 GUDANG C28.001/AKP.INSADA/Pod/IX/14 PODIUM A
170 RUANG TATA USAHA D.001/AKP.INSADA/Kul/IX/14 KULKAS SHARP A
171 RUANG TATA USAHA D.002/AKP.INSADA/Dis/IX/14 DISPENSER A
172 RUANG TATA USAHA D.003/AKP.INSADA/Bl/IX/14 BLENDER A
173 Kantor Lantai 2 065039.001/IH/Ck-sh/POL/IX/2021 s.d 065039.004/IH/ Thermogun
174 Kantor Lantai 2 065039.005/IH/Ck-At/POL/X/2021 Cek Suhu Ac 2021
175 Kantor Lantai 2 065039.006/IH/Fog/POL/X/2021 Foging 2021
176 Kantor Lantai 2 065039.007/IH/Lmr-bs/POL/XI/2021 s.d 065039.008/IH Lemari Besi 2021
177 Kantor Lantai 2 065039.009/IH/Kur-Bi/POL/VIII/2022 s.d 065039.018/ Kursi Biru Kantor 2021
178 STKA 065039.019/IH/Lcd/STKA/IX/2022 s.d 065039.020/IH/L LCD 2022
179 RUANG KULIAH I-A 065039.021/IH/Lcd/KEP/IX/2022 LCD 2022
180 STKA 065039.022/IH/Kon-Lcd/STKA/IX/2022 s.d 065039.024/ Konektor LCD
181 RUANG KULIAH I-A 065039.025/IH/Kon-Lcd/KEP/IX/2022 s.d 065039.029/I Konektor LCD 065039.025/IH/Kon-Lcd/KEP/IX/2022 s.d 065039.029/IH/Kon-Lcd/KEP/IX/2022 5 buah
182 RMIK 065039.030/IH/Kon-Lcd/RMIK/IX/2022 Konektor LCD Konektor LCD 2022
183 STKA 065039.031/IH/Lcd/STKA/IX/2022 LCD 2022
184 RUANG RAPAT 065039.032/IH/Lcd/POL/IX/2022 LCD 2022
185 STKA 065039.033/IH/Kur-ky/STKA/IX/2022 s.d 065039.042/I Kursi Kayu 065039.033/IH/Kur-ky/STKA/IX/2022 s.d 065039.042/IH/Kur-ky/STKA/IX/2022 10 buah
186 STKA 065039.043/IH/Speak-Atf/STKA/IX/2022 s.d 065039.04 Speaker Aktif 065039.043/IH/Speak-Atf/STKA/IX/2022 s.d 065039.045/IH/Speak-Atf/STKA/IX/2022 3 buah
187 LAB STKA 065039.046/IH/AC/STKA/IX/2022 s.d 065039.047/IH/AC AC Sharp 065039.046/IH/AC/STKA/IX/2022 s.d 065039.047/IH/AC/STKA/IX/2022 2 buah 2022
188 RUANG KULIAH I-B 065039.048/IH/AC/KEP/IX/2022 s.d 065039.049/IH/AC/ AC Sharp 065039.048/IH/AC/KEP/IX/2022 s.d 065039.049/IH/AC/KEP/IX/2022 2 buah 2022
189 RUANG KULIAH II-B 065039.050/IH/AC/KEP/IX/2022 s.d 065039.051/IH/AC/ AC Samsung 065039.050/IH/AC/KEP/IX/2022 s.d 065039.051/IH/AC/KEP/IX/2022 2 buah 2022
190 RUANG DOSEN 1 065039.052/IH/Lmr-pth/RMIK/IX/2022 Lemari Putih 2022
191 RUANG DOSEN 1 065039.053/IH/Lmr-pth/STKA/IX/2022 Lemari Putih 2022
192 RUANG DOSEN 2 065039.054/IH/Lmr-bs/LPM/IX/2022 s.d 065039.055/IH Lemari Besi LPM 065039.054/IH/Lmr-bs/LPM/IX/2022 s.d 065039.055/IH/Lmr-bs/LPPM/IX/2022
193 Kantor Lantai 2 065039.056/IH/Komp-srv/POL/XII/2022 Komputer Server 2022
194 R.DOSEN LANTAI 3 065039.057/IH/Lmr-bs/POL/XII/2022 s.d 065039.059/I Lemari Besi 065039.057/IH/Lmr-bs/POL/XII/2022 s.d 065039.059/IH/Lmr-bs/POL/XII/2022 2 buah
195 R.DOSEN LANTAI 3 065039.060/IH/Prnt/POL/XII/2022 Printer Epson E 2022
196 Kantor Lantai 2 065039.061/IH/Lmr-bs/POL/VI/2023 Lemari Besi 2023
197 RUANG RAPAT 065039.062/IH/Lmr-bs/LPPM/VI/2023 Lemari Besi LPPM 2023
198 RUANG RAPAT 065039.063/IH/Rak-bs/POL/VI/2023 Rak Besi Rangka 2023
199 RUANG KULIAH III-A 065039.064/IH/Lcd/KEP/VI/2023 LCD 2023
200 RUANG RAPAT 065039.065/IH/Lcd/POL/VI/2023 LCD 2023
201 LAB RMIK 065039.066/IH/Box-fl/RMIK/VIII/2022 Box File 10 2022
202 LAB RMIK 065039.067/IH/Rak-fil/RMIK/IX/2022 Rak Filling 2022
203 LAB RMIK 065039.068/IH/Kip-agn/RMIK/IX/2022 Kipas Angin 2022
204 LAB RMIK 065039.069/IH/Bk-reg/RMIK/IX/2022 Buku Regristasi > 10 2022
205 LAB RMIK 065039.070/IH/Sp/RMIK/IX/2022 Sapu 2022
206 LAB RMIK 065039.071/IH/kmcg/RMIK/IX/2022 Sulak (Kemoceng) 2022
207 LAB RMIK 065039.072/IH/Mj-krj/RMIK/IX/2022 Meja Kerja 2022
208 LAB RMIK 065039.073/IH/Dok-rmik/RMIK/X/2022 Dokumen RMIK 100 2022
209 LAB RMIK 065039.074/IH/Rtr-wf/RMIK/X/2022 Router Wifi 2022
210 LAB RMIK 065039.075/IH/Mj-rsp/RMIK/II/2023 Meja L Resepsionis 2023
211 LAB RMIK 065039.076/IH/Mj/RMIK/II/2023 s.d 065039.080/IH/Mj Meja 065039.076/IH/Mj/RMIK/II/2023 s.d 065039.080/IH/Mj/RMIK/II/2023 5 buah 2023
212 LAB RMIK 065039.081/IH/Kur-Bi/RMIK/II/2023 s.d 065039.085/ Kursi Biru 065039.081/IH/Kur-Bi/RMIK/II/2023 s.d 065039.085/IH/Kur-Bi/RMIK/II/2023 5 buah 2023
213 LAB RMIK 065039.086/IH/Mj/RMIK/VI/2023 s.d 065039.087/IH/Mj Meja 065039.086/IH/Mj/RMIK/VI/2023 s.d 065039.087/IH/Mj/RMIK/VI/2023 2023
214 RUANG LAB TERPADU A.001/PIH-LAB/Al.Ky/IV/21 s.d A.008/PIH-LAB/Al.Ky/ ALMARI KAYU A.001/PIH-LAB/Al.Ky/IV/21 s.d A.008/PIH-LAB/Al.Ky/IV/21 2021
215 RUANG LAB TERPADU A.001/PIH-LAB/Al.Kc/IV/21 s.d A.004/PIH-LAB/Al.Kc/ ALMARI KACA A.001/PIH-LAB/Al.Kc/IV/21 s.d A.004/PIH-LAB/Al.Kc/IV/23 2021
216 RUANG YAYASAN A.001/PIH-LAB/Al.Pl/IV/21 s.d A.010/PIH-LAB/Al.Pl/ ALMARI PLASTIK A.001/PIH-LAB/Al.Pl/IV/21 s.d A.010/PIH-LAB/Al.Pl/IV/21 10 buah 2021
217 RUANG LAB TERPADU B.001/PIH-LAB/Bed.P/IV/21 s.d B.008/PIH-LAB/Bed.P/ BED PATIENT B.001/PIH-LAB/Bed.P/IV/21 s.d B.008/PIH-LAB/Bed.P/IV/22 8 buah
218 RUANG LAB TERPADU B.001/PIH-LAB/Bed.Op/IV/23 BED OPERASI B.001/PIH-LAB/Bed.Op/IV/23 2023
219 RUANG LAB TERPADU D.001/PIH-LAB/K.Pl/IV/21 s.d D.025/PIH-LAB/K.Pl/IV KURSI PLASTIK D.001/PIH-LAB/K.Pl/IV/21 s.d D.025/PIH-LAB/K.Pl/IV/23 25 buah
220 RUANG LAB TERPADU BED OBSERVASI B.001/PIH-LAB/Bed.Ob/IV/22 s.d B.003/PIH-LAB/Bed.Ob/IV/22 3 buah 2022
221 RUANG LAB TERPADU C.001/PIH-LAB/Mj.Ky/IV/21 MEJA KAYU C.001/PIH-LAB/Mj.Ky/IV/21 2021
222 RUANG LAB TERPADU C.001/PIH-LAB/Mj.St/IV/21 s.d C.003/PIH-LAB/Mj.St/ MEJA PERAWAT C.001/PIH-LAB/Mj.St/IV/21 s.d C.003/PIH-LAB/Mj.St/IV/21 2021
223 RUANG LAB TERPADU C.001/PIH-LAB/Mj.An/IV/21 MEJA ANAK 2021
224 RUANG LAB TERPADU D.001/PIH-LAB/K.An?IV/21 KURSI ANAK 2021
225 RUANG LAB TERPADU D.001/PIH-LAB/K.Ky/IV/21 KURSI KAYU KURSI KAYU 2021
226 RUANG LAB TERPADU D.001/PIH-LAB/K.Lp/IV/21 s.d D.010/PIH-LAB/K.Lp/IV KURSI LIPAT D.001/PIH-LAB/K.Lp/IV/21 s.d D.010/PIH-LAB/K.Lp/IV/21 10 buah 2021
227 RUANG LAB TERPADU E.001/PIH-LAB/EKG/IV/23 EKG E.001/PIH-LAB/EKG/IV/23 2023
228 RUANG LAB TERPADU F.001/PIH-LAB/Trl/IV/21 s.d F.013/PIH-LAB/Trl/IV/2 TROLI F.001/PIH-LAB/Trl/IV/21 s.d F.013/PIH-LAB/Trl/IV/22 13 buah