Data Ruangan Perguruan Tinggi Akademi Manajemen Rumah Sakit Kusuma Husada

No Posisi Ruang Kode Ruang Nama Ruang Peruntukan Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Bangunan1 AMRS/R/Dosen/2021 Ruang Dosen Ruang Dosen 24 A 2020
2 Bangunan1 AMRS/R/Kaprodi/2021 Ruang Direktur Kaprodi Ruang Direktur Kaprodi A 2020
3 Bangunan1 AMRS/R/Tamu/2021 Ruang Tamu Ruang Tamu A 2020
4 Bangunan1 AMRS/R/BSDM/2021 Ruang BSDM Ruang BSDM A 2020
5 Bangunan1 AMRS/R/IT/2021 Ruang IT Ruang Bengkel IT A 2020
6 Bangunan1 AMRS/R/Rapat/2021 Ruang Rapat Ruang Rapat A 2020
7 Bangunan1 AMRS/R/Perpustakaan/2021 Ruang Perpustakaan Ruang Perpustakaan A 2020
8 Bangunan1 AMRS/R/Kelas/01/2021 Ruang Kelas 01 Ruang Kelas A 2020
9 Bangunan1 AMRS/R/Kelas/02/2021 Ruang Kelas 02 Ruang Kelas A 2020
10 Bangunan1 AMRS/R/Kelas/03/2021 Ruang Kelas 03 Ruang Kelas A 2020
11 Bangunan1 AMRS/R/Kelas/04/2021 Ruang Kelas 04 Ruang Kelas A 2020
12 Bangunan1 AMRS/R/Kelas/05/2021 Ruang Kelas 05 Ruang Kelas A 2020
13 Bangunan1 AMRS/R/Aula/2021 Ruang Aula Ruang Aula Utama A 2020
14 Bangunan1 AMRS/R/LPM/2021 Ruang LPM Ruang LPM A 2020
15 Bangunan1 AMRS/R/LPPM/2021 Ruang LPPM Ruang LPPM A 2020
16 Bangunan1 AMRS/R/Administrasi/2021 Ruang Administrasi Umum Ruang Administrasi Umum A 2020
17 Bangunan1 AMRS/R/UKM/2021 Ruang UKM Ruang UKM A 2020
18 Bangunan1 AMRS/R/Lab.Rekam.Medik/2021 Ruang Laboratorium Rekam Medik Ruang Laboratorium Rekam Medik A 2020
19 Bangunan1 AMRS/R/Lab.Komputer/2021 Ruang Laboratorium Komputer Ruang Laboratorium Komputer A 2020
20 Bangunan1 AMRS/R/TU/2021 Ruang Tata Usaha Ruang Tata Usaha A 2020
21 Bangunan1 AMRS/R/Gudang/2021 Ruang Gudang Ruang Gudang A 2020
22 Bangunan1 AMRS/R/Ibadah.Mushola/2021 Ruang Mushola Ruang Mushola A 2020
23 Bangunan1 AMRS/R/Keamanan/2021 Ruang Keamanan Ruang Keamanan A 2020
24 Bangunan1 AMRS/R/Arsip/2021 Ruang Arsip Ruang Arsip A 2020
25 Bangunan1 AMRS/R/Toilet/2021 Toilet Toilet A 2020